.

CARACTERIZAREA CLIMATICĂ ŞI AGROCLIMATICĂ A PRIMĂVERII

 PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

               

Din punct de vedere meteorologic începutul primăverii se consideră convenţional trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 0º în direcţia creşterii ei. Această trecere în sudul ţării are loc în medie la sfîrşitul lunii februarie, în restul teritoriului în prima decadă a lunii martie.

În unii ani, în dependenţă de particularităţile  proceselor sinoptice, data începutului primăverii  se  poate abate  semnificativ de la  cea medie. Cea  mai timpurie primăvară  pe  parcursul  întregii  perioade de observaţii a început pe cea mai mare parte a teritoriului ţării la 6 ianuarie 2007, iar cea mai tîrzie - la 7 aprilie 1963.

La sfîrşitul lunii martie începutul lunii aprilie are loc în mare parte trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +5º, iar în intervalul 16-23 aprilie prin cea de  +10º (începutul creşterii şi dezvoltării active a principalelor culturi agricole). Între 7 şi 19 mai se înregistrează în medie trecerea temperaturii medii  zilnice a aerului prin +15ºC (începutul verii meteorologice).

Trecerea de la condiţiile de iarnă la cele de vară ale circulaţiei atmosferice determină o variabilitate mare a vremii primăvara: schimbarea bruscă a perioadelor calde cu cele reci,a celor ploioase cu cele uscate.

Temperatura medie a aerului în anotimpul de primăvară oscilează pe teritoriul ţării între +8ºC şi +10ºC. Cea mai rece a fost primăvara anului 1987 temperatura medie a aerului a constituit +5..+6ºC, fiind cu 3-4ºC mai joasă faţă de normă. Cele mai calde au fost primăverile anilor 2007 şi 2012, temperatura  medie  a  aerului  constituind  +11..+13ºC  şi  depăşind  media  multianuală cu 2-3ºC.

Pentru toată perioada de observaţii instrumentale cea mai joasă temperatură a aerului primăvara s-a semnalat în 4 martie 1955 -26ºC (Bravicea), iar cea mai înaltă a constituit +37ºC (Cahul, 17 mai 1969, şi Ştefan Vodă, 20 mai 1996).

Primăvara  deseori  se  înregistrează îngheţuri. În aer  ele  se menţin  pe  teritoriul ţării în medie pînă la 5-21 aprilie, la suprafaţa solului pînă la 22 aprilie - 6 mai. Pentru raioanele de nord şi centrale cea mai tardivă dată a observării îngheţurilor în aer, este 21-24 mai (1980), în raioanele de sud 2 mai (1988). La suprafaţa solului îngheţurile sunt posibile pînă la 1 iunie (1955).

Stratul de zăpadă se topeşte complet în teritoriu, de obicei, în intervalul 12-28 martie. Cea mai tîrzie dată a topirii lui a fost în intervalul 15-27 aprilie (1972). În unii ani grosimea stratului de zăpadă poate atinge pe teritoriul ţării 97 cm (10 martie 1973, Briceni, 1973).

Ninsori se pot semnala pe teritoriul ţării pînă la 28 aprilie 20 mai (1952).

Primăvara, spre deosebire de iarnă, se înregistrează mai frecvent precipitaţii torenţiale, uneori însoţite de descărcări electrice. Pe parcursul primăverii cad în medie 105-150 mm de precipitaţii sau circa 24% din suma precipitaţiilor anuale. Cea mai aridă a fost primăvara anului 2003, cînd pe parcursul sezonului cantitatea de precipitaţii căzute a alcătuit pretutindeni mai puţin de jumătate din normă − 30-60 mm. În primăvara anului 1991, dimpotrivă, suma precipitaţiilor căzute (200-280 mm) a depăşit norma de două ori, pe cea mai mare parte a teritoriului ţării. Maximul zilnic de precipitaţii pentru sezon a constituit în teritoriu 30-100 mm.

Pentru sezonul de primăvară sunt specifice următoarele fenomene: ceaţă (în medie 6 zile), oraje (în medie 8 zile). Dintre fenomenele meteorologice stihinice cel mai mare pericol îl prezintă îngheţurile şi (în medie o dată în 3 ani), precum şi ploile torenţiale şi grindina (în medie o dată în 3-5 ani).

Începutul  lucrărilor  de  primăvară  depinde  de  termenii  de  topire  a  stratului  de zăpadă şi dezgheţul solului. De obicei, dezgheţul solului pînă la adîncimea de 30 cm, se semnalează în intervalul 10-17 martie, dezgheţul total - 11-20 martie. Zvîntarea solului pînă la consistenţă plastic moale se constată, în general, în perioada 18-28 martie, fiind un indice al termenelor optimale pentru începutul prelucrării solului în perioada premergătoare semănatului.

Reluarea  vegetaţiei  culturilor  de  toamnă  pe  teritoriul  ţării  are  loc în  medie în intervalul 16-25 martie.  În primăverile foarte timpurii vegetaţia se poate relua la sfîrşitul lunii februarie, în primăverile tîrzii - la mijlocul lunii aprilie. Rezervele  de  umezeală  productivă  în  stratul de sol cu grosimea de 1 m la momentul  reluării vegetaţiei  culturilor  de  toamnă sunt în fond bune (140-160 mm) pe cea mai mare parte a teritoriului, dar în raioanele extreme de sud sunt satisfăcătoare (125-135 mm). Asemenea rezerve de umezeală asigură creşterea energică a culturilor de toamnă. În unele primăveri, deosebit de aride, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m sunt insuficiente şi constituie 60-70 mm.

Condiţii favorabile pentru începutul semănatului culturilor timpurii de primăvară (orz şi ovăs) apar atunci cînd temperatura medie zilnică a aerului (la data semănatului) constituie cel puţin +5C, solul are consistenţă plastic moale şi se încălzeşte pînă la +5..+6C. Asemenea condiţii pe teritoriul republicii aproape în fiecare an (în 75% ani) se crează la sfîrşitul lunii martie - începutul lunii aprilie. În această perioadă de timp rezervele medii multianuale de umezeală productivă în stratul arabil al solului, în sudul ţării constituie în fond 25-30 mm, în restul teritoriului - 35-40 mm. În primăverile timpurii semănatul culturilor cerealiere de primăvară începe la sfîrşitul lunii februarie - începutul lunii martie, în cele tîrzii - în decada a doua a lunii aprilie.

Plantaţiile multianuale reiau vegetaţia, de obicei,  în perioada 23 martie - 4 aprilie (odată cu trecerea stabilă a  temperaturii  medii  zilnice  a aerului prin valoarea de +5C). La  sfîrşitul  lunii  martie  la  culturile  pomicole  se  observă, de obicei, umflarea  mugurilor  florali, la  viţa  de vie - circulaţia sevei. În primăverile timpurii desfacerea mugurilor florali şi înflorirea caisului începe în intervalul 15-28 martie.

Termenele obişnuite de înflorire a caisului se încadrează în intervalul 15-23 aprilie. Umflarea mugurilor florali la prun, măr, păr se semnalează în prima decadă a lunii aprilie. Umflarea mugurilor la viţa de vie are loc în medie în intervalul 15-22 aprilie, cînd temperatura medie zilnică a aerului trece stabil prin valoarea de +10C.

Termenele semănatului sfeclei de zahăr sunt determinate de încălzirea solului pînă la +7..+8C şi încetarea îngheţurilor, care vătămează plantele răsărite. În cele mai calde primăveri semănatul sfeclei de zahăr s-a efectuat la sfîrşitul lunii martie - începutul lunii aprilie, iar în cele mai tîrzii primăveri - la sfîrşitul lunii aprilie - începutul lunii mai. În perioada semănatului sfeclei de zahăr rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului în jumătatea de nord a ţării constituie în general 30-40 mm.

Cele mai potrivite termene pentru semănatul florii-soarelui, conform datelor multianuale, sunt 7-18 aprilie (solul la adîncimea de încorporare a seminţelor se încălzeşte pînă la +10C). Rezervele de umezeală productivă pentru această perioadă în stratul arabil al solului sunt pretutindeni de cel puţin 20 mm.

Cele mai favorabile termene pentru semănatul porumbului se semnalează pe cea mai mare parte a teritoriului ţării în decada a treia a lunii aprilie. Rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului în această perioadă sunt în general bune şi constituie 25-40 mm.

În ultima pentadă a lunii aprilie - începutul lunii mai are loc răsărirea plantelor de floarea-soarelui, răsărirea în masă a sfeclei de zahăr, iar la grîul de toamnă se semnalează faza de alungire a paiului, începe înflorirea mărului şi părului.

Luna mai pe teritoriul ţării se caracterizează prin începutul creşterii şi dezvoltării active a culturilor iubitoare de căldură.

În prima decadă a lunii mai pretutindeni începe faza înfrăţirii orzului de primăvară. La porumb răsărirea în masă a plantelor se semnalează în intervalul 13-17 mai, la cartof - în inetrvalul 12-22 mai. Înflorirea liliacului se semnalează în fond în intervalul 5-9 mai, a salcîmului alb - în jurul datei de 30 mai.

Conform datelor medii multianuale, răsadul culturilor legumicole se plantează în sol deschis în prima jumătate a lunii mai.

Înspicarea în masă a grîului de toamnă se observă în medie în intervalul 24 mai - 2 iunie. Rezervele  de  umezeală  productivă  în  stratul  de  sol  cu  grosimea  de  1 m  pe  terenurile cu grîu de  toamnă  în faza  înspicării  constituie, în fond, 85-115 mm, în  unele  raioane de sud şi centrale 65-75 mm.

Dintre fenomenele climatice de risc pentru culturile agricole în luna mai fac parte secetele şi suhoveiurile. Condiţiile nefavorabile ale primăverii se răsfrîng negativ mai cu seamă asupra roadei culturilor de toamnă, reduc parţial roada culturilor prăşitoare şi pomicole. În luna mai suhoveiuri cu diferită intensitate se semnalează în medie pe parcursul a 3-7 zile. Seceta de primăvară se observă în lunile aprilie - mai. Frecvenţa ei constituie 15% o dată în 7 ani.

Primăvara cel mai mare pericol pentru culturile agricole îl prezintă îngheţurile intensive din luna mai, care se semnalează în medie o dată în 10 ani. Ele provoacă vătămarea şi pieirea butonilor florali, florilor şi rodului la culturile pomicole, mugurilor desfăcuţi şi inflorescenţelor la viţa de vie şi nuc, plantelor răsărite de porumb, fasole, cartof, mazăre, tutun, răsadului de legume şi plantelor răsărite ale altor culturi iubitoare de căldură.

 

 

            Şeful CMC          T. Bugaeva

             Şeful CA          T. Mironova