Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi

agrometeorologice din primăvara anului 2020

  

Din punct de vedere meteorologic, primăvara anului 2020 în Republica Moldova a fost neomogenă după regimul termic și izolat cu deficit de precipitații. Temperatura medie a aerului pe parcursul sezonului a constituit în teritoriu +9,6..+11,9ºŅ, fiind cu 1,3-2,5°Ņ mai ridicată faţă de normă și se semnalează în medie o dată la 3-7 ani.

 

     

 

 

Temperatura maximă a aerului pe parcursul sezonului a urcat până la +31ºŅ (mai, SM Camenca, Fălești, Ceadâr-Lunga, Cahul), iar cea minimă a scăzut până la -10ºŅ (aprilie, SM Bălți, Râbnița, Bravicea).

Vreme anomal de caldă s-a semnalat pe parcursul lunii martie, când temperatura medie lunară a aerului a depășit norma cu 5-6ºŅ, ceea ce se semnalează în medie o dată la 15-20 ani. Foarte caldă a fost în prima decadă a lunii martie, când temperatura medie decadică a aerului a depășit valorile normei cu 8-10ºŅ și pe cea mai mare parte a teritoriului se semnalează pentru prima dată din toată perioada de observaţii. Temperatura maximă a aerului pe 4 martie a urcat în teritoriu pînă la +23ºŅ (SM Ceadâr-Lunga), ceea ce  în această decadă se semnalează în medie o dată în 20 ani.

Vreme rece s-a semnalat în decada a treia a lunii mai, când temperatura medie decadică a aerului a fost cu 3-4°C mai scăzută față de normă, ceea ce se semnalează în medie o dată în 10-15 ani.

Ultimele îngheţuri în aer s-au semnalat izolat pe teritoriu pe 21 aprilie (cu intensitatea de -2..-3ºŅ), ceea ce în această perioadă sunt posibile în medie o dată în 10-20 ani. La suprafața solului și la înălțimea de 2 cm de la suprafața solului  ultimele îngheţuri s-au înregistrat izolat  în jumătatea de nord a țării pe 13 mai (cu intensitatea de -3..-4ºŅ), ceea ce în această perioadă sunt posibile în medie o dată în 20 ani.

Cantitatea de precipitaţii căzute în decursul sezonului de primăvară pe 55% din teritoriu a constituit 95-145 mm (80-120% din normă), doar la PAM Anenii Noi a căzut 162 mm (140% din normă). În restul teritoriului suma acestora nu a depășit 65-90 mm (50-75% din normă), iar  la SM Ceadâr-Lunga – 41 mm (35% din normă). 

 

     

 

Precipitațiile pe parcursul sezonului au căzut neuniform. Deficit semnificativ de precipitaţii s-a semnalat în luna aprilie, când suma lunară a acestora pe cea mai mare parte a teritoriului nu a depășit 1-10 mm (5-25% din norma lunară), ceea ce se semnalează în medie o dată în 15 ani.

Pe parcursul sezonului s-au înregistrat fenomene meteorologice stihinice sub formă de averse foarte puternice: pe 28 mai la SM Ștefan-Vodă și PAM Anenii Noi  în timp de 12 ore au căzut 62 și 67 mm corespunzător.

Ploile puternice căzute pe parcursul lunii mai, în unele raioane cu grindină, au cauzat vătămarea culturilor agricole, deteriorarea obiectelor economiei naţionale şi deconectarea de la sursele de energie electrică.

De asemenea, pe parcursul sezonului s-au semnalat ceaţă, oraje, grindină, intensificări ale vântului de până la 19 m/s.

Comparativ cu primăvara anului 2019, acest sezon a fost analogic după temperatura medie a aerului sezonieră și izolat cu  cantități mai joase de  precipitaţii (cu 50-100 mm).

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +5ºŅ a avut loc în nordul ţării pe 1-2 martie, în restul teritoriului – pe 23-24 februarie, fiind cu o lună mai devreme faţă de termenii obişnuiţi.

Condiţiile meteorologice în luna martie au fost satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă şi plantaţiilor multianuale. Însă lipsa precipitaţiilor esenţiale şi regimul termic ridicat au contribuit la uscarea stratului superior al solului, ceea ce a complicat pregătirea solului şi efectuarea semănatului culturilor cerealiere timpurii de primăvară.

Înghețurile în aer, semnalate în decursul lunii, au creat pericolul de afectare pentru mugurii desfăcuți la culturile pomicole, totodată la sfârșitul lunii izolat au cauzat vătămarea florilor la soiurile timpurii de cais și piersic.

În prima jumătatea a lunii martie la culturile de toamnă pe o mare parte a teritoriului republicii s-au semnalat faza înfrățirii, izolat – frunza a treia. În a doua jumătatea a lunii pe 70% din teritoriu la culturile de toamnă a continuat  înfrăţirea, izolat s-a atestat formarea paiului (în fond cu o lună mai devreme faţă de termenii obişnuiţi). La plantele înfrăţite s-au format în medie câte 1-3 tulpini. Înălţimea plantelor la sfârşitul lunii în fond a constituit 15-25 cm.

La situaţia din 28 martie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă în jumătatea de nord a țării au constituit în fond 25-35 mm (70-105% din normă), în jumătatea de sud – 5-20 mm (20-45% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă în jumătatea de nord a ţării în fond au constituit 75-120 mm (55-90% din normă), în jumătatea de sud – 30-70 mm (25-50% din normă), izolat, predominant în nordul țării, ele au constituit 140-185 mm (105-135% din normă).

La principalele culturi pomicole în luna martie s-a semnalat umflarea mugurilor, desfacerea mugurilor şi desfacerea primelor frunze. La soiurile timpurii de cais şi piersic la sfârşitul lunii, preponderent în jumătatea de sud a ţării, a început înflorirea, ceea ce în medie cu săptămâni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi. La viţa de vie la mijlocul lunii izolat a început circulaţia sevei, la sfârşitul lunii a continuat circulaţia sevei, izolat s-a semnalat umflarea ochiurilor.

La situaţia din 28 martie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale au constituit în fond 45-90 mm (30-60% din normă), izolat în nordul țării – 130-135 mm (80-90% din norma).

În a doua jumătate a lunii martie unele gospodării agricole ale ţării au început semănatul culturilor cerealiere timpurii de primăvară, florii-soarelui şi sfeclei de zahăr. Temperatura medie a solului la adâncimea de 10 cm în decursul lunii a variat de la +6ºC până la +10ºC.

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +10°C în direcţia creşterii ei, fenomen ce caracterizează începutul vegetaţiei active a culturilor agricole, a avut loc pe 7-8 aprilie, fiind în raioanele din centrul şi sudul ţării cu o săptămână mai devreme faţă de termenii obişnuiţi, în cele de nord - 16-23 aprilie, în fond în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi.

Deficitul de precipitații și rezervele de umiditate din sol scăzute, semnalate în decursul lunii aprilie, au creat condiţii meteorologice nefavorabile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă, de primăvară, celor multianuale, totodată şi pentru efectuarea semănatului culturilor prăşitoare. Pe multe semănăturile cu grâu de toamnă s-a semnalat vătămarea din cauza secetei – îngălbinirea și uscarea frunzelor inferioare, izolat în sudul țării s-a atestat uscarea paiului. Înghețurile în aer izolat au creat pericolul de afectare la culturile pomicole înflorite.

La culturile de toamnă la începutul lunii aprilie pe o mare parte a teritoriului republicii s-a semnalat faza de înfrățire, în restul perioadei – formarea paiului.

La situaţia din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă pe o mare parte a teritoriului țării au lipsit sau izolat nu au depășit 1-10 mm (5-35% din normă). Doar în raioanele extreme din nordul țării acestea au constituit 18-20 mm (70-80% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă în jumătatea de nord a ţării au fost joase și au constituit în fond 30-70 mm (20-65% din normă), doar izolat – 95-160 mm (70-120% din normă), în jumătatea de sud rezervele de umezeală în sol nu au depășit în fond 15-40 mm (15-35% din normă), izolat acestea au scăzut până la 7-10 mm (5-10% din normă).

Către sfârșitul lunii aprilie la semănăturile cu orz de primăvară s-a semnalat faza formarea paiului, la floarea-soarelui – răsărirea, pe semănăturile timpurii – perechea a doua de frunze adevărate, la porumb – încolțirea boabelor și răsărirea, la sfecla de zahăr – prima pereche de frunze adevărate, la mazăre – frunza a treia adevărată.

În decursul lunii gospodăriile agricole ale țării au continuat semănatul florii-soarelui și porumbului. Temperatura medie a solului la adâncimea de 10 cm a variat de la +8..+12°Ņ la începutul lunii până la +13..+17°Ņ la sfârșitul ei.

La situaţia din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe semănăturile cu floarea-soarelui au constituit în fond 5-20 mm (20-65% din normă), izolat în nordul țării – 25-35 mm (80-120% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă au constituit în fond 45-75 mm (30-65% din normă), izolat în nordul țării – 90-140 mm (75-95% din normă).

La culturi pomicole la începutul lunii aprilie s-a semnalat în fond desfacerea mugurilor şi primelor frunze, la soiurile timpurii de cais, piersic, prun și cireș – înflorirea. În a doua jumătate a lunii la cais, piersic, cireș, prun, vișin s-a finisat înflorirea și a început formarea rodului, la măr și păr a continuat înflorirea. La vița de vie la începutul lunii s-a semnalat umflarea ochiurilor, în a doua parte a lunii – desfacerea frunzelor. La nuc s-a atestat formarea inflorescenţelor și înflorirea.

La situaţia din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale au constituit în fond 20-95 mm (20-60% din normă).

Ploile căzute spre sfârșitul lunii au completat puțin rezervele de umezeală productivă în sol.

Condițiile meteorologice din luna mai au fost în general satisfăcătoare pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole pe o mare parte a teritoriului țării. Ploile căzute pe parcursul lunii au completat rezervele de umiditate productivă în sol, ceea ce a îmbunătățit condițiile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole. În multe raioane din jumătatea de sud a țării din cauza deficitului de precipitații, semnalat în majoritatea zilelor ale lunii, s-au creat condiții nefavorabile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă și a celor prășitoare.

La culturile de toamnă în decursul lunii mai s-a atestat faza formării paiului, înspicării și înfloririi, spre sfârșitul lunii la unele semănături – coacerea în lapte. Înălţimea plantelor a constituit în fond 35-55 cm, izolat – 60-70 cm.

La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de  0,5 m pe terenurile cu culturi de toamnă pe 60% din teritoriul țării au constituit 30-60 mm  (70-115% din normă), în restul teritoriului, predominant în sudul țării – 5-25 mm (15-50% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă în sol au constituit în fond 30-75 mm (40-70% din normă), izolat, predominant în nordul țării – 80-150 mm (85-140% din normă).

La semănăturile cu orz de primăvară în prima parte a lunii mai s-a semnalat faza înfrățirii și formării paiului, în cea a doua – înspicării. La mazăre s-a atestat în fond formarea inflorescențelor și înflorirea, la sfârșitul lunii a început formarea boabelor. La sfecla de zahăr a continuat formarea frunzelor, spre sfârșitul lunii s-a semnalat apariția frunzei a cincea adevărate.

La porumb la începutul lunii mai s-a atestat încolțirea boabelor și răsărirea, în a doua jumătate a lunii a început formarea frunzelor. Spre sfârșitul lunii s-a format în fond frunza a cincea și a șapte, izolat – a noua, la semănăturile mai târzii – frunza a treia. Înălţimea plantelor a constituit în fond 15-25 cm, izolat – 35-40 cm.

La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe semănăturile cu porumb au constituit în fond 25-40 mm (80-125% din normă), izolat – 15-20 mm (50-70% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă în sol au constituit în fond 60-70 mm (45-60% din normă), izolat – 115-145 mm (75-105% din normă).

La floarea-soarelui la începutul lunii s-a semnalat formarea perechii a doua de frunze adevărate, la semănăturile târzii – răsărirea. În decursul lunii mai la floarea-soarelui a continuat formarea frunzelor, izolat la semănăturile timpurii s-a atestat apariția inflorescențelor.  Înălţimea plantelor a constituit în fond 20-30 cm, izolat – 6-15 cm.

La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe semănăturile cu floarea-soarelui au constituit în fond 20-35 mm (75-105% din normă), izolat – 12-17 mm (40-65% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă au constituit în fond 75-100 mm (60-75% din normă), izolat – 35-45 mm (25-40% din normă).

La culturile pomicole și nuc s-a semnalat formarea și creșterea rodului, la soiurile timpurii de cireș – coacerea și recoltarea roadei. La vița de vie s-a atestat formarea inflorescențelor și înflorirea.

La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale au constituit în fond 45-65 mm (40-70% din normă), izolat –  85-105 mm (75-80% din normă).

 

Şef DMC                T. Bugaeva

Şef DĖĀ               T. Mironova