Prevenirea inundaţiilor şi sistemul de monitoring pe rîul Prut

 

        Inundaţiile catastrofale pe rîurile Nistru şi Prut din anii 2008 şi 2010 şi daunele materiale considerabile rezultate au demonstrat o dată în plus necesitatea asigurării unei reţele automate eficiente de monitoring hidrologic şi de avertizare, ca parte a activităţilor complexe de reducere a riscului inundaţiilor pe teritoriul ţării.

        În acest context, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, a primit suport financiar din partea Ministerului Mediului şi Guvernului Republicii Cehia pentru reorganizarea şi modernizarea monitoringului hidrologic al apelor de suprafaţă în bazinul rîului Prut. Astfel, se extinde în bazinele altor rîuri din Republica Moldova proiectul-pilot moldo-ceh implementat în 2008 pe rîul Răut, prin care au fost instalate 5 posturi hidrometrice automate. 

        Rîul Prut este un afluent de stînga al Dunării, are o lungime de 953 km, iar bazinul acestuia ocupă teritorii din Ucraina, Moldova şi România. Izvorul rîului se află în regiunea Ivano-Francovsc din Ucraina, iar la 100 km în aval Prutul îşi schimbă direcţia spre sud şi formează graniţa naturală dintre Moldova şi România.

        În anul 1978, în satul Costeşti din raionul Rîşcani al RSSM, în colaborare cu România, a fost construit barajul, lacul de acumulare şi staţia hidro-electrică Costeşti-Stînca. Astfel, s-au creat condiţii pentru reglarea regimului r. Prut şi prevenirea viiturilor catastrofale.

        În anul 2010, pe 11-13 martie şi 20-21 aprilie, a fost implementată prima parte a proiectului moldo-ceh „Prevenirea inundaţiilor şi sistemul de monitoring pe rîul Prut”, în cooperare cu experţii cehi, şi anume s-a realizat prospectarea vizuală şi determinarea locaţiilor posturilor hidrometrice automate.

        În cadrul proiectului este prevăzută instalarea, cu suportul Guvernului Cehiei şi Agenţiei Cehe de Dezvoltare, a 11 posturi hidrometrice automate (fig. 1).

        Ca urmare a acestui proiect, va fi consolidat monitoringul hidrologic pe rîul transfrontalier Prut, fapt care va permite specialiştilor Serviciului Hidrometeorologic de Stat că urmărească evoluţia regimului rîului şi să asigure organele administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici şi populaţia cu informaţie operativă, prognoze hidrologice şi avertizări cu privire la potenţiale inundaţii.

 

 

Fig. 1. Harta posturilor hidrometrice pe rîurile Prut şi Nistru

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ