Unităţi de măsură şi corelaţia lor

 

Nr.

Caracteristica

Unitatea de măsură

Corelaţia unităţilor de măsură

1

Temperatura

grad Celsius (ºC)

C = (F 32) × 0,55

grad Fahrenheit (ºF)

F = C × 1,8 + 32

 Kelvin (K)

K = C + 273,15

2

Presiunea atmosferică

hectopascal (hPa)

1 hPa = 1 mb = 0,7506 mm Hg

milibar (mb)

1 mb = 1 hPa = 0,7506 mm Hg

milimetru al coloanei de mercur (mm Hg)

1 mm Hg = 1,3332 hPa = 1,3332 mb

760 mm Hg = 1013,3 hPa = 1013,3 mb

3

Viteza vîntului

metru pe secundă (m/s)

1 m/s = 3,6 km/h

kilometru pe oră (km/h)

1 km/h = 0,278 m/s

4

Cantitatea precipitaţiilor

milimetru (mm)

1 mm = 1 l/m2

litru pe metru pătrat (l/m2)

5

Radiaţia solară

megajoule pe metru pătrat (MJ/m2)

1 MJ/m2 = 0,277 kW/h

kilowatt pe oră (kW/h)

1 kW/h = 3,6 MJ/m2

6

Radioactivitate

becquerel (Bq)

1 Bq = 1 dez./s *

7

Debitul dozei de radiaţii absorbite

microroentgen pe oră (R/h)

1 R/h = 0,01 Sv/h

sievert pe oră (Sv/h)

1 Sv/h = 100 R/h

             * dez. dezintegrare nucleară spontană dintr-un radionuclid

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ