Proiectul FEN

Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare,

procurarea utilajului de schimb şi a consumabilelor, precum şi sporirea calificării prin cursuri de perfecţionare în domeniul deservirii utilajului pe bază de senzori

(2010)

 

       În 2010 în cadrul Serviciului a fost realizat proiectului finanţat de Fondul Ecologic Naţional din cadrul Ministerului Mediului „Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare, procurarea utilajului de schimb şi a consumabilelor, precum şi sporirea calificării prin cursuri de perfecţionare în domeniul deservirii utilajului pe bază de senzori”.

       Ca urmare a implementării acestui proiect, prin completarea, verificarea metrologică şi menţinerea utilajului din reţeaua naţională de observaţii şi laboratoarele de monitoring al calităţii mediului în conformitate cu cerinţele şi normele naţionale şi internaţionale în vigoare, precum şi instruirea personalului, s-a asigurat supravegherea sistematică şi complexă a variaţiei condiţiilor hidrometeorologice şi a stării calităţii mediului ambiant;  de asemenea, s-a contribuit la sporirea veridicităţii şi calităţii informaţiei obţinute în rezultatul analizelor de laborator.

       În aşa mod, informaţia calitativă asigură îmbunătăţirea veridicităţii prognozelor atît la nivel naţional, cît şi la nivel regional şi global, contribuind substanţial asupra gradului de prevenire operativă a populaţiei şi factorilor de decizie privind posibilitatea declanşării fenomenelor cu risc sporit.

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ