.

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

în luna mai  2018

 

Pe parcursul lunii mai pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme mai caldă ca de obicei şi în general cu deficit de precipitaţii.

Temperatura  medie   lunară  a  aerului  a  fost  mai  ridicată  faţă   de  valorile  normei   cu 2,5-3,5º şi a constituit +18,0..+19,5º, ceea ce se semnalează în medie o dată în 10-15 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat în teritoriu până la +33º (SM Dubăsari). Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +25º şi mai ridicate în luna mai s-a egalat cu 15-20 zile, norma fiind de 6-11 zile. Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +30º şi mai înalte în luna mai în fond a atins 2-5 zile (norma o zi), izolat 6-8 zile (SM Tiraspol, Dubăsari).   

Temperatura minimă a aerului în decursul lunii mai a scăzut până la +3º(SM Codrii).

Suma  precipitaţiilor  căzute  în  luna  precedentă  pe  75% din teritoriul ţării a constituit 6-35 mm (10-65% din normă), în restul teritoriului 40-60 mm (75-120% din normă). 

Din cauza regimului termic ridicat şi deficitul de precipitaţii semnalate în cea mai mare parte a lunii mai, condiţiile meteorologice au fost mai puţin favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă, răsărirea şi dezvoltarea culturilor prăşitoare, de asemenea pentru sădirea răsadului şi răsărirea culturilor legumicole. Vreme predominant uscată a contribuit la evaporarea intensivă a umezelii din straturile superioare ale solului şi la micşorarea rezervelor de umezeală productivă acestuia.

La culturile de toamnă în decursul lunii mai s-au semnalat fazele: formarea paiului, înspicarea şi înflorirea. Spre sfârşitul lunii pe 30% din teritoriul ţării, preponderent în jumătatea de sud, a început faza coacerea în lapte (cu 2 săptămâni mai devreme de termenii obişnuiţi).   

La situaţia din 28 mai pe 70% din teritoriul ţării rezervele de umezeală productivă în stratul  arabil  al solului cu grosimea de 0,5 m pe  terenurile  cu  culturi  de  toamnă  au  constituit 5-25 mm (10-60% din normă), în restul teritoriului 30-60 mm (70-110% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 65% din teritoriul ţării rezervele de umezeală productivă au constituit 25-55 mm (30-65% din normă), în restul teritoriului 85-120 mm (90-110% din normă).

La semănăturile cu orz de primăvară în prima jumătate a lunii precedente s-a semnalat înfrăţirea şi formarea paiului, în cea de-a doua înspicarea. La mazăre s-a atestat în fond formarea inflorescenţelor şi înflorirea, spre sfârşitul lunii formarea boabelor.

La porumb la începutul lunii s-a semnalat încolţirea seminţelor şi răsărirea, în jumătatea a doua a lunii a început formarea frunzelor. Spre sfârşitul lunii la porumb s-a format în fond frunza a şaptea şi a noua, la semănăturile mai timpurii frunza a unsprezecea. Înălţimea plantelor s-a egalat cu 30-65 cm.

La situaţia din 28 mai pe 50% din teritoriul ţării rezervele de umezeală productivă în stratul  arabil al solului pe terenurile cu porumb au constituit 20-30 mm (70-110% din normă), în restul  teritoriului 5-15 mm (30-50% din normă), în  stratul  de  sol    cu grosimea  de 1 m în fond 90-140 mm (80-120% din normă), izolat 65-85 mm (50-65% din normă).

La floarea-soarelui la începutul lunii s-a atestat formarea perechii a doua a frunzelor adevărate, la semănăturile târzii răsărirea. În decursul lunii a continuat formarea următoarelor frunze, spre sfârşitul lunii izolat s-a semnalat apariţia inflorescenţelor. Înălţimea plantelor s-a egalat în fond cu 20-50 cm, izolat 5-15 cm.

La situaţia din 28 mai pe 50% din teritoriul ţării rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit 15-30 mm (65-120% din normă), în restul teritoriului 5-10 mm (15-45% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 80-150 mm (70-120% din normă).

La sfecla de zahăr pe parcursul lunii precedente s-a format prima frunza, cea a treia şi a cincea frunză adevărată, la finele lunii a început creşterea rădăcinii principale.

La culturile pomicole şi nuc s-a semnalat formarea şi creşterea rodului, la soiurile timpurii de vişin şi cireş coacerea. La viţa de vie s-a atestat formarea inflorescenţelor şi înflorirea.

La  situaţia  din  28 mai  rezervele  de  umezeală  productivă  în  stratul  de  sol  cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale în fond au constituit 80-130 mm (70-120% din normă), izolat 60-70 mm (50-55% din normă).

 

 

05.06.2018                      Şeful CMA T. Mironova

 

                                                                                    

 

Temperatura medie a aerului în luna mai 2018 (C).

 

 

 

 

 

Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna mai 2018.

 

 

 

 
Cantitatea precipitaţiilor în luna mai 2018(mm).

 

 

 

 

Cantitatea de precipitaţii pentru luna mai 2018în % din normă.