VĂ INVITĂM LA ZIUA USILOR DESCHISE

 

În fiecare an pe 23 martie sărbătorim
„Ziua Mondială a Meteorologiei”.

 

 


                            

Sărbătorirea an de an a Zilei Mondiale a Metorologiei este un bun prilej de a face mai bine cunoscută şi mai apreciată activitatea Serviciilor Meteorologice şi Hidrologice Naţionale de către publicul larg din întreaga lume. În acest context, misiunea primordială a acestora este asigurarea siguranței și bunăstării societății, prin elaborarea și furnizarea de servicii meteorologice și hidrologice pentru protecția vieții și a bunurilor, în fața dezastrelor de natură meteorologică, climatologică și hidrologică.

Cu aceast prilej, Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, organizează Ziua ușilor deschise. Invităm toți doritorii de a se informa din prima sursă despre activitatea Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

așteptăm cu mare drag!

Contacte:

Str.Grenoble 134, ora 09:00-14:00

Relații cu mass-media și comunicare: Tel: 022.773529/ 078052740

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ