.

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

în luna septembrie 2019

În decursul lunii septembrie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme neomogenă după regimul termic și cu precipitații.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată față de valorile normei cu 1,5-3,0º și a constituit +16,0..+19,0º.

Temperatura maximă a aerului a urcat până la +35º (stația meteorologică Fălești), ceea ce în teritoriul țării se semnalează în medie o dată în 10 ani. Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +30º și mai mult a constituit 2-9 zile (norma fiind de 1-2 zile).

Temperatura minimă a aerului a scăzut până la +1º (stația meteorologică Camenca, Tiraspol).

Primele înghețuri cu intensitatea de -2º la înălțimea de 2 cm de la suprafața solului izolat s-au semnalat pe 19 septembrie (stația meteorologică Fălești, Bălțata, Codrii, Tiraspol). La suprafața solului primele înghețuri cu intensitatea de -1º s-au semnalat pe 21 septembrie (stația meteorologică Camenca, Cornești, Bălțata, Tiraspol).

Suma precipitațiilor căzute pe 80% din teritoriu a constituit 5-35 mm (15-70% din normă). În restul teritoriului suma acestora a atins în fond 45-65 mm (1-1,5 norme lunare). Izolat cantitatea lor a constituit 94 mm sau 230% din norma lunară (stația meteorologică Cahul) și 116 mm sau 225% din norma lunară (postul agrometeorologic Glodeni).

În decursul lunii septembrie s-au semnalat fenomene meteorologice stihinice sub formă de averse puternice:

pe 3 septembrie la postul agrometeorologic Glodeni în timp de 4 ore au căzut 66 mm de precipitații;

pe 26 septembrie la postul hidrologic Dumeni în timp de o oră au căzut 43 mm;

pe 27 septembrie la stația meteorologică Cahul în timp de 12 ore au căzut 65 mm.

Condiţiile meteorologice pe parcursul lunii au fost satisfăcătoare pentru coacerea culturilor pomicole şi acumularea zahărului la struguri. Însă regimul termic ridicat și deficitul de precipitații, semnalat pe ceea mai mare parte a teritoriului țării, au creat condiţii nefavorabile pentru pregătirea terenurilor și efectuarea semănatului culturilor de toamnă. Ploile căzute la sfârșitul lunii au completat rezervele de umezeală productivă în sol și au îmbunătățit condițiile pentru efectuarea semănatului culturilor de toamnă.

La situaţia din 28 septembrie rezervele de umezeală productivă pe terenurile cu arătură de toamnă și semănăturile cu grâu de toamnă în stratul arabil al solului pe ceea mai mare parte a teritoriului țării au constituit 1-12 mm (5-65% din normă), în restul teritoriului 16-45 mm (95-175% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 55% din teritoriu rezervele de umezeală productivă au constituit 14-55 mm (15-65% din normă), în restul teritoriului 65-115 mm (70-115% din normă).

În decursul lunii gospodăriile agricole ale țării au continuat recoltarea florii-soarelui, porumbului, sfeclei de zahăr, culturilor pomicole, legumicole și strugurilor. Unele gospodării agricole au efectuat semănatul culturilor de toamnă.

La situaţia din 28 septembrie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale pe 60% din teritoriu au constituit în fond 60-115 mm (70-105% din normă), în restul teritoriului 30-45 mm (35-55% din normă).

 

 

Temperatura medie a aerului în luna septembrie 2019 (C).
Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna septembrie 2019.
Cantitatea precipitaţiilor în luna septembrie 2019 (mm).
Cantitatea de precipitaţii pentru luna septembrie 2019în % din normă.