RESURSELE CLIMATICE SOLARE

 

 

Creșterea cererii de energie și eforturile de combatere a schimbărilor climatice necesită o creștere semnificativă a producției de energie electrică cu emisii reduse de carbon.  Resursele climatice solare ale Republicii Moldova prezintă un deosebit interes pentru producătorii de energie în baza valorificării potențialului existent. Studiul reprezintă o analiză a principalilor indicatori specializați a resurselor climatice helioenergetice radiația solară (globală și directă), durata strălucirii soarelui, numărul de zile fără soare.

Evaluarea resurselor climatice solare s-a realizat în aspect spațio-temporar pentru diferite intervale de timp, în scopul evidențierii dinamicii modificării lor. Rezultatele obținute sunt utile pentru producătorii energiei electrice, pentru aplicarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice, pentru elaborarea programelor de mediu și proiectelor de investi, mediul academic, instituțiile universitare, s.a.

Studiul poate fi accesat pe pagina web a SHS:

http://www.meteo.md/index.php/clima/cercetri-climarice/

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ