Pe 21 mai în Moldova s-a semnalat haloul.

Haloul este un grup de fenomene optice, ce se prezintă sub formă de cercuri luminoase concentrice, simple sau întretăiate, albicioase sau slab colorate, care apar în jurul Soarelui sau al Lunii, la trecerea prin dreptul lor a unui nor Cirrostratus alcătuit din cristale de gheaţă. Cristalele de gheaţă din sistemul hexagonal, foarte fine, aflate în suspensie în nor şi orientate diferit în urma mişcării turbulente, cauzează refracţia şi reflexia parţială a razelor, precum şi dispersia acestora. Haloul poate să apară sub diferite forme: halou ordinar, sub formă de cerc luminos colorat, cu raza sferică de 22 , cu centrul în Soare sau în Lună, halou extraordinar, concentric cu haloul ordinar, cu raza sferică de 46, cerc parhelic (parselenic), care trece prin astru şi taie de-a curmezişul haloul ordinar şi extraordinar, parhelii (parselene), focare luminoase  (pete) situate la întretăierea cercului parhelic cu haloul ordinar, arc circumzenital, arc tangent, arc tangent infralateral.