.

Caracteristica hidrologică a lunii mai

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Conform observaţiilor multianuale în luna mai pe râurile Nistru şi Prut s-au înregistrat termene târzii ale sfârşitului Apelor Mari de Primăvară (anii 1962, 1963, 1969, 1973, 1976, 1979, 1980, 1983, 1985, 1988, 1991, 1996), dar în general pentru luna mai este caracteristic viiturilor pluviale.

Viitură pluvială creșterea bruscă a debitului unui curs de apă, provocată de ploi torenșiale.

Continuă Deversarea Ecologică începută la mijlocul lunii aprilie cantitatea de apă minim necesară ce trebuie asigurată într-o secțiune aval de o lucrare de barare, pentru a asigura condiții naturale de viață pentru ecosistemele existente.

Fregvența viiturilor pluviale pe râurile Nistru şi Prut în luna mai comparativ cu luna aprilie creşte cu 30-50%, pe râurile mici ale Moldovei fregvența lor rămâne acelaşi.

Din punct de vedere a volumului scurgerei anii se repartizează astfel:

Anii cu scurgere ridicată (peste 150% din valorile medii multianuale):

- r. Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2018) 1970 (230%), 1978 (153%), 1989 (200%), 2005 (153%), 2008 (162%).

- r. Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2018) 1991 (214%), 1996 (145%), 1998 (218%), 2010 (173%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 60% din valorile medii multianuale):

- r. Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2018) 1968, 1974, 1986, 1987 (38,8%), 1988, 1990, 2004, 2007, 2016 (53,2%).

- r. Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2018) 1990, 2000 (38,3%), 2001, 2003, 2004, 2009 (45,8%), 2013 (59,7%), 2016 (52,0%), 2018 (41,4%).

 

Debitele pentru această lună constituie:

Pe r. Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 357 m3/s;

maximul absolut constituie 2250 m3/s (17.05.1970);

minimul absolut 86,0 m3/s (02.05.1987).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1550 m3/s (04.05.1982);

Minimul absolut 86,0 m3/s (10.05.2011).

Debitele medii lunare de apă variază între 152 m3/s (a.1987) şi 903 m3/s (a.1970).

 

Pe r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 117 m3/s;

maximul absolut 1980 m3/s (22.05.1998);

minimul absolut 26,4 m3/s (30.05.2000).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 42,5 m3/s (a.2000) până la 242 m3/s (a.1998).

Lacul de acumulare Costeşti-Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut or. Bălţi:

norma 1,06 m3/s,
maximul absolut 13,3 m3/s (08.05.2005),
minimul absolut - 0,14 m3/s (31.05.2015).

r. Răut s. Jeloboc:

norma 6,35 m3/s,
maximul absolut 98,6 m3/s (08.05.2005),
minimul absolut - 0,20 m3/s (17.05.1959).

r. Bîc or. Chişinău:

norma 0,95 m3/s,
maximul absolut 20,4 m3/s (10.05.1981),
minimul absolut 0,025 m3/s (01.05.2010).

r. Botna or. Căuşeni:

norma 0,77 m3/s,
maximul absolut 25,8 m3/s (25.05.1967),
minimul absolut - 0,0 m3/s (3-6.05, 16-22.05.1950,
29-30.05.1958).

r. Vilia s. Bălăsineşti:

norma 0,56 m3/s,
maximul absolut 9,82 m3/s (26.05.1982),
minimul absolut - 0,008 m3/s (31.05.1958).

 

Şef Centrul Hidrologic              V. Cazac