Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice
din vara anului 2015

 

Vara anului 2015 în Republica Moldova a fost foarte caldă şi cu deficit de precipitaţii. Temperatura  medie  a  aerului  pentru acest sezon a constituit în teritoriu +21,6..+23,8º, fiind cu 2,2-3,3º mai ridicată faţă de normă, ceea ce se semnalează în medie o dată în 15-30 ani din toată perioada de observații, iar în ultimii 20 de ani în medie o dată în 5-7 ani. Temperatura maximă a aerului pe parcursul sezonului a urcat pînă la +38,3ºC (august, SM Camenca), fiind semnalată pe teritoriul țării în medie o dată în 5-10 ani din toată perioada de observații, iar în ultimii 20 de ani în medie o dată în 2-3 ani. Temperatura  minimă a aerului a scăzut pînă la +(iunie, SM Codrii).

Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +30º în decursul sezonului a constituit  în teritoriu 36-55 zile, norma fiind de 8-27 zile, ceea ce se semnalează în medie o dată în 15-20 ani. Numărul de  zile  cu  temperatura  aerului de +35º  a  constituit  în teritoriu în fond 8-21 zile, norma fiind de 1-2 zile, ceea ce se semnalează în medie o dată în 15-25 ani.

Vreme anomal de caldă și cu deficit de precipitații s-a semnalat pe parcursul lunii august. Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată față de valorile normei cu 2,5-4,3ºceea ce în luna august se semnalează în medie o dată în 15-30 ani. Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +30ºC a constituit în teritoriu 20-23 zile (norma lunară fiind de 3-11 zile), ceea ce se semnalează  în medie o dată în 15-30 ani, iar izolat (Briceni, Soroca, Cornești, Dubăsari) s-a înregistrat în luna august pentru prima dată din toată perioada de observaţii. Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de  +35ºC a constituit în teritoriu 3-9 zile (norma lunară fiind de o zi), ceea ce se semnalează în medie o dată în 10-20 ani.

Cantitatea de precipitaţii pe parcursul verii pe 60% din teritoriu a constituit în fond 80-160 mm (40-70% din normă). Izolat în raioanele de nord și centrale ale țării au căzut doar 50-70 mm (20-30% din normă), ceea ce în aceste zone se semnalează pentru prima dată din toată perioada de observații sau  în medie o dată în 25-30 ani. Doar la SM Fălești, Comrat și PAM Basarabeasca  cantitatea de precipitaţii a fost aproape de normă şi a constituit 145-150 mm.

Pe parcursul sezonului de vară în teritoriul țării s-au semnalat oraje, ceaţă, grindină cu diametrul de pînă la 10-15 mm (SM Briceni, PAM Vulcănești) şi intensificări ale vîntului de pînă la 22 m/s (iunie, SM Tiraspol).

De asemenea s-au semnalat fenomene meteorologice stihinice sub formă de averse puternice: pe 15 iunie la PAM Drochia pe parcursul a 3 ore au căzut 51 mm de precipitații; pe 16 iunie la SM Codrii pe parcursul a 1 ore au căzut 31 mm; pe 25 iunie la SM Fălești pe parcursul a 4 ore au căzut 52 mm; pe 9 iulie la SM Bravicea pe parcursul a 3 ore au căzut 59 mm de precipitații. Ploile puternice căzute pe parcursul lunii iunie și în prima decadă a lunii iulie, izolat însoțite de grindină, au cauzat vătămarea culturilor agricole și daune materiale economiei naționale.

Comparativ cu sezonul de vară din anul 2014 acest sezon a fost cu 1,5-2,5ºC mai cald şi cu precipitaţii mai puține (cu 50-150 mm). Ani analogi după regimul termic și cantitatea de precipitaţii sunt  2007 şi 2012.

Vremea anomal de caldă și cu deficit semnificativ de precipitații, care a fost observată pe teritoriul Republicii Moldova în cea mai mare parte a verii a contribuit la seceta pedologică și a celei atmosferice.

Coeficientul Hidrotermic pentru luna iunie a constituit în mediu 0,7, ceea ce indică la condiții secetoase, în lunile iulie-august CHT a constituit în medie 0,5, care corespunde secetei puternice.

Datorită vremii secetoase, semnalată în o mare parte a perioadei de vară, a avut influență negativă la formarea recoltei porumbului, florii-soarelui, sfeclei de zahăr, deasemenea dezvoltării și creșterii culturilor legumicole și a altor culturi agricole.

Pe parcursul lunii iunie condițiile meteorologice pe o mare parte a teritoriului țării în fond au fost satisfăcătoare pentru creșterea, dezvoltarea și formarea recoltei culturilor agricole. Totodată, în unele raioane, unde s-a semnalat deficit de precipitații, din cauza insuficienței rezervelor de umezeală productivă în sol, s-au menținut condiții mai puțin favorabile pentru creșterea și dezvoltarea în continuare a culturilor agricole.

La culturile de toamnă în prima jumătatea a lunii iunie s-a semnalat coacerea în lapte a boabelor, iar în a doua coacerea în ceară. La sfîrșitul lunii izolat în țară s-a semnalat coacerea deplină, unele gospodării au început recoltarea grînelor coapte. Condițiile pentru efectuarea lucrărilor de recoltare în fond au fost favorabile.

La situația din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului cu grosimea  de  1 m pe  terenurile  cu  culturi  de  toamnă  pe  55%  din  teritoriu  au  constituit 60-110 mm (75-125% din normă), în restul teritoriului 15-50 mm (20-70% din normă).

La porumb pe parcursul lunii a continuat formarea frunzelor, la sfîrșitul lunii s-a format frunza a treisprezecea și a șaptesprezecea, izolat la semănăturile timpurii a început formarea paniculului. Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii a constituit 80-180 cm.

La situația din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu porumb pe 55% din teritoriu au constituit 45-60 mm (75-110% din normă), în restul teritoriului 10-30 mm (20-50% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m în fond 75-135 mm (75-120% din normă), izolat 50-65 mm  (45-60% din normă).

La floarea-soarelui în prima jumătate a lunii s-a semnalat formarea frunzelor, în a doua jumătate formarea inflorescenței, la sfîrșitul lunii izolat a început înflorirea. Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii s-a egalat cu 90-155 cm.

La situația din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu floarea-soarelui în fond au constituit 5-35 mm (10-60% din normă), izolat 50-60 mm (80-120% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m în fond 30-70 mm (45-70% din normă), izolat 75-115 mm (80-110% din normă).

La sfecla de zahăr a continuat îngroșarea rădăcinii principale și s-a semnalat acoperirea integrală a spațiilor dintre rînduri.

La culturile pomicole în fond a continuat creșterea rodului, la vișin, cireș, soiurile timpurii de cais și piersic coacerea și colectarea roadei. La vița de vie a continuat creșterea boabelor.

La  situaţia  din  28  iunie rezervele de umezeală productivă  în  stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 60% din teritoriu pe plantaţiile multianuale au constituit 65-105 mm (75-85% din normă), izolat 10-60 mm (10-50% din normă).

Din cauza vremii secetoase menținută în o mare parte a lunii iulie, s-au creat condiții nefavorabile pentru formarea recoltei la porumb, floarea-soarelui, sfeclei de zahăr, de asemenea pentru creșterea și dezvoltarea culturilor legumicole și a altor culturi agricole.

În prima decadă a lunii iulie, în termeni apropiați față de cei obișnuiți, gospodăriile țării au început recoltarea culturilor de toamnă și celor cerealiere de primăvară, la sfîrșitul lunii majoritatea gospodăriilor au finalizat lucrările.

La porumb în decursul lunii iulie s-a semnalat apariția paniculului, înflorirea lui și a știuletelui. La sfîrșitul lunii la porumb a început coacerea în lapte (cu 1-2 săptămîni mai devreme față de termenii obișnuiți). Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii în fond s-a egalat cu 155-220 cm, izolat 125-140 cm. La o plantă s-a format în medie 1-2 știulete.

La  situația  din 28  iulie  rezervele  de  umezeală  productivă  în  stratul  de  sol  cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu porumb în fond au fost joase și au constituit 10-30 mm (20-50%  din  normă), izolat 35-45 mm  (75-90% din normă), în  stratul  de  sol  cu  grosimea  de 1 m în fond 25-65 mm (25-70% din normă), izolat 85-95 mm (95-100% din normă).

La floarea-soarelui pe parcursul lunii iulie s-a semnalat înflorirea, la sfîrșitul ei izolat a început  coacerea semințelor (cu 10-20 zile mai devreme față de termenii obișnuiți). Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii în fond s-a egalat cu 125-175 cm. Diametrul capitulului a constituit 14-21 cm.

La situația din 28 iulie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu floarea-soarelui au fost joase și au constituit 10-65 mm (15-60% din normă).

Ploile căzute pe 30-31 iulie, izolat puternice, în fond au completat rezervele de umezeală productivă în stratul superior al solului și au îmbunătățit puțin condițiile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole în cea mai mare parte a teritoriului țării.

Din cauza vremii caniculare și secetoase, menținută pe parcursul lunii august, s-au creat condiții nefavorabile pentru formarea recoltei la porumb, floarea-soarelui, sfeclei de zahăr, de asemenea pentru creșterea și dezvoltarea culturilor legumicole și a altor culturi agricole. Regimul termic ridicat și deficitul de precipitații au contribuit la uscarea stratului superior al solului, creînd condiții nefavorabile pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă.

La porumb pe parcursul lunii s-a semnalat coacerea în lapte și în ceară, către sfîrșitul lunii izolat coacerea deplină.

La situaţia din 28 august a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu semănături de porumb au fost joase și au constituit în fond 15-60 mm (15-65% din normă).

La floarea-soarelui în decursul lunii a continuat coacerea semințelor, spre sfîrșitul ei s-a semnalat atingerea maturității depline, iar unele gospodării din sudul țării au început recoltarea roadei.

La situaţia din 28 august a.c., rezervele de umezeală productivă pe terenurile cu floarea-soarelui în stratul de sol cu grosimea de 1 m au fost joase și au constituit în fond 5-50 mm (5-45% din normă).

La sfecla de zahăr a continuat îngroșarea rădăcinii principale.

La prun, măr, păr, struguri a continuat coacerea roadei. Majoritatea gospodăriilor au început colectarea roadei a culturilor pomicole și a soiurilor timpurii de struguri.

La situaţia din 28 august a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au fost joase și au constituit în fond 15-60 mm (25-65% din normă).

 

 

Şef CMC     T. Bugaevaa

 Şef CMA    T. Mironova