Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

din vara anului 2009

 

            Vara anului 2009 în Republica Moldova a fost foarte caldă şi în fond cu deficit de precipitaţii. Temperatura medie a aerului pentru acest sezon a constituit în teritoriu 20,1-23,1ºC căldură, fiind cu 1,1-2,2ºC mai ridicată faţă de normă, ceea ce se semnalează în medie o dată în 5-15 ani. Temperatura maximală a aerului pe parcursul sezonului a urcat pînă la 39ºC căldură (iulie, Făleşti, Tiraspol). Temperatura minimală a aerului în vara anului 2009 a scăzut pînă la C căldură (august, Bălţi).

            Cantitatea precipitaţiilor căzute în decursul verii pe arii exstinse ale republicii a constituit doar 68-170 mm (36-80% din normă), ceea ce se semnalează pe teritoriu în medie o dată în 3-7 ani. Însă în unele raioane din sud-estul şi sudul republicii suma lor a atins valori de 175-200 mm (90-120% din normă).

Pe parcursul sezonului de vară s-au semnalat oraje, ceţuri, grindină şi  intensificări ale vîntului cu aspect de vijelie de pînă la 22 m/s.

            Vara s-au semnalat fenomene meteorologice stihinice – averse puternice de ploaie (iunie –Costeşti, r-l Rîşcani; iulie – Bălţata, Vulcăneşti) şi căderi de grindină cu diametrul de pînă la 50 mm (iunie, Donduşeni), provocînd pagube semnificative econimiei naţionale.

            Comparaiv cu vara a. 2008, acest sezon a fost asemănător după regimul temic, dar precipitaţii pe o mare parte al teritoriului ţării au căzut considerabil mai puţine (cu 50-200 mm).

            Pe parcursul sezonului de vară condiţiile meteorologice au fost, în fond, satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole. Însă, aceste condiţii meteorologice au fost în fond favorabile pentru coacerea roadei culturilor pomicole, acumularea zahărului în struguri şi sfecla de zahăr, de asemenea, pentru colectarea roadei.

            Preponderent vreme foarte caldă şi cu insuficienţă de precipitaţii, care s-a menţinut în o mare parte a verii, a contribuit la scăderea semnificativă a umezelii productive în straturile superioare ale solului pe terenurile cu culturi agricole, izolat către sfîrşitul verii s-au epuizat aproape complet. La sfîrşitul lunii august rezervele scăzute de umezeală productivă, izolat lipsa lor a făcut dificilă efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă.

            Culturile cerealiere de toamnă şi primăvară. La culturile cerealiere de toamnă în prima jumătate a lunii iunie s-a semnalat faza – coacerea în lapte, iar în a doua decadă a lunii a început faza – coacerea în ceară, izolat către sfîrşitul lunii în jumătatea de sud a ţării – coacerea deplină a boabelor.

            La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit, în fond,  60-110 mm (80-130 % din normă), izolat – 20-30 mm (30-45 % din normă).

            La culturile cerealiere de primăvară în prima jumătate a lunii iunie s-au semnalat fazele: înspicarea şi înflorirea spicului, iar la sfîrşitul lunii - coacerea în lapte a boabelor.

            Starea culturilor cerealiere a fost preponderent satisfăcătoare.

            La începutul lunii iulie gospodăriile agricole au început recoltarea culturilor cerealiere de toamnă şi primăvară, către sfîrşitul lunii majoritatea gospodăriilor agricole ale republicii au finisat recoltarea lor. Condiţiile meteorologice pentru recoltarea roadei au fost favorabile. 

            Porumbul.  Pe parcursul lunii iunie a continuat formarea frunzelor, către sfîrşitul lunii s-a semnalat formarea frunzelor 13-17, izolat la soiurile timpurii - formarea paniculului. Starea plantelor a fost în fond satisfăcătoare.

            La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu porumb au constituit în fond 40-100 mm (80-105% din normă), izolat – 10-25 mm (20-30% din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metro - în fond  90-180 mm (90-140 % din normă), izolat – 50-80 mm (45-65% din normă).

            La porumb în prima jumătate a lunii iulie a continuat formarea frunzelor, în a doua jumătate   s-a semnalat  înflorirea paniculului şi a ştiuletelui. Către sfîrşitul lunii la porumb  a început  coacerea în lapte  a boabelor (cu 1-2 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi). 

            Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu porumb, la situaţia din 28 iulie a.c., au constituit în fond 35-65 mm (75-120% din normă), izolat –15-30 mm (25-55% din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru – în fond  65-120 mm (70-120 % din normă), izolat – 20-45 mm (25-50% din normă).

            La porumb în prima jumătate a lunii august s-au semnalat fazele: coacerea în lapte a boabelor şi coacerea în ceară, în a doua jumătate a lunii s-a semnalat coacerea deplină.

            Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu porumb, la situaţia din 28 august a.c., au constituit în fond 30-55 mm (35-55% din normă), izolat – 85-90 mm (90-110% din normă).

            Floarea-soarelui.  La începutul lunii iunie la floarea-soarelui s-a semnalat formarea celei de-a doua perechi de frunze adevărate, în a doua jumătate a lunii, în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi,   s-a semnalat formarea inflorescenţelor. Starea plantelor a fost satisfăcătoare.

            La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu floarea soarelui au constituit în fond 10-35 mm (10-60% din normă), izolat – 45-65 mm  (75-150% din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru - în fond 90-155 mm (75-160 % din normă), izolat –  40-75 mm (40-65% din normă).

            La floarea-soarelui pe parcursul lunii iulie s-a semnalat în fond înflorirea, iar la sfîrşitul lunii izolat în raioanele de sud a început coacerea seminţelor.

            La situaţia din 28 iulie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de  un metru pe terenurile cu floarea soarelui au constituit în fond 70-125 mm (70-130% din normă), izolat – 10-45 mm (15-45% din normă).

            La floarea-soarelui pe parcursul lunii august s-a observat coacerea seminţelor, izolat în raioanele de nord a continuat înflorirea. Către sfîrşitul lunii floarea-soarelui a atins maturitatea deplină.

            Rezervele de umezeală productivă pe terenurile cu floarea soarelui în stratul de sol cu grosimea de un metru, la situaţia din 28 august a.c.,  au constituit în fond 10-45 mm (10-40% din normă), izolat – 90-115 mm (110-115% din normă).

           Sfecla de zahăr.  Pe parcursul perioadei de vară la sfecla de zahăr s-a semnalat îngroşarea rădăcinii principale. Condiţiile meteorologice pentru formarea roadei au fost în fond satisfşcştoare.

            Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu sfeclă de zahăr, la situaţia din 28 august a.c.,  au constituit 20-50 mm (30-65% din normă).

            Culturiie pomicole şi viţa de vie. La principalele culturi pomicole pe parcursul lunii iunie-iulie s-a semnalat creşterea fructelor, iar la vişin, cireş cais, piersic, prun – coacerea şi colectarea roadei. La viţa de vie a continuat creşterea boabelor, către sfîrşitul lunii la soiurile timpurii a început coacerea strugurilor.  

             Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu culturi multianuale, la situaţia din 28 iulie a.c.,  au constituit în fond 60-125 mm (70-130% din normă), izolat – 20-50 mm (20-55% din normă).

            Pe parcursul lunii august la culturile pomicole principale a continuat creşterea fructelor, iar la piersic, prun şi soiurile timpurii de măr – coacerea şi recoltarea roadei. La viţă de vie a continuat în fond creşterea boabelor şi ciorcinelor, iar la soiurile de mas㠖 coacerea şi colectarea roadei.

            Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea  de  un  metru pe terenurile cu culturi multianuale,  la situaţia din 28 august a.c.,  au  constituit  în fond 10-50 mm (10-45% din normă), izolat – 75-80 mm (70-110% din normă).

 

 

Şef CMşiPC                        T. Bugaeva

Şef CPA                             T. Mironov