Caracteristica hidrologică a lunii septembrie

pentru teritoriul Republicii Moldova

Conform datelor multianuale luna septembrie se caracteriziază ca perioada cu nivelul scăzut a apei pe întreg teritoriul Republicii Moldova ce inițiază Etiajul de toamnă care este condiționat de cantitatea precipitațiilor scăzute în munții Carpați din Ukraina cît și pe teritoriul țării.

Etiajul de toamnă - este faza regimului de apă a râului observată sistematic, care se caracterizează prin niveluri şi debite scăzute de apă. Perioada de etiajul de toamna se mentine de la sfirsitul apelor mari de primavara pina la viiturile de toamnă, iar în absența lor se extinde pina la începerea sezonului de iarnă, care se manifesta prin aparitia fenomenelor de inghet.

Nivelurile minime de apă deobicei sunt observate în august-septembrie.

Tododată în luna septembrie se menține riscul de producere a viiturilor, dar în comporație cu luna august frecvența acestora scade cu circa 20-30%.

Pericolul de inundații în râul Prut îl prezintă sectoul din amonte de lacul de acumulare Costești-Stînca, deoarece cursul rîului este natural și panta de inclinare mare.

Regimul scurgerii apei in rîul Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk și Dubăsari.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150% din valorile medii multianuale):

- r. Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2018) 1968, 1976, 1978, 1980, 1993, 1996, 2001, 2007 (172% din normă), 2008 (143% din normă).

- r. Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2018) 1996 (231%), 1997, 2007, 2008 (123% din normă), 2010 (142% din normă).

Anii cu scurgere scăzută (sub 70% din valorile medii multianuale):

- r. Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2018) 1973, 1983, 1984 (41,3%), 1985, 1990, 1992, 1994, 2003, 2009, 2011, 2012 (61,5%), 2015 (64,2%) și 2016 (69,3%), 2017 (50,7%), 2018 (58,4%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 55% din valorile medii multianuale):

- r. Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2018) 1990, 1994, 2000, 2003, 2006, 2009, 2011, 2012 (17.7%), 2013 (56.0%), 2015 (35.0%) și 2016 (33,1%).

 

Debitele medii pentru această lună constituie:

În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 274 m3/s;

maximul absolut constituie 1920 m3/s (23.09.1968);

minimul absolut 93,0 m3/s (30.09.1983).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1180 m3/s (14.09.2007);

minimul absolut 93,0 m3/s (30.09.1983).

Debitele medii lunare de apă variază între 111 m3 (a.1984) şi 592 m3/s (a.1996).

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 63,8 m3/s;

maximul absolut 1260 m3/s (10.09.1996);

minimul absolut 15,2 m3/s (15,18.09.2012).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 17,7 m3/s (a.2012) până la 170 m3/s (a.1996).

Lacul de acumulare Costeşti-Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut or. Bălţi:

norma 0,99 m3/s,
maximul absolut 14,9 m3/s (25.09.1996),
minimul absolut 0,092 m3/s (08.09.1983).

r. Răut s. Jeloboc:

norma 6,45 m3/s,
maximul absolut 135 m3/s (08.09.1989),
minimul absolut 0,20 m3/s (19-27.09.1959).

r. Bîc or. Chişinău:

norma 0,69 m3/s,
maximul absolut 45,7 m3/s (09.09.1989),
minimul absolut 0,010 m3/s (08.09.2007).

r. Botna or. Căuşeni:

norma 0,54 m3/s,
maximul absolut 18,8 m3/s (17.09.1957),
minimul absolut 0,00 m3/s (a.1950-54, 1956-63, 1965).

r. Vilia s. Bălăsineşti:

norma 0,50 m3/s,
maximul absolut 5,66 m3/s (30,21.08.1972),
minimul absolut 0,002 m3/s (3,4.08.1957).

 

Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac