Caracterizarea codurilor internaționale cu 4 culori, instituite de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat în activitatea sa.

 

Începînd cu 16 august 2010 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a instituit în activitatea sa scara cu 4 culori, care reprezintă riscul graduat al fenomenelor periculoase prognozate, după cum urmează:

 - cod VERDE: nu sunt prognozate careva fenomene periculoase;

 - cod GALBEN: condiţiile vremii sau starea mediului sunt potenţial periculoase. Fenomenele prognozate (averse, descărcări electrice, intensificări ale vîntului, temperaturi ridicate sau scăzute, risc de creşteri de debite şi niveluri în rîuri, poluarea aerului atmosferic etc.) sunt obişnuite pentru teritoriul ţării, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activităţi socio-economice;

 - cod PORTOCALIU: condiţiile vremii sau starea mediului prezintă pericol real.  Sunt prognozate fenomene periculoase de intensitate mare (vijelie, averse, descărcări electrice, grindină, caniculă, ger, risc de inundaţii, poluarea periculoasă a aerului atmosferic etc.), care pot influenţa negativ activităţile socio-economice şi pot cauza daune materiale substanţiale, cît şi victime omeneşti;

- cod ROŞUcondiţiile vremii sau starea mediului sunt foarte periculoase. Sunt prognozate fenomene de o intensitate extremă (furtună, ploi abundente, grindină, caniculă, ger, risc de inundaţii majore, poluare excepțională a aerului atmosferic etc.), sunt posibile daune materiale de proporţie şi numeroase victime omeneşti. Există probabilitatea instituirii situaţiei excepţionale pentru regiuni extinse.

 

Obiectivul urmărit de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, prin introducerea acestor coduri, constă în sporirea gradului de conştientizare a factorilor de decizie din ţară și a populației faţă de pericolul declanşării unor hazarduri de origine meteo-climatică, hidrologică și de poluare a aerului atmosferic, prin obţinerea informaţiei adecvate privind intensitatea şi riscul potenţial al acestor fenomene.

Totodată, în acest mod este asigurată o conlucrare mai eficientă a instituţiilor implicate în prevenirea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale, care reprezentă un prim pas în crearea Centrului Naţional pentru Situaţii de Criză din cadrul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.

Conţinutul codurilor propuse este accesibil pentru utilizare atît de către mass-media, cît şi de populaţie, contribuind semnificativ la stabilirea gradului de risc în diverse situaţii.

Astfel, prin introducerea acestor coduri, Serviciul Hidrometeorologic de Stat asigură informarea corespunzătoare a populaţiei în cazurile posibile de declanşare a fenomenelor potenţial periculoase, legate de Vreme, Climă şi Apă, cît și de poluarea înaltă și excepțională a aerului.

De asemenea, pe site-ul SHS la capitolul Avertizări pentru fiecare cod internațional sunt descrise detaliat riscurile și recomandările pentru toate fenomenele periculoase, menționate mai sus, posibile pe teritoriul Republicii Moldova.

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ