Ρaracterizarea hidrologică a lunii iulie pe teritoriul

Republicii Moldova

Luna iulie se caracterizează ca una din lunile anului cînd se produc viituri pluviale fregvente pentru rîurile şi cursurile de apă ale republicii. Numărul viiturilor pluviale în această lună se micșorează cu circa 20% în comparaţie cu luna iunie.

Pericol sporit de producere a viiturilor pluviale prezintă sectorul rîului Prut în amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stînca. În aval sectorul este protejat de lacul de acumulare Costeşti-Stînca cu regularizare sezonieră. Un risc major îl prezintă scurgerile pe pantă și producerea inundațiilor rapide.
Regimul apei rîului Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150% din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2017) – 1969, 1974, 1980, 1998, 2001, 2008 (227%), 2010 (274%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2017) – 1991, 1998, 2006, 2008 (434%), 2010 (508%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 50% din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2017) – 1968, 1976, 1986, 1987, 1990, 2003, 2004 , 2012 (49,2%), 2017 (44,4%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2017) – 1990, 1994, 1996, 2002, 2004, 2005, 2007, 2012 (17,7%), 2013 (38,8%), 2015 (28,3%) și 2016 (35,5%), 2017 (30,3%).

Debitele pentru această lună constituie:

În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca):

medii lunare constituie – 347 m3/s;

maximul absolut constituie – 3480 m3/s (27.07.2008);

minimul absolut – 78,9 m3/s (17.07.1968).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a. 1982) constituie 3480 m3/s (27.07.2008);

minimul absolut – 113 m3/s (02.07.2003).

Debitele medii lunare de apă variază între 134 m3/s (a. 1968) şi 1010 m3/s (a. 1980, 2010).

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi):

medii lunare constituie – 113 m3/s;

maximul absolut – 4090 m3/s (28.07.2008);

minimul absolut – 17,0 m3/s (24, 25.07.2012).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 21,9 m3/s (a. 2012) pînă la 539 m3/s (a.2010).

Lacul de acumulare Costeşti-Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut – or. Bălţi:

norma – 0,98 m3/s,
maximul absolut – 21,3 m3/s (06.07.1991),

minimul absolut – 0,074 m3/s (23-27.07.1978).

r. Răut – s. Jeloboc:

norma – 8,39 m3/s,
maximul absolut – 449 m3/s (06.07.1991),
minimul absolut – 0,23 m3/s (05,06.07.1958).

r. Bîc – or. Chişinău:

norma – 0,85 m3/s,
maximul absolut – 42,9 m3/s (15.07.1969),
minimul absolut – 0,030 m3/s (20,31.07.1974).

r. Botna – or. Căuşeni:

norma – 0,78 m3/s,
maximul absolut – 104,3 m3/s (11.07.1955),
minimul absolut – 0,00 m3/s (1950-54, 1956-59, 1961-62).

 

 

                                 Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac