Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

din  toamna anului 2016

 

Toamna anului 2016 a fost neomogenă după regimul termic şi cu precipitaţii. Tipul vremii de toamnă (trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 15C în direcţia scăderii ei) pe teritoriul țării s-a stabilit pe 18-20 septembrie, fiind în fond în termeni obişnuiţi.

Temperatura medie a aerului pe parcursul sezonului de toamnă (septembrie-noiembrie) a constituit în teritoriu +8,5..+11,1º, fiind în limitele normei. Temperatura maximă a aerului pe parcursul sezonului a urcat pînă la +34º (septembrie, SM Ceadîr-Lunga), ceea ce în sezonul de toamnă se semnalează în medie o dată în 10 ani. Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la -9ºC(noiembrie, SM Camenca, Tiraspol).

Vreme anomal de caldă s-a înregistrat în prima decadă a lunii septembrie, cînd temperatura medie decadică a aerului a depășit norma cu 3-6º, ceea ce se semnalează în medie o dată în 10-30 ani. Numărul de zile cu temperatura aerului de ≥+30ºC pentru lună septembrie a constituit în teritoriu 5-13 (norma lunară fiind de 1-2 zile).

Vreme rece și cu precipitații abundente s-a înregistrat în luna octombrie, cînd temperatura medie lunară a aerului a fost cu 2º sub valorile normei, ceea ce se semnalează în medie o dată în 5-10 ani. Vreme anomal de rece s-a înregistrat în decada a doua a lunii octombrie, cînd temperatura medie decadică a aerului a fost cu 3-5º sub valorile normei, ceea ce se semnalează în medie o dată în 15-30 ani.

Primul îngheț s-a înregistrat pe 22 septembrie la înălțimea de 2 cm de la sol (SM Bălțata, Bravicea) cu intensitatea de pînă la -1º, ceea ce pentru această perioadă de timp se semnalează în medie o dată în 10 ani. Primele înghețuri în aer și la suprafața solului s-au semnalat izolat pe 6 octombrie cu intensitatea de -1º.

Cantitatea precipitaţiilor căzute pe parcursul sezonului a constituit în fond 115-220 mm (100-180% din normă). În raioanele extreme din nordul și sudul  țării suma acestora a atins 245-280 mm (200-250% din normă), ceea ce se semnalează în medie o dată în 10 -20 ani.

Deosebit de multe precipitații au căzut în luna octombrie. Suma acestora în luna octombrie a constituit pe teritoriu 85-185 mm, ceea ce de 3-6 ori a depăşit norma lunară și pe 60% din teritoriul ţării se semnalează pentru prima dată din toată perioada de observaţii.

Pe 27 octombrie, izolat în raioanele din nordul ţării s-a semnalat primul strat de zăpadă, grosimea lui pe platformele meteorologice nu a depăşit 1 cm. De asemenea, stratul de zăpadă s-a semnalat în unele zile a lunii noiembrie (pe 14-17 și 30 noiembrie), dar grosimea acestuia pe platformele meteorologice nu a depăşit 1-2 cm.

Pe parcursul sezonului s-au semnalat fenomene meteorologice stihinice sub formă de averse puternice: pe 12 octombrie la SM Cahul în timp de 12 ore au căzut 57 mm de precipitaţii, pe 13 octombrie la PAM Rezina în timp de 12 ore au căzut 56 mm.

De asemenea s-au semnalat ceață, oraj, depuneri de chiciură şi polei, intensificări ale vîntului de pînă la 24 m/s (SM Cahul).

Comparativ cu toamna anului 2015, acest sezon a fost cu 1-2ºC mai rece şi cu o sumă de precipitații similară. An analog după regimul termic este anul 2014.

 Conform datelor observaţiilor agrometeorologice, condiţiile vremii în această toamnă au fost în fond satisfăcătoare pentru coacerea legumelor, fructelor şi a strugurilor. Din cauza rezervelor de umezeală productivă în sol joase s-au creat condiții nefavorabile pentru pregătirea terenurilor și semănatul culturilor de toamnă în termeni optimi în cea mai mare parte a teritoriului țării.

Unii producători agricoli au început semănatul culturilor de toamnă în decada a treia a lunii septembrie. Semănatul în masă s-a efectuat în luna octombrie.

La situația din 28 septembrie a.c., pe 60% din teritoriul cercetat rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu arătură de toamnă (pe miriște) au fost joase și au constituit 4-12 mm (20-55% din normă), în restul teritoriului, preponderent în jumătatea de sud a țării 14-30 mm (70-115% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 60% din teritoriu rezervele de umezeală productivă în fond au constituit 17-60 mm (15-65% din normă), izolat 70-110 mm (80-120% din normă).

Pe parcursul lunii septembrie gospodăriile țării au efectuat recoltarea florii-soarelui, porumbului, sfeclei de zahăr, culturilor pomicole, legumicole și a strugurilor.

La situația din 28 septembrie, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale, pe cea mai mare parte a teritoriului țării au constituit 25-45 mm (35-65% din normă), izolat 55-105 mm  (75-150% din normă).

La începutul lunii octombrie din cauza lipsei precipitațiilor esențiale și rezervelor de umezeală productivă joase în stratul arabil al solului s-au menținut condiții nefavorabile pentru efectuarea semănatului și răsărirea culturilor de toamnă pe o mare parte a teritoriului țării. Ploile abundente căzute în a doua și a treia decadă a lunii au completat rezervele de umezeală productivă în sol și au îmbunătățit condițiile pentru efectuarea semănatului culturilor de toamnă.

Regimul termic scăzut, semnalat în cea mai mare parte a lunii octombrie, a reținut creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă. La semănăturile cu grîu de toamnă pe parcursul lunii în fond s-au semnalat fazele de încolțirea semințelor și de răsărirea, izolat apariția frunzei a treia. Unele gospodării ale țării au continuat efectuarea semănatului culturilor de toamnă.

La situația din 28 octombrie a.c., pe semănăturile de toamnă  și pe terenurile destinate pentru semănatul culturilor de toamnă  rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului au constituit 25-50 mm (105-225% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 115-195 mm (90-200% din normă).

Pe parcursul lunii octombrie gospodăriile țării au continuat lucrările de finalizare a recoltării culturilor pomicole, legumicole, strugurilor și a sfeclei de zahăr. Condițiile meteorologice au fost satisfăcătoare pentru finalizarea lucrărilor de recoltare. În a doua jumătate a lunii octombrie la culturile pomicole și vița de vie s-a semnalat căderea frunzelor în termeni apropiați de cei obișnuiți. Condițiile meteorologice au fost în fond favorabile pentru maturizarea lemnului la plantațiile multianuale și vița de vie.

La situația din 28 octombrie, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit 100-190 mm (115-210% din normă).

Condițiile meteorologice în luna noiembrie au fost satisfăcătoare pentru creșterea, dezvoltarea culturilor de toamnă și finisarea vegetației plantațiilor multianuale.

În prima decadă a lunii noiembrie la culturile de toamnă s-a semnalat răsărirea și apariția frunzei a treia, izolat în raioanele din sudul țării la grîul de toamnă a început înfrățirea. Înălțimea plantelor, în dependență de faza de dezvoltare, a variat în fond între 4-17 cm. În mijlocul decadei a doua a lunii noiembrie, din cauza regimului termic scăzut, culturile de toamnă în fond au vegetat slab în orele zilei.

Dezvoltarea culturilor de toamnă în acest an  a avut loc cu întîrziere față de termenii medii multianuali în fond cu 1-1,5 luni.

Întreruperea vegetației culturilor de toamnă în raioanele din nordul și centrul țării s-a semnalat la începutul decadei a treia a lunii noiembrie (în termeni apropiați de cei obișnuiți), din cauza scăderii temperaturii medii zilnice pînă la +3º și mai jos, în raioanele din sudul țării culturile de toamnă au continuat să vegeteze slab în orele  de zi.

La momentul întreruperii vegetației pe 65% din teritoriul țării culturile de toamnă s-au aflat în fazele răsărirea, pe 20% formarea frunzei a treia, pe 15% înfrățirea. Înălțimea plantelor în dependență de faza de dezvoltare a variat în fond între 5 și 18 cm. Numărul de tulpine la plantele înfrățite a constituit 650-750.

La situația din 28 noiembrie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu grîu de toamnă au constituit 25-55 mm (95-200% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 120-215 mm (110-175% din normă).

În ultima zi a lunii noiembrie s-a semnalat înghețul solului cu adîncimea de 2-6 cm doar în unele raioane. În restul teritoriului solul a fost dezghețat. Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrățire a culturilor de toamnă (3 cm) a constituit -1..+2ºC, fiind mult mai ridicată față de valorile critice (-15ºC). La sfîrșitul lunii în unele raioane din nordul țării s-a stabilit înveliș de zăpadă, grosimea lui pe terenurile cu culturi de toamnă nu a depășit 1 cm.

La plantațiile pomicole și vița de vie în prima decadă a lunii noiembrie a finalizat căderea frunzelor. Condițiile meteorologice au fost favorabile pentru maturizarea lemnului la culturile pomicole și vița de vie. În a doua jumătatea a lunii plantațiile multianuale s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

La situaţia din 28 noiembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale în fond au constituit 120-185 mm (110-225% din normă).

 

 

Şef CMC           T. Bugaeva

        Şef CMA           T. Mironova