Caracteristica hidrologică a lunii august pentru teritoriul
Republicii Moldova

 

Conform datelor multianuale luna august se caracteriziază ca perioada cu nivelul scăzut a apei pe întreg teritoriul țării. Etiajul din luna august este condiționat de cantitatea precipitațiilor scăzute în munții Carpați din Ucraina cât și pe teritoriul Republicii Moldova.

Etiajul - este faza a regimului de apă a râului observată sistematic, care se caracterizează prin niveluri şi debite scăzute de apă. Perioada de etiaj se mentine de cel puțin 10 zile.

Nivelurile minime de apă de obicei sunt observate în august-septembrie.

Tododată în luna august se menține riscul de producere a viiturilor, dar în comparație cu luna iulie frecvența acestora scade.

Pericolul de inundații în râul Prut îl prezintă sectorul din amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca, deoarece cursul râului este natural și panta de înclinare mare.

Regimul scurgerii apei în râul Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk și Dubăsari.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150% din valorile medii multianuale):

- r. Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1980-2018) 1980 (254%), 1981, 1991, 1997, 2001, 2004, 2005, 2008 (233%).

- r. Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2018) 1991, 2002, 2004, 2005 (316% din normă), 2010 (175% din normă) și 2018 (152%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 70% din valorile medii multianuale):

- r. Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1980-2018) 1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1994, 1995, 2003, 2009 (55.6%), 2013 (62.6%), 2017 (46,3%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 55% din valorile medii multianuale):

- r. Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2018) 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2007, 2009 (32.6%), 2012 (26.7%), 2013 (29.9%), 2015 (28,3%), 2016 (38,0%), 2017 (28,6%).

 

Debitele medii pentru aceasta luna constituie:

În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 309 m3/s;

maximul absolut constituie 3230 m3/s (01.08.2008);

minimul absolut 106 m3/s (15.08.1984).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 3230 m3/s (01.08.2008);

minimul absolut 106 m3/s (15.08.1984).

Debitele medii lunare de apă variază între 139 m3 (a.1985) şi 791 m3/s (a.1980).

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 78,4 m3/s;

maximul absolut 1820 m3/s (21.08.2005);

minimul absolut 16,0 m3/s (29.08.2012).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 22,2 m3/s (a.2015) până la 268 m3/s (a.2005).

Lacul de acumulare Costeşti-Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut or. Bălţi:

norma 0,82 m3/s,
maximul absolut 9,63 m3/s (13.08.1974),
minimul absolut 0,075 m3/s (02.08.1994).

r. Răut s. Jeloboc:

norma 4,78 m3/s,
maximul absolut 109 m3/s (27.08.1994),
minimul absolut 0,00 m3/s (02-21.08, 23-31.08.1958).

r. Bîc or. Chişinău:

norma 0,61 m3/s,
maximul absolut 13,4 m3/s (30.08.1970),
minimul absolut 0,020 m3/s (20.08.2008).

r. Botna or. Căuşeni:

norma 0,58 m3/s,
maximul absolut 25,7 m3/s (27.08.1994),
minimul absolut 0,00 m3/s (3-10.08.1950,
1,2,14-31.08.1959, 18-20, 25-27.08.1960, 02-31.08.1961).

r. Vilia s. Bălăsineşti:

norma 0,44 m3/s,
maximul absolut 24,3 m3/s (30,21.08.1972),
minimul absolut 0,001 m3/s (3,4.08.1957).

 

Şef Centrul Hidrologic              V. Cazac