.

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

în luna februarie  2018

 

Pe parcursul lunii februarie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme neomogenă după regimul termic şi cu precipitaţii. Vreme anomal de rece s-a semnalat în decada a treia a lunii februarie. Temperatura medie decadală a aerului a constituit în teritoriu -5,2..-8,0º, ceea ce cu 4,2-6,0º a fost mai scăzută faţă de valorile normei şi se semnalează în medie o dată în 7-10 ani.

Temperatura medie lunară a aerului în fond a fost aproape de valorile normei, în unele raioane din sudul ţării cu 1º mai ridicată faţă de valorile normei şi a constituit 0..-3º.

Temperatura maximă a aerului a urcat în teritoriu până la +14º (SM Ceadâr-Lunga).

Temperatura minimă a aerului a scăzut până la -23º (SM Soroca), ceea ce se semnalează în medie o dată în 5 ani.

Precipitaţiile în decursul lunii februarie au căzut sub formă de zăpadă, lapoviţă şi ploaie. Suma precipitaţiilor căzute a constituit în fond 26-60 mm (100-180% din normă), în raioanele extreme din sudul ţării 65-80 mm (190-250% din normă).

În majoritatea zilelor din luna februarie pe teritoriul ţării s-a semnalat strat de zăpadă. Înălţimea lui maximă pe platformele meteorologice a atins 20 cm (SM Ştefan-Vodă).

În decursul lunii s-a semnalat ceaţă, depuneri de polei, chiciură şi lapoviţă, intensificări ale vântului de până la 17 m/s (SM Corneşti, Cahul), pe drumuri s-a format gheţuş.

În o mare parte a lunii februarie solul a fost dezgheţat, doar în unele zile adâncimea de îngheţ a solului a variat între 5 şi 17 cm.

Culturile de toamnă şi plantaţiile multianuale în decursul lunii s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

Învelişul de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă s-a semnalat în cea mai mare parte a lunii. Înălţimea lui a constituit în fond 1-15 cm, izolat 17-22 cm.

Temperatura minimă a solului la adâncimea nodului de înfrăţire (3 cm) la culturile de toamnă în decursul lunii a scăzut până la 0..-5ºC, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (-15ºC).

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada iernatului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.

Rezultatele creşterii au demonstrat, că iernatul în decursul lunii decembrie şi ianuarie în fond a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în fond nu s-a depistat. Doar izolat pieirea lor a constituit 1-3%, ce nu a depăşit norma naturală (10%).

Pe cea mai mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale pieirea mugurilor florari în fond nu s-a înregistrat, doar izolat pieirea lor a constituit 1-6%, ce nu a depăşit norma naturală (15%).

Rezultatele  creşterii  lăstarilor  viţei  de  vie  au  demonstrat, că  în  cea  mai  mare  parte  a teritoriului  cercetat, pieirea  ochiurilor  la  viţa  de  vie  în  fond  nu  s-a  depistat, izolat a constituit 1-10%, fiind sub norma naturală (20%).

 

05.03.2018                      Şeful CMA T.Mironova

 

 


Temperatura medie a aerului pe luna februarie 2018 (C).

 

 

 

Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna februarie 2018

 

 


Cantitatea precipitaţiilor în luna februarie 2018(mm).

 

 

 


Cantitatea de precipitaţii pentru luna februarie 2018în % din norma.