.

Caracteristica hidrologică a lunii noiembrie pentru teritoriul

Republicii Moldova

 

Luna noiembrie se caracterizează prin menţinerea etiajului de toamna în rîurile Republicii Moldova. Etiajul de toamna  este  condiţionat de cantitatea precipitaţiilor scăzute în munţii Carpaţi din Ukraina cât şi pe teritoriul ţării.

În luna noiembrie se observă apariţia primelor formaţiuni de iarnă: gheaţă la mal si gheaţă plutitoare; în rîurile mici ale republicii în prima decadă, în răurile Nistru şi Prut în decada a doua a lunii.

Gheaţă la mal sunt făşii de gheaţă, lipite de malul rîului. Paralel cu gheaţa la mal, se formează năboi.

Năboi este formaţiune de gheaţă buretoasă care pluteşte sub formă de îngrămădiri nelegate intre ele, care la cel mai mic obstacol se desfac. Năboiul este format din placuţe de gheaţă, bucăţi de gheaţă spongioasă şi uneori zapadă.

Zapadă în apă este o formaţiune asemănătoare năboiului datorită zăpezii căzute din ninsoare pe suprafaţa apei liberă de gheaţă. Această formaţiune are aspect de vată sau de lînă.

Ace de gheaţă sunt formaţiuni de gheaţă sub formă de ace, nişte cristale transparente de gheaţă care plutesc la suprafaţa apei. Acele de gheaţă se formează în stratul superior al curentului de apă. Înainte de îngheţul complet al rîului se formează zaiul.

Anii cu scurgere mare (peste 150% din valorile medii multianuale):

- r. Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2017) 1974, 1980, 1981, 1992, 1998.

Anii cu scurgere mare (peste 140% din valorile medii multianuale):

- r. Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2017) 1991, 1992, 1995, 1998.

Anii cu scurgere mică (sub 60% din valorile medii multianuale):

- r. Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2017) 1969, 1973, 1977, 1983,1984, 1986, 1987, 2003.

- r. Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2017) 1993 1994, 2000, 2005, 2006, 2011, 2012, 2013 (54.4%).

Debitele pentru aceasta luna constituie:

 

În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 251 m3/s;

maximul absolut constituie 1190 m3/s (07.11.1974);

minimul absolut 70.0 m3/s (02.11.1986).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 882 m3/s (06.11.1992);

minimul absolut 70.0 m3/s (02.11.1986).

Debitele medii lunare de apă variază între 103 m3/s (a. 1984) şi 694 m3/s (a. 1974).

 

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 46.4 m3/s;

maximul absolut 468 m3/s (19.11.1995);

minimul absolut 11.2 m3/s (30.11.1993).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 17.6 m3/s (a. 2011) pînă la 96.8 m3/s (a.1998).

Lacul de acumulare Costeşti-Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut or. Bălţi:

norma 1.29 m3/s,
maximul absolut 15.3 m3/s (03.11.1974),
minimul absolut - 0,11 m3/s (04.11.1983).

r. Răut s. Jeloboc:

norma 6.62 m3/s,
maximul absolut 92.0 m3/s (30.11.1981),
minimul absolut - 0.18 m3/s (29.10.1959).

r. Bîc or. Chişinău:

norma 0.51 m3/s,
maximul absolut 7.40 m3/s (26.11.1972),
minimul absolut 0.018 m3/s (29-30.11.2009).

r. Botna or. Căuşeni:

norma 0.64 m3/s,
maximul absolut 9.65 m3/s (27.11.1972),
minimul absolut - 0,00 m3/s (a.1950-54, 1959, 1961).

 

Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac