.

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice
în luna ianuarie 2017

 

Pe parcursul lunii ianuarie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme mai rece ca de obicei şi cu precipitaţii.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai scăzută faţă de valorile normei cu 1-2º şi a constituit -4,0..-5,7º.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +8º (SM Bravicea, Ceadîr-Lunga).

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la -20º (SM Bravicea), ceea ce se semnalează în luna ianuarie în medie o dată în 3-5 ani.

 Deosebit de geroasă a fost vremea în intervalul 7-9 ianuarie. Temperatura medie zilnică a aerului în aceste zile a constituit în teritoriu în fond -10..-16º, fiind cu 8-13º mai scăzută faţă de valorile normei şi se semnalează în luna ianuarie în medie o dată în 10-20 ani.

Pe teritoriul ţării precipitaţii au căzut preponderent sub formă de zăpadă. Suma lor pe 75% din teritoriu a constituit 22-36 mm (75-114% din normă), în restul teritoriului 11-19 mm (40-65% din normă).

Pe 7-8 ianuarie pe cea mai mare parte a teritoriului ţării s-a semnalat intensificări ale vîntului de pînă la 15-21 m/s, iar la SM Leova pînă la 26 m/s, fiind considerat fenomen meteorologic stihinic.

În prima decadă a lunii s-a semnalat viscol, în rezultatul cărora s-au format pe drumuri troiene, fapt care a creat condiţii extrem de nefavorabile pentru traficul rutier.

În decursul lunii ianuarie deasemenea s-a semnalat ceaţă, depuneri de chiciură şi polei, pe drumuri gheţuş.   

Învelişul de zăpadă s-a semnalat pretutindeni pe 7 ianuarie şi s-a menţinut pînă la sfîrşitul lunii. Înălţimea maximă a lui pe platformele meteorologice a constituit 28 cm (SM Ceadîr-Lunga).

Adîncimea de îngheţ a solului în decursul lunii a variat de la 10 pînă la 40 cm.

Culturile de toamnă şi plantaţiile multuanuale în decursul lunii s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

Grosimea stratului de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă în prima jumătate a lunii în fond a variat de la 10 pînă la 22 cm. Către sfîrşitul lunii grosimea lui a constituit în fond 2-10 cm, izolat în raioanele din sud-estul ţării stratul de zăpadă a lipsit.

Temperatura  minimă  a  solului  la  adîncimea nodului  de  înfrăţire  a culturilor de toamnă (3 cm) pe parcursul lunii a scăzut pînă la -3..-10ºC, fiind mai ridicată faţă de valorile critice (-15ºC).

Condiţiile meteorologice pentru iernatul culturilor de toamnă şi plantaţiilor multianuale au fost satisfăcătoare.

 

 

06.02.2017     Şeful  CMA  T.Mironova

 

 

 

Temperatura medie a aerului pe luna ianuarie 2017 (C).

       

 

 

 

Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna ianuarie 2017

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna ianuarie 2017(mm).

 

 

 

 

Cantitatea de precipitaţii pentru luna ianuarie 2017 în % din norma.