Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

 din vara anului 2013

 

Vara anului 2013 în Republica Moldova a fost caldă şi cu precipitaţii. Temperatura medie a aerului pentru acest sezon a constituit în teritoriu +19,8..+22,4º, fiind cu 0,6-1,5º mai ridicată faţă de normă, semnalîndu-se în medie o dată în 3-5 ani. Temperatura maximă a aerului pe parcursul sezonului a urcat pînă la +36ºC (14 august, SM Tiraspol), iar cea minimă a scăzut pînă la +(2 iunie, SM Bălţi, Bravicea, Bălţata, Ceadîr-Lunga). Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +30º și mai ridicată în decursul sezonului a constituit  în teritoriu între 13 (SM Briceni) și 36 zile (SM Dubăsari, Tiraspol), norma fiind de 8-27 zile, cu temperatura aerului de +35º și mai ridicată   1-2 zile (SM Dubăsari, Tiraspol), fiind echivalent cu norma.

Cantitatea de precipitaţii căzută pe parcursul verii pe 70% din teritoriu a fost în fond aproape de normă şi a constituit 155-245 mm, în unele raioane din centrul și sudul țării (20% din teritoriu) suma lor a atins 250-340 mm (130-190% din normă). Doar izolat (SM Soroca, PAM Sîngerei, Vulcănești) s-a semnalat deficit de precipitaţii au căzut 87-150 mm (50-65% din normă).

Pe parcursul sezonul de vară în teritoriului țării s-au semnalat oraje, ceaţă şi intensificării ale vîntului cu aspect de vijelie de pînă la 25 m/s (23 iulie, SM Cahul).

Pe parcursul sezonului s-au semnalat fenomene hidrometeorologice stihinice sub formă de ploi torenţiale și grindină (iunie, iulie, august), care au cauzat vătămarea culturilor agricole, daune materiale și deconectarea energiei electrice. Cea mai mare intensitate a precipitațiilor s-a înregistrat pe 30 iunie 1 iulie, cînd la SM Bălțata și PH Chișinău timp de 24 ore au căzut 140-175 mm (200-250% din norma lunară), la SM Ștefan-Vodă timp de 12 ore au căzut 126 mm (200% din norma lunară).

Comparativ cu sezonul de vară din anul 2012 acest sezon a fost cu 2,0-2,5ºC mai răcoros şi cu precipitaţii considerabil mai multe (cu 50-150 mm). An analog după regimul termic al acestui sezon este anul 2011.

Conform datelor observaţiilor agrometeorologice, condiţiile de vreme în cea mai  mare parte a perioadei de vară au fost în fond favorabile pentru creşterea, dezvoltarea şi formarea recoltei la culturile agricole. Însă regimul termic ridicat și deficitul de precipitații, care s-a semnalat în cea mai mare parte a lunii august, au contribuit la uscarea stratului superior al solului, creînd condiții nefavorabile pentru creșterea în greutate a sfeclei de zahăr și pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă. Ploile căzute la sfîrșitul lunii au completat rezervele de umezeală în sol și au îmbunătățit condițiile pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă.

Pe parcursul lunii iunie în cea mai mare parte a teritoriului țării s-au semnalat condiții meteorologice favorabile pentru creșterea, dezvoltarea și formarea recoltei la culturile agricole. Din cauza regimului termic ridicat, dezvoltarea culturilor agricole în luna iunie a avut loc cu 10-20 zile mai devreme de termenele obișnuite.

Vremea ploioasă și umiditatea ridicată a aerului, stabilită la sfîrșitul lunii, a creat condiții mai puțin favorabile pentru coacerea și recoltarea grîului de toamnă și culturilor pomicole. Aversele puternice semnalate în unele zile ale lunii, izolat însoțite de grindină, au cauzat vătămarea culturilor agricole.

La culturile cerealiere de toamnă în prima decadă a lunii iunie s-a semnalat coacerea în lapte a boabelor, în a doua coacerea în ceară. Către sfîrşitul lunii pe o mare parte a teritoriului țării s-a semnalat coacerea deplină (cu 10-20 zile mai devreme de termenele obișnuite), doar  izolat în raioanele din nordul ţării s-a observat coacerea în ceară a boabelor. Starea culturilor a fost în fond bună. În raioanele din sudul țării către sfîrșitul lunii gospodăriile au început recoltarea grînelor coapte. Condiţiile pentru efectuarea lucrărilor de recoltare au fost în fond favorabile, dar din cauza averselor puternice, lucrările de recoltare au fost izolat întrerupte.

La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit în fond 75-175 mm (130-190% din normă), izolat 25-35 mm (25-55% din normă).

La culturile cerealiere de primăvară s-a semnalat înspicarea și coacerea în lapte a boabelor, către sfîrşitul lunii a început coacerea în ceară.

La porumb în iunie a continuat formarea frunzelor, către sfîrșitul lunii s-au format a cinsprezecea a nouăsprezecea frunză, izolat a început apariţia și înflorirea paniculului și a știuletelui. Înălţimea plantelor  a constituit în fond 125-235 cm.

La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu semănături de porumb pe 80% din teritoriu au constituit 40-90 mm (80-120% din normă), în restul teritoriului, îndeosebi în raioanele din sud 20-35 mm (25-60% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 90% din teritoriu ele au constituit 90-180 mm (80-140% din normă), în rest 40-60 mm (30-50% din normă).

La floarea-soarelui în prima jumătate a lunii iunie s-a semnalat formarea frunzelor, în a doua jumătate apariția inflorescențelor. Către sfîrșitul lunii pe 60% de teritoriu s-a observat înflorirea. Înălțimea plantelor a constituit în fond 100-195 cm, izolat 55-65 cm. La semănăturile unde s-a observat înflorirea diametrul mediu al capitulului a constituit 7-14 cm.

La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit pe 80% din teritoriu 45-85 mm (75-130% din normă), în restul teritoriului, îndeosebi în raioanele din sud 15-35 mm (25-70% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 75-165 mm (90-150% din normă).

La sfecla de zahăr a continuat îngroșarea rădăcinii principale și s-a semnalat acoperirea integrală a spațiilor dintre rînduri. 

La culturile pomicole în mare parte a continuat creşterea rodului, la cireș, vișin și soiurile timpurii cais și piersic coacerea și recoltarea roadei. La viţa de vie a continuat creşterea boabelor.

La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale pe 65% din teritoriu au constituit 95-175 mm (95-165% din normă), în rest 40-70 mm (40-70% din normă).

În o mare parte a lunii iulie condițiile meteorologice au fost favorabile pentru creșterea, dezvoltarea și formarea roadei la culturile agricole, precum și pentru efectuarea lucrărilor de recoltare a culturilor de toamnă și celor cerealiere de primăvară.

În prima decadă a lunii iulie, în termene apropiate de cele obișnuite, gospodăriile țării au început recoltarea culturilor de toamnă și celor cerealiere de primăvară, la sfîrșitul ei majoritatea gospodăriilor au finalizat lucrările.

La porumb în prima jumătate a lunii s-a semnalat apariția paniculului, înflorirea lui și a știuletelui, în cea de-a doua jumătate coacerea în lapte a boabelor. Spre sfîrșitul lunii izolat în jumătatea de sud a țării a început coacerea în ceară (cu 2-3 săptămîni mai devreme de termenele obișnuite). Înălţimea plantelor la sfîrșitul lunii  s-a egalat cu 170-275 cm.

La situaţia din 28 iulie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu semănături de porumb au constituit 30-50 mm (70-120% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m în fond 70-120 mm (75-125% din normă), izolat 50-65 mm (45-70% din normă).

La floarea-soarelui în iulie s-a semnalat înflorirea, spre sfîrșitul lunii a început coacerea semințelor. Diametrul capitulului la sfîrșitul acestei perioade a constituit 18-26 cm.

La situaţia din 28 iulie a.c., rezervele de umezeală productivă pe terenurile cu floarea-soarelui în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 60% din teritoriu a constituit 75-130 mm (80-135% din normă), în restul teritoriului 30-50 mm (25-55% din normă).

La sfecla de zahăr pe parcursul lunii a continuat îngroșarea rădăcinii principale.

La culturile pomicole și nuc pe parcursul lunii iulie a continuat creşterea rodului, la piersic, prun și soiurile timpurii de măr coacerea și recoltarea roadei. La viţa de vie a continuat creşterea boabelor, în a doua jumătate a lunii la soiurile timpurii a început coacerea strugurilor.

La situaţia din 28 iulie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit în fond 80-120 mm (100-125% din normă), izolat 25-65 mm (30-70% din normă).

În o mare parte a lunii august condițiile meteorologice au fost în general favorabile pentru creșterea, dezvoltarea și formarea roadei la porumb, floarea-soarelui, pentru acumularea zahărului și coacerea culturilor pomicole și strugurilor. Însă regimul termic ridicat și deficitul de precipitații au contribuit la uscarea stratului superior al solului, creînd condiții nefavorabile pentru creșterea în greutate a sfeclei de zahăr și pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă. Ploile căzute la sfîrșitul lunii au completat rezervele de umezeală în sol și a îmbunătățit condițiile pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă.

La porumb la începutul lunii (cu 2-3 săptămîni mai devreme de termenele obișnuite) s-a semnalat coacerea în ceară, izolat în raioanele de nord coacerea în lapte a boabelor. Spre sfîrșitul lunii în cea mai mare parte a teritoriului țării la porumb a fost atinsă faza coacerii depline a boabelor, în raioanele extreme de nord s-a observat coacerea în ceară. În unele raioane din sudul țării gospodăriile au început recoltarea.

La situaţia din 28 august a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu semănături de porumb au constituit în fond 60-105 mm (75-110% din normă), izolat 25-40 mm (35-45% din normă).

La floarea-soarelui în decursul lunii august a continuat coacerea semințelor, la sfîrșitul ei pe o mare parte din semănături s-a atins maturitatea deplină a lor.

La situaţia din 28 august a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit în fond 65-95 mm (75-110% din normă), izolat 20-45 mm (25-40% din normă).

La sfecla de zahăr pe parcursul lunii august s-a semnalat îngălbenirea frunzelor inferioare și a continuat îngroșarea rădăcinii principale.

La culturile pomicole și struguri pe parcursul lunii a continuat coacerea și recoltarea roadei.

La situaţia din 28 august a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit pe 60% din teritoriu 75-115 mm (75-125% din normă), în rest 40-65 mm (30-70% din normă).