ANUNT
 

Vă informăm despre promulgarea Legii nr.221 din 16 decembrie 2021 pentru modificarea Legii nr.1536/1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică.

În acest context, activitatea primordială al Serviciului Hidrometeorologic de Stat este, în îmbunătățirea calității activităților efectuate zilnic, a prognozelor vremii și de avertizare a fenomenelor nefavorabile.

Astfel, vă indemnăm să vă informați din PRIMA SURSĂ:

http://www.meteo.md

https://www.facebook.com/meteo.md

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ