Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi

agrometeorologice ale primăverii a. 2008

 

             Primăvara a. 2008 în Republica Moldova a fost caldă şi cu precipitaţii. Temperatura medie a aerului pe parcursul sezonului a constituit în teritoriu 9,8-11,8ºC căldură, fiind cu 1,3-2,0ºC mai ridicată faţă de normă şi se semnalează în medie o dată în 5 ani. Maxima absolută a temperaturii aerului pe parcursul sezonului a constituit 29ºC căldură (mai), iar minima absolut㠖 4ºC frig (martie).

            Ultimele îngheţuri în aer pe teritoriul republicii s-au semnalat la 25 aprilie cu intensitatea de pînă la 0,3ºC frig (Codrii, Bălţata), la suprafaţa solului pe 26 aprilie cu intensitatea de 0-2ºC frig (Camenca, Bălţata, Tiraspol).

            Cantitatea precipitaţiilor căzute pe parcursul primăverii a constituit în teritoriu 100-230 mm, sau 100-180% din  normă. Deosebit de umedă a fost decada a treia a lunii aprilie, cînd izolat cantitatea precipitaţiilor căzute a atins 119 mm (PH Bălăsineşti), depăşind norma decadică de 8 ori. Cea mai mare cantitate zilnică de precipitaţii pentru acest sezon a atins 98 mm (22 aprilie, PH Bălăsineşti).

            Pe parcursul sezonului de primăvară s-au semnalat următoarele fenomene atmosferice: depuneri de lapoviţă, gheţuş pe drumuri, ceţuri, descărcări electrice, grindină, intensificări ale vîntului cu viteza de pînă la 22 m/s.

            Fenomenele meteorologice stihinice s-au semnalat sub formă de averse puternice de ploaie (aprilie – PH Bălăsineşti, PH Şireuţi, mai –SM Bălţata, SM Cărpineni) şi căderi de grindină cu diametrul de pînă la 20 mm (mai – PM Tvardiţa).

            Comparaiv cu primăvara a. 2007, acest sezon a fost cu 0,5-1,0ºC mai rece iar precipitaţii au căzut cu 40-130 mm mai mult. Primăvară asemănătoare după regimul termic a fost în anul 2002.

            Începutul vegetaţiei culturilor agricole pe teritoriul republicii  în primăvara a.2008 a avut loc, în fond, pe 24-26 februarie, cînd temperatura medie zilnică a aerului a trecut stabil prin 5°C, fiind în general cu o lună mai devreme faţă de termenii obişnuiţi.

      Pe parcursul perioadei de primăvar,ă în fond, s-au semnalat condiţii favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă, efectuarea semănatului, creşterii şi dezvoltării culturilor multianuale şi celor prăşitoare. Starea culturilor agricole în perioada primăverii au fost, în fond bună. Din cauza rejumului de temperaturi  înalte şi asigurării bune cu umezeală dezvoltării culturilor agricole în primăvara anului 2008 a început cu 1-3 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi.

            Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 10°C a determinat începutul vegetaţiei active a culturilor agricole pe teritoriul republicii,  avînd loc în fond pe 8 aprilie, ceea ce este cu 1-2 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi.

           Culturile de toamnă. Pe parcursul lunii martie la culturile de toamnă s-a semnalat înfrăţirea, către sfîrşitul lunii la semănăturile timpurii a început faza  de alungire a paiului. În luna aprilie a continuat faza de alungire a paiului.În luna martie şi aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit, în fond, 25-45 mm (85-165 % din normă), izolat – 20-25 mm (55-65 % din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru - în fond 100-185 mm (75-135 % din normă).

               În luna mai la culturile de toamnă s-a semnalat înspicarea, către sfîrşitul lunii a început înflorirea. La situaţia din 28 mai a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit, în fond, 85-170 mm (90-160 % din normă).

              Culturile cerealiere de primăvară, sfecla de zahăr Gospodăriile agricole ale republicii au început semănatul culturilor cerealiere de primăvară şi a sfeclei de zahăr la sfîrşitul lunii martie (în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi). Către începutul semănatulului a acestor culturi, rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu arătură de toamnă au constituit, în fond, 30-50 mm (85-155 % din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru - în fond 120-210 mm (90-130 % din normă).

             În luna aprilie la culturile cerealiere de primăvară s-a semnalat înfrăţirea, la sfecla de zahăr răsărirea – desfacerea primei frunze. La sfîrşitul lunii mai la sfecla de zahăr a început îngroşarea rădăcinii principale, la culturile cerealiere - înspicarea. 

              La situaţia din 28 mai a.c, rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu  sfecla de zahăr au constituit, în fond, 20-40 mm (60-115 % din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru – 100-175 mm (70-115 % din normă).

             Floarea soareluui. În decursul lunii aprilie s-a început semănatul florii soarelui, izolat la semănăturile timpurii s-a semnalat  răsărirea. În luna mai la floarea soarelui s-a semnalat faza de formare a perechii a doua de frunze adevărate.

Către sfărşitul lunii mai  rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea soarelui au constituit, în fond, 25-40 mm (75-120 % din normă), izolat – 15-20 mm (60-70 % din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru, în fond, – 95-175 mm (80-115 % din normă).

              Porumbul. Gospodăriile agricole ale republicii au început semănatul porumbului în termeni obişnuiţi (decada a treia a lunii aprilie - 1 decadă a lunii mai).  Pe parcursul lunii mai la porumb a avut loc formarea formarea masei vegetale, către sfîrşitul lunii s-a finisat formarea frunzei a treia şi a cincea.

              La situaţia din 28 mai a.c, rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile  cu porumb au constituit, în fond, 25-40 mm (80-135 % din normă), izolat – 15-20 mm (50-70% din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru, în fond, 105-180 mm (90-125 % din normă).

               Culturile pomicole şi viţa de vie. În prima jumătate a lunii martie la culturile pomicole s-a semnalat umflarea şi desfacerea mugurilor. În a doua jumătate a lunii a început apariţia primelor frunze, la caişi – înflorirea. La viţa de vie s-a semnalat circulaţia sevei, izolat umflarea ochiurilor.

               La situaţia din 28 martie a.c. rezervele de umezeală productivă la culturile multianuale în stratul de sol cu grosimea de un metru au constitiut 105-200 mm.

Către sfîrşitul lunii aprilie la culturile pomicole s-a finisat înflorirea şi a început creşterea fructelor, la viţa de vie s-a semnalat desfacerea frunzelor, izolat s-a început formarea infloriscenţelor.

             În luna mai la majoritatea culturilor pomicole a continuat creşterea fructelor, la soiurile timpurii de cireş s-a semnalat coacerea. La viţa de vie a început înflorirea (cu 1-2 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi).

Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru în plantaţiile multianuale au constituit, în fond, 85-160 mm (85-120 % din normă).

 

Şef CMşiPC                     T. Bugaeva

 Şef CPA                          T. Mironova