.

MAI 2017

 

Pe parcursul lunii mai pe teritoriul ţării în fond s-a semnalat vreme obişnuită după regimul termic.

Temperatura medie lunară a aerului a fost aproape de valorile normei şi a constituit +15..+17º.

Temperatura  maximă  a aerului a  urcat pînă la +30,7º (SM Făleşti, 31 mai). Numărul de zile cu temperatura  maximă a aerului de +25ºC şi mai mult a constituit în teritoriu 6-10 zile (norma fiind de 6-11 zile). În unele  raioane (SM Făleşti, Bravicea) pe 31 mai temperatura maximă a aerului a fost ridicată pînă la +30º şi mai mult (norma lunară fiind de o zi).

Temperatura  minimă  a  aerului  a  scăzut  pînă  la +1º (SM Briceni, Rîbniţa, Bravicea). Pe 10 mai izolat în raioanele din nordul ţării s-au semnalat îngheţuri în aer cu intensitatea de -0,1º. În 10-11 mai la suprafaţa solului s-au înregistrat îngheţuri cu intensitatea de -1..-3º şi la înălţimea de 2 cm de la suprafaţa solului de -1..-4º. Pe 18 mai la SM Bălţata de asemenea s-au semnalat îngheţuri la înalţimea de 2 cm de la suprafaţa solului cu intensitatea de -1º

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +15ºC, fenomen ce determină începutul verii meteorologice, pe cea mai mare parte a teritoriului ţării a avut loc pe 2-3 mai, fiind cu o săptămînă mai devreme faţă de datele medii multianuale, în raioanele din nordul ţării în perioada 19-22 mai (în termeni apropiaţi faţă de cei obişnuiţi).

Suma  precipitaţiilor  pe  parcursul lunii pe 75% din teritoriul ţării a constituit 45-60 mm (80-125% din normă), în restul teritoriului 25-35 mm (50-65% din norma lunară).

Condiţiile meteorologice în cea mai mare parte a lunii mai au fost în fond satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă, prăşitore şi pomicole, de asemenea pentru sădirea răsadului şi răsărirea culturilor legumicole. Îngheţurile la suprafaţa solului şi la înălţimea de 2 cm de la suprafaţa solului izolat au provocat vătămarea semănăturilor timpurii de cartofi şi răsădirea culturilor legumicole.

La culturile de toamnă la începutul lunii mai în fond s-a semnalat formarea paiului, la sfîrşitul lunii înspicarea şi înflorirea.

La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu culturi de toamnă în fond au constituit 35-90 mm (75-180% din normă), izolat 10-30 mm (20-55% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m ele s-au egalat în fond cu 70-180 mm (80-165% din normă), izolat 45-55 mm (45-60% din normă).

La semănăturile cu orz de primăvară la sfîrşitul lunii s-a semnalat înspicarea. La mazăre la începutul lunii s-a semnalat frunza a treia şi formarea inflorescenţelor, în a doua jumătate a lunii înflorirea.

La porumb la începutul lunii s-a semnalat încolţirea seminţelor şi răsărirea, în a doua jumătate a lunii a început formarea frunzelor. La sfîrşitul lunii la porumb s-a format frunza a cincea şi a şaptea, izolat frunza a noua, la semănăturile mai tîrzii s-a semnalat apariţia frunzei a treia. Înălţimea plantelor la sfîrşitul lunii în fond s-a egalat cu 15-35 cm.

La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu porumb a constituit 20-35 mm (80-160% din normă), izolat 11-19 mm (55-70% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 100-190 mm (85-130% din normă).

La floarea-soarelui la începutul lunii mai s-a semnalat formarea perechii a doua de frunze adevărate, la semănăturile mai tîrzii răsărirea. În decursul lunii a continuat formarea frunzelor următoare, la sfîrşitul lunii izolat s-a semnalat apariţia inflorescenţelor. Înălţimea plantelor în fond s-a egalat cu 15-35 cm, izolat la semănăturile tîrzii 5-10 cm.

La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea-soarelui în fond a constituit 20-45 mm (75-150% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 100-190 mm (80-130% din normă).

La sfecla de zahăr pe parcursul lunii s-a semnalat a treia şi a cincea frunză adevărată, la sfîrşitul lunii a început creşterea rădăcinii principale.

La culturile pomicole (cais, piersic, cireş şi vişin) pe parcursul lunii a continuat creşterea rodului, la soiurile timpurii de cireş şi vişin la sfîrşitul lunii s-a semnalat coacerea. La măr, păr şi nuc la începutul lunii a finisat înflorirea şi a început creşterea rodului. La viţa de vie la începutul lunii a continuat desfacerea frunzelor, în a doua jumătate a lunii s-a semnalat formarea inflorescenţelor şi înflorirea.

La  situaţia  din  28  mai  rezervele  de  umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale în fond au constituit 95-190 mm (85-140% din normă).

 

05.06.2017                         Şeful  CMA  T.Mironova

 

 

 

Temperatura medie a aerului pe luna mai 2017 (C).

       

 

 

 

Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna mai 2017

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna mai 2017(mm).

 

 

 

 

Cantitatea de precipitaţii pentru luna mai 2017 în % din norma.