COMUNICAT

 

 

La data de 30 mai a.c., Grupul de Lucru pentru implementarea Convenției Națiunilor Unite privind Combaterea Deșertificării (UNCCD) în Moldova s-a întrunit în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat în prima ședință tehnică de instruire privind atingerea neutralității degradării terenurilor agricole. Instruirea a fost moderată de experții internaționali FAO și GEF - Cesar Luis Garcia și Maria Cruz Ferro Vazques.

Grupul de Lucru UNCCD în Moldova este o platformă inter-ministerială, constituită din 27 de membri, reprezentanți ai 11 instituții, instituționalizată în cadrul angajamentelor Republicii Moldova cu privire la implementarea UNCCD, monitorizarea stării solurilor și elaborarea Raportului de progres pe țară privind punerea în aplicare a Convenției.

Instruirea a fost organizată pentru membrii Grupului de Lucru nominalizat, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Mediului, Agenției de Mediu, Agenției “Moldsilva”, Biroului Național de Statistică, instituțiilor de cercetări din domeniu și alte entități publice și instituții relevante procesului de prevenire a degradării solului prin gestionarea integrată a resurselor naturale cu scopul de a atingerea neutralitatea degradării terenurilor agricole în Republica Moldova.

În discursul său, Tudor Robu, adjunctul reprezentantului FAO în Moldova a salutat inițierea și organizarea unor astfel de intruniri, în special pe platforma Grupului de Lucru pentru implementarea UNCCD, reiterând rolul aparte al acestuia în procesul de prevenire a degradării solului prin gestionarea integrată a resurselor naturale cu scopul de a atinge neutralitatea degradării terenurilor agricole în Republica Moldova.

Mihai Grigoraș, Punctul Focal Național pe implementarea UNCCD, a menționat importanța și utilitatea diseminării și schimbului de informații relevante procesului de atingere a neutralității degradării terenurilor, de practici și experiențe implementate de alte state la acest capitol, care pot servi drept reper pentru Grupul de Lucru național instituit pentru implementarea UNCCD.

Subiectele cheie, abordate în cadrul instruirii, au relevat aspecte legate de atingerea neutralității degradării terenurilor (NDT) prin prisma ODD și convențiilor ONU, monitorizarea și raportarea degradării terenurilor și indicatorii relevanți în acest sens, monitorizarea stocurilor de carbon în sol și evaluarea impactului managementului durabil a resurselor de sol. Experții de asemenea au discutat despre integrarea indicatorilor de neutralitate a degradării terenurilor în procesul de luare a deciziilor, care ulterior vor fi utile și indispensabile procesului de elaborare a Raportului sus-menționat, dar și vor prezenta utilitate adițională pentru fermieri și autoritățile publice locale în procesul de luare a deciziilor la nivel de comunitate.

Instruirea a fost organizată în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat în calitate de punct focal național pe implementarea UNCCD, cu suportul financiar al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) în cadrul Proiectului „Crearea unui mediu de politici favorabil pentru managementul integrat al resurselor naturale și implementarea unei abordări integrate pentru atingerea neutralității degradării solurilor în Moldova”.

 

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ