Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

 din vara anului 2020

 

Vara anului 2020 în Republica Moldova a fost caniculară şi în fond cu deficit de precipitaţii. Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +15ºC, fenomen ce determină  începutul  verii  meteorologice,  a  avut  loc  pe teritoriul  țării  predominant  pe 4-5 iunie, fiind cu 15-20 zile mai târziu faţă de datele medii multianuale.

Temperatura medie a aerului pentru acest sezon a constituit în teritoriu +20,7..+23,7ºΡ, fiind în general cu 1,9-2,9ºΡ mai ridicată faţă de normă, ceea ce se semnalează în medie o dată în 10-15 ani din toată perioada de observații, iar în ultimii 20 de ani – în medie o dată în 3-5 ani.

 

     

             

Temperatura maximă a aerului pe parcursul verii a urcat pînă la +38ºC (august, SM Tiraspol, Ștefan-Vodă), iar cea  minimă a scăzut pînă la +3ºΡ (iunie, SM Codrii).

Vreme cea mai caldă s-a semnalat în luna august. Temperatura medie lunară a aerului a depășit norma cu 2,5-4,0ºΡ și a constituit +21,5..+ 24,5ºΡ, ceea ce se semnalează în medie o dată în 10-15 ani.

Vreme anomal de caldă s-a semnalat în decada a treia a lunii august, când temperatura medie decadică a aerului a depășit norma cu 4,5-5,5ºΡ și se semnalează în medie o dată în 10-20 ani.

Cantitatea  de precipitaţii  pe  parcursul  sezonului  pe  75% din teritoriu nu a depășit  80-140 mm (40-75% din normă). Doar  în unele raioane au căzut 155-205 mm (80-95% din normă).

 

           

     

 

Cele mai multe precipitații au căzut în luna iunie. Suma acestora pentru luna pe 85% din teritoriu a constituit 55-130 mm (75-165% din norma lunară). În lunile iulie și august pe o mare parte a teritoriului s-au observat deficit semnificativ de precipitații. Astfel, cantitatea acestora pentru această perioadă pe 80% din teritoriu nu a depășit 15-60 mmm (15-45% din normă).

Pe perioada sezonului de vară s-au semnalat fenomene meteorologice stihinice sub formă de ploi torenţiale și grindină (iunie, iulie), care au cauzat vătămarea culturilor agricole şi deteriorarea obiectelor economiei naţionale.

Vremea anomal de caldă și cu deficit semnificativ de precipitații, care a fost observată pe teritoriul Republicii Moldova în cea mai mare parte a verii (lunii iulie-august) a contribuit la seceta pedologică și a celei atmosferice. Coeficientul Hidrotermic Selianinov (CHT), care caracterizează nivelul de umezire a teritoriului, pentru luna iulie a constituit în mediu 0,5, în luna august – 0,2, care corespunde secetei puternice și foarte puternice.

Comparativ cu vara din anul 2019 acest sezon a fost analogic privind temperatura medie a aerului sezonieră şi cu precipitaţii mai puține (cu 20-100 μμ).

Din cauza condițiilor secetoase, care s-u menţinut în decursul lunii iulie și august pe o mare parte a teritoriului țării, s-au semnalat condiţiile nefavorabile pentru formarea roadei la porumb, florii-soarelui, sfeclei de zahăr, de asemenea pentru creșterea și dezvoltarea culturilor legumicole și altor culturi agricole.

Condițiile meteorologice din luna iunie pe o mare parte a teritoriului țării au fost satisfăcătoare pentru creșterea, dezvoltarea și formarea roadei culturilor agricole. Ploile căzute au completat rezervele de umiditate productivă în sol și au îmbunătățit condițiile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole pe o mare parte a teritoriului țării.

La culturile cerealiere de toamnă în prima parte a lunii iunie s-a atestat coacerea în lapte, în cea de-a doua a început coacerea în ceară, spre sfârșitul lunii - coacerea deplină. Unele gospodării agricole au început recoltarea roadei.

La porumb în decursul lunii iunie a continuat formarea frunzelor, spre sfârșitul ei s-a format în fond frunza a unsprezecea - a treisprezecea, izolat – frunza a cincisprezecea - a șaptesprezecea. Înălţimea plantelor a constituit în fond 80-170 cm, izolat – 30-50 cm.

La situaţia din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul al solului cu grosimea de 0,5 m pe semănăturile cu porumb pe 70% din teritoriu țării au constituit 45-80 mm  (75-120% din normă), în restul teritoriului, predominant în sudul țării – 20-40 mm (35-65% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă în sol pe 65% din teritoriul țării au constituit 75-190 mm (80-150% din normă), în restul teritoriului, predominant în sudul țării – 50-70 mm (40-65% din normă).

La floarea-soarelui în prima jumătate a lunii iunie s-a semnalat formarea frunzelor, în a doua jumătate – formarea inflorescențelor, către sfârșitul lunii izolat a început înflorirea. Înălţimea plantelor a constituit în fond 100-160 cm, izolat la semănăturile târzii – 40-70 cm.

La situaţia din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe semănăturile cu floarea-soarelui pe 60% din teritoriul țării au constituit 45-95 mm (75-160% din normă), în restul teritoriului – 20-40 mm (35-65%  din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă pe 55% din teritoriu au constituit  80-160 mm (75-140% din normă), în restul teritoriului – 45-70 mm (40-60% din normă).

La semănăturile cu orz de primăvară în prima jumătate a lunii s-a semnalat înspicarea și coacerea în lapte, în a doua jumătate – coacerea în ceară. La sfecla de zahăr a continuat creșterea rădăcinii principale, totodată s-a atestat acoperirea integrală a spaţiilor dintre rânduri.

La culturile pomicole în fond a continuat creșterea rodului, la vișin, cireș și soiurile timpurii de piersic și cais – coacerea și recoltarea roadei. La vița de vie s-a atestat creșterea boabelor.

La situaţia din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale au constituit în fond 45-70 mm (40-65% din normă), izolat – 80-140 mm (85-105% din normă).

Vremea caniculară și insuficiența precipitațiilor, observate în decursul lunii iulie pe o mare parte a teritoriului țării, au creat condiții meteorologice nefavorabile pentru formarea roadei la porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, precum și pentru creșterea și dezvoltarea culturilor legumicole și altor culturi agricole. Regimul termic ridicat în orele de zi și lipsa precipitațiilor esențiale au contribuit la împilarea plantelor, uscarea prematură a frunzelor inferioare şi uscarea în continuare a solului.

În prima decadă a lunii iulie gospodării agricole au început recoltarea masivă culturilor cerealiere, fiind cu 1-2 săptămâni mai devreme de termenii obișnuiți. Spre sfârșitul lunii gospodăriile în fond au finisat recoltarea cerealelor. Condițiile meteorologice pentru efectuarea recoltării au fost predominant favorabile.

La porumb la începutul lunii iulie a continuat formarea frunzelor, în a doua jumătate a lunii s-a semnalat înflorirea paniculului și formarea știuletelui, spre sfârșitul lunii izolat în sudul țării a început coacerea în lapte. Înălţimea plantelor la sfârșitul lunii a constituit în fond 145-210 cm, izolat, predominant în nordul țării – 225-295 cm.

La situaţia din 28 iulie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu porumb au fost joase și au constituit în fond 10-65 mm (15-60% din normă).

La floarea-soarelui în decursul lunii iulie s-a semnalat înflorirea și creșterea capitolului, spre sfârșitul lunii izolat a început coacerea semințelor. Înălţimea plantelor la sfârșitul lunii iulie a constituit în fond 145-185 cm, izolat – 85-130 cm. Diametrul capitolului a constituit în fond 16-21 cm, izolat – 11-15 cm.

La situaţia din 28 iulie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu floarea-soarelui pe cea mai mare parte a teritoriului ţării au fost joase și au constituit în fond 5-50 mm (10-45% din normă). Doar în raioanele extreme din nordul țării rezervele de umezeală productivă s-au egalat cu 60-90 mm (70-90% din normă).

La sfecla de zahăr a continuat creșterea rădăcinii principale și s-a atestat acoperirea integrală a spaţiilor dintre rânduri.

La culturile pomicole a continuat creșterea rodului, la piersic, cais, prun și soiurile timpurii de măr s-a semnalat coacerea și recoltarea roadei. La vița de vie a continuat creșterea boabelor, spre sfârșitul lunii iulie a început coacerea boabelor.

La situaţia din 28 iulie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale au fost în fond joase și au constituit 15-45 mm (20-50% din normă), izolat – 70-95 mm (75-85% din normă).

Din cauza vremii secetoase, semnalată în decursul lunii august pe o mare parte a teritoriului țării, cu excepția unor raioane din nordul țării, s-au creat condiții extrem de nefavorabile pentru formarea roadei la porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahăr, culturilor legumicole și altor culturi agricole, precum și pregătirea solului pentru semănatul culturilor de toamnă. Condițiile meteorologice ale lunii august au fost în fond favorabile pentru acumularea zahărului şi coacerea culturilor pomicole și strugurilor.

La porumb în decursul lunii august s-a semnalat coacerea în lapte și ceară, spre sfârșitul lunii – coacerea deplină. În rezultatul condiţiilor secetoase la porumb s-a semnalat îngălbenirea timpurie și uscarea frunzelor, formarea slabă a știuleților, izolat acestea în general nu s-au format. Unele gospodării agricole, preponderent în sudul țării, către sfârșitul lunii au recoltat porumbul pentru siloz.

La situaţia din 28 august rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu porumb au fost joase și au constituit în fond 5-35 mm (10-40% din normă), izolat în teritoriu acestea au fost epuizate în întregime.

La floarea-soarelui în decursul lunii august a continuat coacerea, spre sfârșitul lunii s-a semnalat coacerea recoltei. În raioanele din sudul țării au început recoltarea semințelor.

La situaţia din 28 august rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu floarea-soarelui au fost foarte joase și în fond a constituit 5-30 mm    (5-35% din normă), în unele raioane solul a fost complet uscat.

La sfecla de zahăr s-a semnalat îngălbenirea frunzelor inferioare şi a continuat creşterea rădăcinii principale.

În decursul lunii la culturile pomicole a continuat coacerea rodului, la prun, piersic și soiurile timpurii de măr – coacerea și recoltare roadei. La vița de vie a continuat creșterea boabelor, la soiurile de masa – coacerea și recoltarea boabelor.

La situația din 28 august rezervele de umezeală productivă în stratul de sol ci grosimea de 1 m pe plantațiile multianuale au fost joase și au constituit 10-60 mm (15-55% din normă).

 

Şef DMC                T. Bugaeva

Şef DΜΐ               T. Mironova