.

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

în luna noiembrie  2017

 

Pe parcursul lunii noiembrie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme mai caldă ca de obicei şi cu precipitaţii.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 1,2-2,3ºŃ şi a constituit +4,0..+6,7ºŃ, ceea ce se semnalează în medie o dată în 3 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat în teritoriu până la +20ºŃ (SM Cahul, 13 noiembrie).

Temperatura minimă a aerului a scăzut până la -9ºŃ (SM Camenca, Râbniţa, 23 noiembrie).

Precipitaţiile în decursul lunii noiembrie au căzut în fond sub formă de ploaie, la sfârşitul lunii în raioanele extreme din nordul ţării – sub formă de lapoviţă. Suma precipitaţiilor căzute în luna noiembrie au constituit în fond 35-48 mm (85-120% din norma lunară), izolat – 25-30 mm (60-70% din norma lunară).

Primul înveliş de zăpadă s-a semnalat pe 27 noiembrie izolat în raioanele din nordul ţării, iar înălţimea lui pe platformele meteorologice nu a depăşit 1 cm.

Regimul termic ridicat şi rezervele suficiente de umezeală în sol, semnalate în decursul lunii, în fond au creat condiţii favorabile pentru creşterea, dezvoltarea culturilor de toamnă şi finisarea vegetaţiei plantaţiilor multianuale.

La începutul lunii culturile de toamnă s-au aflat în fazele: răsărirea şi apariţia frunzei a treia, izolat a început înfrăţirea. În a doua jumătate a lunii la culturile de toamnă s-a semnalat în fond formarea frunzei a treia şi înfrăţirea, la semănăturile tîrzii – răsărirea. Înălţimea plantelor, în dependenţă de faza de dezvoltare, a variat în fond între 5 şi 20 cm. Numărul de plante pe 1 m² în fond a constituit 400-625. La plantele înfrăţite s-au format în medie 1-2 tulpini. În raioanele din sudul ţării vegetaţia culturilor de toamnă a continuat în decursul întregii luni, în raioanele din nordul şi centrul ţării în decada a treia a lunii noiembrie culturile de toamnă au vegetat slab doar în orele zilei. Din cauza termenilor târzii a semănatului, dezvoltarea culturilor de toamnă a avut loc cu întârziere faţă de termenii medii multianuali cu 3 săptămâni.

La situaţia din 18 noiembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu grâu de toamnă au constituit în fond 20-35 mm (75-130% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m – în fond 80-140 mm (75-125% din normă).

La plantaţiile pomicole şi viţa de vie în prima jumătate a lunii a finalizat căderea frunzelor. Condiţiile meteorologice au fost favorabile pentru maturizarea lemnului la culturile pomicole şi viţa de vie. Din  cauza  scăderii  temperaturii  medii  zilnice  a  aerului  până  la +5ºŃ şi  mai jos, în perioada 15-20 noiembrie s-a semnalat  întreruperea vegetaţiei  culturilor pomicole  şi viţei de vie (cu 5-10 zile mai târziu faţă de termenii obişnuiţi).

La situaţia din  18 noiembrie  rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale  în fond au constituit 80-125 mm (75-145% din normă), izolat – 55-70 mm (55-65% din normă).

 

04.12.2017                     Şeful CMA T.Mironova

 

 

 

                                                                                     

Temperatura medie
a aerului pe luna
noiembrie 2017 (°C).

 

 

 

Abaterea de la normă
a temperaturii medii a aerului (°Ń)
pentru luna  noiembrie 2017

 

 

Cantitatea precipitaţiilor
în luna noiembrie 2017(mm).

 

 

 

Cantitatea de precipitaţii
pentru luna noiembrie 2017
 în % din norma.