.

MARTIE  2017 

 

Pe parcursul lunii martie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme anomal de caldă şi cu precipitaţii.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 4,7-5,8º şi a constituit +6,9..+8,2º, ceea ce se semnalează în medie o dată în 15-20 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +23,1º (SM Briceni, Făleşti).

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la -3,8º (SM Tiraspol).

Suma precipitaţiilor pe parcursul lunii pe 85% din teritoriul ţării a constituit în fond 21-55 mm (85-210% din normă), în unele localităţi din raioanele din nordul ţării 65-70 mm (235-280% din normă). În restul teritoriului, preponderent în raioanele din sudul ţării, cantitatea precipitaţiilor s-a egalat cu 10-16 mm (45-75% din normă).

În prima jumătate a lunii martie la culturile de toamnă s-a semnalat formarea frunzei a treia, înfrăţirea, izolat răsărirea. În a doua jumătate a lunii pe cea mai mare parte a teritoriului culturile s-au înfrăţit, izolat s-a semnalat  frunza a treia.  Numărul  de  plante  pe 1m2  a  constituit  în fond 375-610, izolat 235-305. Înălţimea  plantelor  în  dependenţă  de  faza  de  dezvoltare  în  fond  a constituit 11-22 cm. La plantele înfrăţite s-au format în medie 1-3 tulpini.

La situaţia din 28 martie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă în fond au constituit 23-41 mm (75-135% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 125-210 mm (80-135% din normă).

La principalele culturi pomicole în luna martie s-a semnalat umflarea mugurilor, desfacerea mugurilor şi desfacerea primelor frunze. La cais şi soiurile timpurii de piersic, la sfîrşitul lunii, preponderent în raioanele din sudul ţării, a început înflorirea (cu 15-20 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi). La viţa de vie în mijlocul lunii izolat a început circulaţia sevei (cu 3 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi), către sfîrşitul lunii a continuat circulaţia sevei, izolat s-a semnalat umflarea ochiurilor.

La situaţia din 28 martie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale în fond au constituit 130-235 mm (80-145% din normă).

În a doua jumătate a lunii martie unele gospodării ale ţării au început semănatul culturilor cerealiere timpurii de primăvară. Temperatura medie a solului la adîncimea de 10 cm în decursul lunii martie a constituit +4..+10 C.

 

 

  05.04.2017       Şeful  CMA  T.Mironova

 

 

 

Temperatura medie a aerului pe luna martie 2017 (C).

       

 

 

 

Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna martie 2017

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna martie 2017(mm).

 

 

 

 

Cantitatea de precipitaţii pentru luna martie 2017 în % din norma.