.

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

în luna mai  2019

 

În decursul lunii mai pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme mai caldă ca de obicei şi pe cea mai mare parte a teritoriului ţării cu precipitaţii abundente.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată faţă de valorile normei  cu 0,5-1,5º şi a constituit +15,5..+17,5º.

Temperatura maximă a aerului a urcat până la +32º (staţia meteorologică Tiraspol).

Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +25º şi mai mult a constituit pe teritoriu în fond 7-16 zile (norma fiind de 6-11 zile). Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +30º şi mai mult în luna mai a atins în fond 2-4 zile (norma fiind o zi) şi s-a semnalat în jumătatea de sud a ţării.

Temperatura minimă a aerului în decursul lunii a scăzut până la +1º (staţia meteorologică  Briceni).

Pe 9-10 mai izolat în teritoriu (SM Briceni, Codrii, Tiraspol) s-au semnalat îngheţuri la înălţimea de 2 cm de la suprafaţa solului cu intensitatea de -1..-2ºC, ceea ce în această perioadă se semnalează în medie o dată în 5-10 ani.

Precipitaţii pe parcursul lunii au căzut neuniform pe teritoriul ţării sub formă de averse. Suma precipitaţiilor căzute în jumătatea de nord a ţării a constituit preponderent 60-160 mm   (115-260% din norma lunară). În unele localităţi cantitatea lor pentru o lună a atins:Ocniţa - 223 mm, Briceni - 204 mm, Edineţ - 187 mm, Sîngerei - 220 mm, Glodeni - 180 mm, Bravicea (raionul Călăraşi) - 178 mm, ceea ce constituie 3-4 norme lunare şi se semnalează în aceste puncte pentru prima dată din toată perioada de observaţii. În mai multe raioane din jumătatea de sud a ţării cantitatea precipitaţiilor în luna mai nu a depăşit 15-45 mm (25-85% din norma lunară).  

Pe parcursul lunii s-au semnalat fenomene meteorologice stihinice sub formă de ploaie foarte puternică: pe 18 mai la SM Briceni, Bravicea şi postul agrometeorologic Edineţ în timp de 12 ore şi mai puţin au căzut 52-72 mm de precipitaţii, pe 24 mai la SM Bravicea în timp de 3 ore au căzut 80 mm de precipitaţii. Ploile puternice căzute, izolat cu grindină, au cauzat vătămarea culturilor agricole, deteriorarea obiectivelor economiei naţionale, deconectarea de la sursele de energie electrică.

Condiţiile meteorologice în luna mai au fost în fond satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole. Ploile căzute în decursul lunii au completat rezervele de umezeală productivă în sol şi au îmbunătăţit condiţiile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole pe cea mai mare parte a teritoriului ţării. În mai multe raioane din sudul ţării, din cauza insuficienţei de precipitaţii, semnalate în majoritatea zilelor din lună, s-au creat condiţii mai puţin favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă şi celor prăşitoare.

La culturile de toamnă s-a semnalat formarea paiului, înspicarea şi înflorirea. Înălţimea plantelor către sfârşitul lunii s-a egalat cu 55-85 cm.

La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit în fond 40-90 mm (80-180% din normă), izolat, preponderent în jumătatea de sud a ţării 15-35 mm  (35-70% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă au constituit în fond 80-180 mm (85-175% din normă), izolat, preponderent în sudul ţării 35-55 mm (40-60% din normă).

La semănăturile cu orz de primăvară în prima jumătatea a lunii s-au semnalat înfrăţirea şi formarea paiului, în a doua jumătatea înspicarea. La mazăre s-a semnalat în fond formarea inflorescenţelor, spre sfârşitul lunii înflorirea.

La porumb la începutul lunii s-a semnalat încolţirea boabelor şi răsărirea, în a doua jumătate a lunii a început formarea frunzelor. Spre sfârşitul lunii la porumb s-a format în fond frunza a cincea şi a şaptea, la semănăturile mai târzii frunza a treia. Înălţimea plantelor s-a egalat cu 20-50 cm.

La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu porumb au constituit în fond 25-35 mm (80-140% din normă), izolat, preponderent în jumătatea de sud a ţării 10-15 mm (40-60% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m în fond 90-160 mm (80-125% din normă), izolat 55-80 mm (45-65% din normă).

La floarea-soarelui la începutul lunii s-a semnalat formarea perechii a doua de frunze adevărate, la semănăturile mai târzii răsărirea. În decursul lunii a continuat formarea frunzelor următoare. Înălţimea plantelor în fond s-a egalat cu 20-45 cm, izolat 5-15 cm.

La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit în fond 25-35 mm (75-130% din normă), izolat, preponderent în sudul ţării 15-20 mm (40-65% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m în fond 110-185 mm (75-135% din normă), izolat 55-90 mm (40-65% din normă).

La sfecla de zahăr în decursul lunii s-a format prima, a treia şi a cincea frunză adevărată, la sfârşitul lunii a început creşterea rădăcinii principale.

La culturile pomicole şi nuc s-a semnalat formarea şi creşterea rodului, la soiurile timpurii de  cireş coacerea roadei. La viţa de vie s-a semnalat formarea inflorescenţelor şi înflorirea.

La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale în fond au constituit 110-165 mm (90-110% din normă), izolat în sudul ţării 80-85 mm (60-80% din normă).

 

 

Temperatura medie a aerului în luna mai 2019 (C).
Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna mai 2019.
Cantitatea precipitaţiilor în luna mai 2019(mm).
Cantitatea de precipitaţii pentru luna mai 2019în % din normă.