.

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

în luna aprilie 2020

 

Pe parcursul lunii aprilie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme neomogenă după regimul termic şi cu deficit de precipitaţii.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 0,5-2,0º şi a constituit +10,0..+11,8º.

Temperatura maximă a aerului a urcat până la +27º (staţia meteorologică Camenca, Fălești, Bravicea), ceea ce se semnalează în medie o dată în 5-7 ani.

Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +25º și mai mult în aprilie pe teritoriul țării a constituit 1-3 zile, norma fiind 1-2 zile.

Înghețuri în aer s-au înregistrat:

- în  perioada 1-9 aprilie  aproape  pretutindeni pe  teritoriul  țării, intensitatea  a  constituit  în  fond -1..-4º, ceea ce se semnalează în medie o dată în 3-10 ani. În unele zile (1-3 aprilie) izolat intensitatea înghețurilor a atins valori de -5..-10º, ceea ce în această perioadă se semnalează în medie o dată în 20-30 ani;

- pe  11-12  și  15 aprilie  înghețurile  s-au  semnalat  izolat  pe  teritoriul  țării  cu  intensitatea  de  -1..-2º, ceea ce în această perioadă se semnalează în medie o dată în 3-7 ani;

- 21 aprilie înghețurile s-au semnalat izolat pe teritoriul țării cu intensitatea de -2..-3º, ceea ce în această perioadă se semnalează în medie o dată în 10-20 ani.

Înghețuri la suprafața solului și la înălţimea de 2 cm de la suprafaţa solului cu intensitatea de -1..-11º s-au atestat în majoritatea zilelor ale lunii aprilie.

Cantitatea precipitaţiilor căzute în luna aprilie a constituit 1-29 mm (3-60% din normă), în unele puncte precipitați au lipsit. Astfel deficit de precipitații în luna aprilie se semnalează în medie o dată în 15 ani. Ani analogi fiind 1948, 1952, 1968, 2009 și 2018.

Deficitul de precipitații și rezervele de umiditate din sol scăzute, semnalate în decursul lunii, au creat condiţii meteorologice nefavorabile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă, de primăvară, celor multianuale, totodată şi pentru efectuarea semănatului culturilor prăşitoare. Pe multe semănăturile cu grâu de toamnă s-a semnalat vătămarea din cauza secetei îngălbinirea și uscarea frunzelor inferioare, izolat în sudul țării s-a atestat uscarea paiului. Înghețurile în aer izolat au creat pericolul de afectare la culturile pomicole înflorite.

La culturile de toamnă la începutul lunii pe o mare parte a teritoriului republicii s-a semnalat faza de înfrățire, în restul perioadei formarea paiului.

La situaţia din 28 aprilie rezervele  de  umezeală  productivă  în  stratul  arabil  al  solului pe terenurile cu culturi de  toamnă  pe o mare parte  a  teritoriului țării au lipsit sau izolat nu au depășit 1-10 mm (5-35% din normă). Doar în raioanele extreme din nordul țării acestea au constituit 18-20 mm (70-80% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă în jumătatea de nord a ţării au fost joase și au constituit în fond 30-70 mm (20-65% din normă), doar izolat 95-160 mm (70-120% din normă), în jumătatea de sud rezervele de umezeală în sol nu au depășit în fond 15-40 mm (15-35% din normă), izolat acestea au scăzut până la 7-10 mm (5-10% din normă).

Către sfârșitul lunii aprilie la semănăturile cu orz de primăvară s-a semnalat faza formarea paiului, la floarea-soarelui răsărirea, pe semănăturile timpurii perechea a doua de frunze adevărate, la porumb încolțirea boabelor și răsărirea, la sfecla de zahăr prima pereche de frunze adevărate, la mazăre frunza a treia adevărată.

În decursul lunii gospodăriile agricole ale țării au continuat semănatul florii-soarelui și porumbului. Temperatura medie a solului la adâncimea de 10 cm a variat de la +8..+12 la începutul lunii până la +13..+17 la sfârșitul ei.

La situaţia din 28 aprilie rezervele de  umezeală  productivă  în  stratul arabil  al  solului pe semănăturile cu  floarea-soarelui  au  constituit  în fond 5-20 mm (20-65% din normă), izolat în nordul țării 25-35 mm (80-120% din normă), în  stratul  de sol  cu  grosimea  de 1 m rezervele de  umezeală  productivă  au  constituit  în fond 45-75 mm (30-65% din normă), izolat în nordul țării 90-140 mm (75-95% din normă).

La culturi pomicole la începutul lunii s-a semnalat în fond desfacerea mugurilor şi primelor frunze, la soiurile timpurii de cais, piersic, prun și cireș înflorirea. În a doua jumătate a lunii la cais, piersic, cireș, prun, vișin s-a finisat înflorirea și a început formarea rodului, la măr și păr a continuat înflorirea. La vița de vie la începutul lunii s-a semnalat umflarea ochiurilor, în a doua parte a lunii desfacerea frunzelor. La nuc s-a atestat formarea inflorescenţelor și înflorirea.

La situaţia din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de  1 m pe plantaţiile multianuale au constituit în fond 20-95 mm (20-60% din normă).

Ploile căzute spre sfârșitul lunii au completat puțin rezervele de umezeală productivă în sol.

 

 

Temperatura medie a aerului în luna aprilie 2020 (C).
Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna aprilie 2020.
Cantitatea precipitaţiilor în luna aprilie 2020 (mm).
Cantitatea de precipitaţii pentru luna aprilie 2020în % din normă.