.

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

în luna aprilie 2019

 

Pe parcursul lunii aprilie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme neomogenă după regimul termic şi cu precipitaţii.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 0,5-1,5º şi a constituit +10,0..+11,5º.

Temperatura maximă a aerului a urcat până la +26,6º (staţia meteorologică Dubăsari),  ceea ce se semnalează în medie o dată în 5 ani.

Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +25º şi mai mult a constituit în teritoriu 1-3 zile (norma fiind de 1-2 zile).

În perioada 1-6 aprilie aproape pretutindeni pe teritoriul ţării s-au semnalat îngheţuri în aer cu intensitatea de -1..-7º. Pe 15 aprilie şi în perioada 19-23 aprilie îngheţuri în aer s-au semnalat izolat cu intensitatea de -1..-2º. Îngheţuri la suprafaţa solului cu intensitatea de -1..-9º şi la înălţimea de 2 cm de la suprafaţa solului cu intensitatea de -1..-11º s-au semnalat în majoritatea zilelor lunii. 

Cantitatea precipitaţiilor căzute în luna aprilie pe 70% din teritoriu ţării a constituit  30-65 mm (75-155% din normă), în restul teritoriului cantitatea lor nu a depăşit 15-25 mm   (40-65% din normă).

Condiţiile meteorologice în luna aprilie au fost în fond satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă. Lipsa precipitaţiilor esenţiale în prima decadă a lunii aprilie a complicat pregătirea solului şi efectuarea semănatului culturilor timpurii de primăvară. Îngheţuri în aer, semnalate în unele zile ale lunii, izolat au cauzat vătămarea florilor la soiurile timpurii de cais. Regimul termic scăzut la mijlocul lunii aprilie uşor a reţinut creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă, de primăvară şi plantaţiilor multianuale. Ploile căzute în decursul decadei a doua au completat semnificativ rezervele de umezeală productivă în sol şi au îmbunătăţit condiţiile pentru pregătirea solului şi efectuarea semănatului culturilor prăşitoare.

În decursul lunii aprilie la culturile de toamnă s-au semnalat fazele înfrăţirea şi formarea paiului. Starea semănăturilor a fost preponderent satisfăcătoare.

La situaţia din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit în fond 20-30 mm (75-120% din normă), izolat, preponderent în sudul ţării 10-15 mm  (35-50% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă au constituit în fond 115-160 mm (85-130% din normă), izolat, preponderent în sudul ţării 60-90 mm  (50-70% din normă).

Spre sfârşitul lunii la semănăturile cu orz de primăvară s-au semnalat fazele înfrăţirea şi formarea paiului, la floarea-soarelui răsărirea şi perechea a doua de frunze adevărate, la        porumb încolţirea boabelor şi răsărirea, la sfecla de zahăr răsărirea şi primele perechi de frunze adevărate, la mazăre frunza a treia adevărată.

La culturile pomicole în prima jumătate a lunii s-a semnalat înflorirea şi desfacerea primelor frunze. La sfârşitul lunii la cais, piersic, cireş, prun şi vişin a finisat înflorirea şi a început formarea fructelor, la măr şi păr a continuat înflorirea. La viţa de vie în prima jumătatea a lunii aprilie s-a semnalat umflarea şi desfacerea ochiurilor, în a doua jumătate a lunii desfacerea frunzelor, izolat formarea inflorescenţelor.

La situaţia din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de  1 m pe plantaţiile multianuale au constituit 100-170 mm (85-115% din normă).

Pe parcursul lunii aprilie gospodăriile agricole ale ţării au efectuat semănatul sfeclei de zahăr, florii-soarelui şi porumbului. Temperatura medie a solului la adâncimea de 10 cm în decursul lunii a variat de la +9..+12ºC la începutul lunii până la +13..+16ºC la sfârşitul ei.