.

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

în luna august 2020

 

Pe parcursul lunii august pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme caniculară și în fond cu deficit de precipitații.  

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 2,5-4,0º şi a constituit +21,5..+24,5º, ceea ce se semnalează în medie o dată în 10-15 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat până la +38º (staţia meteorologică Tiraspol, Ștefan-Vodă), ceea ce se semnalează în medie o dată în 7 ani.

Temperatura minimă a aerului a scăzut până la +8º (staţia meteorologică Bălțata).

 Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +30º și mai mult a constituit în teritoriu 11-23 zile (norma fiind 3-10 zile), iar numărul de zile cu temperatura aerului de +35º și mai mult 1-4 zile (norma fiind o zi).

Cantitatea precipitațiilor căzute în decursul lunii pe 70% din teritoriu nu a depășit 1-15 mm (2-30% din norma lunară), izolat (20% din teritoriu) 20-30 mm (40-55% din norma lunară). În restul teritoriului cantitatea lor a constituit 48-51 mm (85-95% din norma lunară).

Din cauza vremii secetoase, semnalată în decursul lunii august pe o mare parte a teritoriului țării, cu excepția unor raioane din nordul țării, s-au creat condiții extrem de nefavorabile pentru formarea roadei la porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahăr, culturilor legumicole și altor culturi agricole, precum și pregătirea solului pentru semănatul culturilor de toamnă. Condițiile meteorologice ale lunii august au fost în fond favorabile pentru acumularea zahărului şi coacerea culturilor pomicole și strugurilor.

La porumb în decursul lunii s-a semnalat coacerea în lapte și ceară, spre sfârșitul lunii coacerea deplină. În rezultatul condiţiilor secetoase la porumb s-a semnalat îngălbenirea timpurie și uscarea frunzelor, formarea slabă a știuleților, izolat acestea în general nu s-au format. Unele gospodării agricole, preponderent în sudul țării, către sfârșitul lunii au recoltat porumbul pentru siloz.

La situaţia din 28 august rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu porumb au fost joase și au constituit în fond 5-35 mm (10-40% din normă), izolat în teritoriu acestea au fost epuizate în întregime.

La floarea-soarelui în decursul lunii a continuat coacerea, spre sfârșitul lunii s-a semnalat coacerea recoltei. În raioanele din sudul țării au început recoltarea semințelor.

La situaţia din 28 august rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu floarea-soarelui au fost foarte joase și în fond a constituit 5-30 mm (5-35% din normă), în unele raioane solul a fost complet uscat.

La sfecla de zahăr s-a semnalat îngălbenirea frunzelor inferioare şi a continuat creșterea rădăcinii principale. Condițiile pentru creșterea rădăcinii sfeclei de zahăr au fost preponderent nefavorabile.

În decursul lunii la culturile pomicole a continuat coacerea rodului, la prun, piersic și soiurile timpurii de măr coacerea și recoltare roadei. La vița de vie a continuat creșterea boabelor, la soiurile de masa coacerea și recoltarea boabelor.

La situația din 28 august rezervele de umezeală productivă în stratul de sol ci grosimea de 1 m pe plantațiile multianuale au fost joase și au constituit 10-60 mm (15-55% din normă).

 

 

Temperatura medie a aerului în luna august 2020 (C).
Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna august 2020.
Cantitatea precipitaţiilor în luna august 2020 (mm).
Cantitatea de precipitaţii pentru luna august 2020în % din normă.