ACORD DE COLABORARE INSTITUTUL NAȚIONAL DE METROLOGIE (INM)
ȘI SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT (SHS)

 

 

La data de 30 noiembrie 2022, a fost semnat Acordul de colaborare între Instititul Național de Metreologie și Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Acordul de colaborare a fost semnat de către Pianih Alexei, Director INM și directorul interimar al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Mihail Grigoraș.

Conform acordului, Părțile vor conlucra pentru o mai bună  asigurare a  calității datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, va contribui la dezvoltare și intensificarea relațiilor în domeniul cercetărilor, instruirii personalului, schimbului  de experiență, determinând implicarea activă din partea ambelor părți și stabilirea unei modalități și proceduri de comunicare cât mai eficiente și sigure între instituții.

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ