Proiectul EUMETSAT

„Accesul la date în ţările din Balcanii de Vest şi Europa de Est”

(2010)

 

        În martie 2010 Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT) a lansat proiectul „Accesul la date în ţările din Balcanii de Vest şi Europa de Est” (DAWBEE), care face parte din strategia organizaţiei de promovare a accesului operaţional la date şi susţine Planul Strategic al Asociaţiei Regionale VI (RA VI) a Organizaţiei Meteorologice Mondiale. În cadrul acestui proiect, au beneficiat de instalarea unor staţii standard EUMETCast de recepţionare a imaginilor satelitare Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Ucraina, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Macedonia şi Muntenegru.

        Astfel, în noiembrie 2010 în cadrul Centrului Naţional de Prognoze Meteorologice (CNPM) al Serviciului Hidrometeorologic de Stat a fost instalată staţia de recepţie şi vizualizare a informaţiei satelitare obţinute prin intermediul sateliţilor geostaţionari METEOSAT, operaţi de către EUMETSAT.

        Ca urmare a acestui proiect, prin analiza imaginilor satelitare în diferite canale ale spectrului electromagnetic, specialiştii CNPM au posibilitate de a monitoriza în timp cvasi-real starea atmosferei, evoluţia şi deplasarea sistemelor noroase, parametrii cîmpurilor de umiditate, fenomenele meteorologice etc. Un avantaj al staţiei DAWBEE este şi recepţionarea imaginilor compuse RGB, care scot în evidenţă anumiţi parametri ai maselor de aer, cum sunt trăsăturile şi originea lor, norii de cenuşă şi cei de praf, ceaţa, incendiile etc.

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ