Caracteristica hidrologică a lunii decembrie
pentru teritoriul Republicii Moldova

Conform datelor multianuale în luna decembrie pe rîurile Nistru şi Prut se menţine etiajul de toamnă dar nu sunt excluse producerea unor viituri pluviale, totodata are loc apariția formațiunilor de gheață.

Primele formațiuni de gheață apar după o perioadă de timp cu bilanț termic negativ, care duce la racirea apelor de suprafață pînă la 0oC și sub 0oC. Aceste formațiuni de gheață apar lîngă maluri, în sectoarele mai puțin adînci.

Gheață la mal sunt fășii de gheață, lipite de malul rîului. Paralel cu gheața la mal, se formează năboi.

Năboi este formațiune de gheață buretoasă care plutește sub formă de îngrămădiri nelegate intre ele, care la cel mai mic obstacol se desfac. Năboiul este format din placuțe de gheață, bucăți de gheață spongioasă și uneori zapadă.

Zăpadă în apă este o formațiune asemănătoare năboiului datorită zăpezii căzute din ninsoare pe suprafața apei liberă de gheață. Această formațiune are aspect de vată sau de lînă.

Ace de gheață sunt formațiuni de gheață sub formă de ace, niște cristale transparente de gheață care plutesc la suprafața apei. Acele de gheață se formează în stratul superior al curentului de apă. Înainte de înghețul complet al rîului se formează zaiul.

Zaiul este gheață de fund care este spongioasă, însă în anumite condiții speciale de scurgere, ca viteza mare și adincime mică, se formează gheață de fund compactă, cristalină. De regulă, zaiul anticipează podul de gheață.

Podul de gheață reprezintă stratul compact și nemișcat de gheață care acoperă rîul, rîul este înghețat pe toată lățimea, dar nu pînă la fund.
 

Debitele medii pentru această lună constituie:

În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 220 m3/s;

maximul absolut constituie 885 m3/s (17.12.1980);

minimul absolut 33,7 m3/s (16.12.1977).

Debitele medii lunare de apă pentru toată pedioada de observații variază în limite mari de la 98,0 m3 (a.1984) până la 534 m3/s (a.1980).

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 37,7 m3/s;

maximul absolut 290 m3/s (11.12.2010);

minimul absolut 9,59 m3/s (18.12.2012).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 14,7 m3/s (a.2012) până la 84,0 m3/s (a.2010).

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut or. Bălţi:

norma 1,08 m3/s,
maximul absolut 20,4 m3/s (18.12.1981),
minimul absolut 0,11 m3/s (17-19.12.2016).

r. Răut s. Jeloboc:

norma 6,96 m3/s,
maximul absolut 84,8 m3/s (01.12.1981),
minimul absolut 0,072 m3/s (28-30.12.1957).

r. Bîc or. Chişinău:

norma 0,78 m3/s,
maximul absolut 10,9 m3/s (02.12.1981),
minimul absolut 0,006 m3/s (18.12.1968).

r. Botna or. Căuşeni:

norma 0,63 m3/s,
maximul absolut 6,18 m3/s (23.12.1981),
minimul absolut 0,0 m3/s (anii 1950-1954, 1957, 1960).

r. Vilia s. Bălăsineşti:

norma 0,44 m3/s,
maximul absolut 3,82 m3/s (25.12.1981),
minimul absolut 0,008 m3/s (23.12.1956).

  

Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac