Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

 din vara anului 2012

 

Vara anului 2012 în Republica Moldova a fost anomal de caldă și uscată. În acest an trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin +15C (începutul verii meteorologice) în raioanele de nord ale țării a avut loc pe 24-25 aprilie, iar în cele centrale şi de sud pe 22-23 aprilie, fiind cu 15-25 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi, fapt ce se semnalează în medie o dată în 15-20 de ani.

Temperatura medie a aerului pentru perioada iunie   august  a fost mai ridicată față de valorile normei cu 3,0-4,5C și a constituit +21,7..+24,8, pe 70% din teritoriul țării fiind semnalată pentru prima dată în toată perioada de observaţii instrumentale,depășind recordul precedent cu 0,1-0,8C. 

În luna iunie temperatura medie a aerului a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 2,9-4,4C şi a constituit +20,7..+24,0C, ceea ce pe cea mai mare parte a teritoriului țării se semnalează în medie o dată în 30-60 ani.

Temperatura medie zilnică a aerului pe 21-22 iunie a atins pe teritoriul republicii +29..+31º, ceea ce în luna iunie se semnalează pentru prima dată în toată perioada de observaţii instrumentale. Temperatura maximă a aerului în această luna a urcat aproape pretutindeni pînă la +37,2..+40,1º, ceea ce în lun iunie, de asemenea, se semnalează pentru prima dată în toată perioada de observaţii instrumentale.  

Cea mai caldă a fost luna iulie. Temperatura medie lunară a aerului a constituit +23,7..+26,7,  depășind norma cu 4,3-5,7º, ceea ce se semnalează pentru prima dată în toată perioada de observaţii instrumentale.   

Vreme anomal de caldă s-a menținut în cea mai mare parte a primei decade a lunii august. Temperatura medie decadică a aerului a constituit +24,1..+27,5º, fiind cu 4,1-5,6º mai ridicată faţă de norma decadică, ceea ce pe o mare parte a teritoriului țării se înregistrează pentru prima dată în această decadă pentru toată perioada de observaţii instrumentale. Pe 7 august s-a semnalat cea mai înaltă temperatură medie zilnică a aerului în luna august pentru întreaga perioadă de observaţii instrumentale +32,2º (Comrat), fiind cu 0,4º mai scăzută faţă de valoarea maximală absolută a sezonului de vară. În această zi pe 50% din teritoriul țării s-au semnalat și cele mai înalte valori ale temperaturii maxime a aerului pentru anotimpul de vară în fond +37,2 (Briceni)..+40,6º (Cornești), fiind cu 0,2-0,7º mai ridicate faţă de maximele absolute. La SM Fălești pe 7 august s-a înregistrat cea mai înaltă temperatură a aerului în Republica Moldova pentru întreaga perioadă de observaţii instrumentale +42,4º, fiind cu 0,9º mai ridicată faţă de valoarea maximă absolută înregistrată anterior (2007).

În   această   vară,   la   suprafața   solului   temperatura   maximă   a   atins   valori   de  +71º(Cornești, iulie), ceea ce se semnalează în medie o dată în 30 ani.

Temperatura minimă a aerului pe parcursul sezonului a scăzut pînă la +7º (august).

Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +30º și mai ridicată pentru sezonul de vară a constituit  39-62 zile (norma fiind de 8-27 zile),  fiind semnalat pentru prima dată în toată perioada de observaţii instrumentale. Numărul de zile cu temperatura de +35º și mai ridicată a constituit în general 16-35 zile (norma fiind de 1-2 zile), fapt care se semnalează, de asemenea, pentru prima dată în toată perioada de observaţii instrumentale. Valori ale temperaturii aerului de +40º și mai ridicate pentru prima dată s-au înregistrat pe 40% din teritoriul țării, numărul de zile cu așa valori fiind de 1-3 zile.

 Numărul de zile cu umiditatea relativă a aerului  de 30% și mai scăzută a constituit 33-58 zile (norma fiind de 4-14 zile),  ceea ce pe cea mai mare parte a teritoriului se semnalează pentru prima dată în toată perioada de observaţii instrumentale.

 Cantitatea precipitațiilor pe parcursul perioadei de vară a constituit în țară în fond 70-145 mm (35-70% din normă), valori semnalate în medie o dată în 5-15 ani. Numărul total al zilelor fără precipitaţii pe parcursul sezonului a atins în teritoriu 60 zile, iar cea mai lungă perioadă neîntreruptă cu așa condiții 26 zile (Leova).

În sezonul menționat izolat s-au observat fenomene meteorologice stihinice: averse puternice, grindină, vînt puternic în rafale de pînă la 27 m/s (Leova). Acestea au  cauzat vătămarea culturilor agricole și deteriorarea obiectelor economiei naționale.

Comparativ cu sezonul de vară din anul 2011, acest sezon a fost cu 1,5-2,5ºC mai cald şi cu precipitaţii considerabil mai puţine (cu 20-120 mm). Vreme cu regim termic și pluviometric similar în sezonul de vară s-a semnalat în anul 2007.

Luînd în considerare condiţiile vremii din perioada iunie august 2012,  ca urmare a determinării Coeficientului Hidrotermic Selianinov (CHT), care caracterizează nivelul de umezire a teritoriului, s-a stabilit că pe cea mai mare parte a teritoriului țării (cu excepția raioanelor extreme de nord) s-a observat secetă puternică și foarte puternică. Coeficientul Hidrotermic pentru perioada menționată a constituit în mediu 0,5, ceea ce corespunde secetei puternice şi foarte puternice.

Vremea în general caniculară și foarte uscată, semnalată pe parcursul verii, a avut influență negativă asupra creșterii, dezvoltării și formării recoltei la culturile de toamnă, prășitoare și multianuale.

Regimul termic ridicat şi deficitul mare de precipitaţii din luna iunie au creat condiţii nefavorabile pentru creşterea, dezvoltarea şi formarea recoltei culturilor agricole. Totodată, dezvoltarea culturilor agricole a avut loc cu 10-20 de zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi. Condiţiile agrometeorologice pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor pomicole şi viţă de vie au fost în fond satisfăcătoare.

La culturile cerealiere de toamnă în prima decadă a lunii iunie s-a semnalat coacerea în lapte a boabelor, în a doua coacerea în ceară, iar către sfîrşitul lunii s-a semnalat în fond coacerea deplină, izolat în raioanele de nord a continuat coacerea în ceară a boabelor. Gospodăriile din țară au început recoltarea grînelor coapte. Condiţiile pentru efectuarea lucrărilor de recoltare au fost în fond favorabile.

La culturile cerealiere de primăvară s-a semnalat înspicarea și coacerea în lapte a boabelor, către sfîrşitul lunii a început coacerea în ceară.

La porumb în decursul lunii a continuat formarea frunzelor, către sfîrșitul lunii s-au format frunzele a 15-a şi a 17-a, izolat a început apariţia şi înflorirea paniculului. Înălţimea plantelor a constituit în fond 90-135 cm, izolat 145-170 cm.

La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu semănături de porumb (70% din teritoriu) au constituit în fond 5-40 mm (10-65% din normă), în restul teritoriului 50-60 mm (75-90% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m, pe 80% din teritoriu, rezervele de umezeală productivă au constituit 25-75 mm (25-60% din normă), în raioanele extreme de nord şi izolat în cele din sud 90-130 mm (75-90% din normă).

La floarea-soarelui către sfîrşitul lunii pe 55% din teritoriu s-a semnalat înflorirea, în restul teritoriului apariţia inflorescenţelor. Înălţimea plantelor a constituit în fond 95-130 cm, izolat 60-85 cm. La semănăturile unde s-a semnalat înflorirea în masă diametrul mediu al capitulului a constituit 6-13 cm.

La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit 5-40 mm (5-65% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 85% din teritoriu 25-50 mm (30-60% din normă), izolat 80-85 mm (75-95% din normă).

La sfecla de zahăr a continuat îngroşarea rădăcinii principale.

În plantaţiile pomicole a continuat în fond creşterea rodului, la vişin, cireş şi soiurile timpurii de piersic şi cais coacerea şi colectarea recoltei. La viţa de vie a continuat creşterea boabelor.

La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale pe 70% din teritoriu au constituit în fond 20-65 mm (15-55% din normă), în restul teritoriului 75-90 mm (75-105% din normă).

Vremea caniculară şi foarte uscată, stabilită în luna iulie, a continuat se creeze condiții nefavorabile pentru creşterea, dezvoltarea şi formarea recoltei la culturile agricole. Totodată, ploile căzute pe 30-31 iulie pe cel mai mare parte a teritoriului ţării au completat rezervele de umezeală productivă în straturile superioare ale solului şi parţial au îmbunătăţit condiţiile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole.

Condițiile pentru efectuarea lucrărilor de recoltare a culturilor de toamnă şi a celor cerealiere de primăvară au fost în fond favorabile.

La porumb în prima jumătate a lunii iulie s-a semnalat înflorirea panicului şi a ştiuletelui, în a doua jumătate coacerea în lapte a boabelor. Către sfîrșitul lunii, izolat în jumătatea de sud a țării a început coacerea în ceară a boabelor. Înălţimea plantelor la sfîrşitul lunii a constituit în fond 165-190 cm, izolat 115-155 cm.

La situaţia din 28 iulie a.c., rezervele de umezeală productivă pe terenurile cercetate cu semănături de porumb au fost joase și în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m au constituit 5-30 mm (10-55% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 80% din terenurile cu porumb rezervele de umezeală productivă au constituit 10-50 mm (10-45% din normă), izolat 55-70 mm (70-95% din normă).

La floarea-soarelui în decursul lunii s-a semnalat înflorirea, către sfîrșitul lunii în o mare parte a teritoriului țării maturitatea în ceară a seminţelor. Diametrul capitulului către sfîrșitul lunii a constituit 14-19 cm.

La situaţia din 28 iulie a.c., rezervele de umezeală productivă pe terenurile cercetate cu floarea-soarelui în stratul de sol cu grosimea de 1 m au fost joase și au constituit 5-60 mm (5-55% din normă)

La sfecla de zahăr a continuat îngroşarea rădăcinii principale.

În plantaţiile pomicole şi de nuc a continuat creşterea rodului, la piersic, prun şi soiurile timpurii de măr coacerea şi colectarea recoltei. La viţa de vie a continuat creşterea boabelor, către sfîrşitul lunii la soiurile timpurii a început coacerea strugurilor.

           La situaţia din 28 iulie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit în fond 20-75 mm (20-65% din normă).

Vremea în general caniculară şi foarte uscată, menţinută în majoritatea zilelor din luna august, a contribuit la menţinerea secetei începute în luna iunie. Condiţiile meteorologice create au continuat să influenţeze negativ asupra dezvoltării şi formării recoltei la culturile agricole, au contribuit la uscarea în continuare a straturilor superioare ale solului, ceea ce a făcut dificilă efectuarea lucrărilor de cîmp în scopul pregătirii solului pentru semănatul culturilor de toamnă. Cu toate acestea, asemenea condiţii au fost favorabile pentru coacerea culturilor pomicole şi acumularea zahărului la viţa de vie şi sfecla de zahăr. Ploile căzute la sfîrşitul lunii august, mai semnificative în raioanele de sud, au atenuat puţin influenţa secetei atmosferice, au completat rezervele de umezeală productivă în straturile superioare ale solului şi au îmbunătăţit condiţiile pentru pregătirea terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă, îndeosebi în raioanele de sud ale ţării. Însă, în majoritatea raioanelor de nord şi centrale, unde precipitaţiile au fost insuficiente, condiţiile pentru pregătirea terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă rămîn nefavorabile. 

La porumb la începutul lunii august s-a semnalat coacerea în lapte şi în ceară a boabelor, către sfîrşitul lunii coacerea deplină a boabelor.

La floarea-soarelui pe parcursul lunii august s-a semnalat în fond coacerea seminţelor. Către sfîrşitul lunii s-a atins maturitatea deplină a lor.

La sfecla de zahăr pe parcursul lunii a continuat creşterea rădăcinii principale. Însă în majoritatea zilelor, din cauza deficitului de umezeală productivă în sol, condiţiile au fost mai puţin favorabile pentru creşterea acesteia.

Pe parcursul lunii în plantaţiile pomicole şi de nuc a continuat creşterea şi coacerea rodului. La viţa de vie a continuat în fond creşterea boabelor şi coacerea strugurilor.

            La situaţia din 30 august a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit pe 70% din teritoriu în fond 20-60 mm (35-65% din normă), pe 30% din teritoriu 65-75 mm (75-125% din normă).

Pe parcursul lunii gospodăriile din ţară au început colectarea culturilor pomicole şi strugurilor, către sfîrşitul ei au început recoltarea florii-soarelui şi porumbului.

La situaţia din 30 august a.c., pe 70% din teritoriul cercetat rezervele de umezeală productivă în stratul de sol arabil pe terenurile cu arătură de toamnă au fost foarte joase şi au constituit 1-11 mm (5-50% din normă). Izolat acestea au lipsit definitiv. Pe 30% din teritoriu, preponderent în raioanele din sudul ţării, rezervele de umezeală au constituit  15-30 mm (80-130% din normă).

Pe 65% din teritoriu rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m au fost, de asemenea, joase şi au constituit 5-45 mm (5-55% din normă). În unele raioane din nordul ţării şi izolat în sud (35% din teritoriu) ele au constituit 70-100 mm (85-110% din normă).

 

 

Şeful CMMC              T. Bugaeva

Şeful CMA                T.Mironova