.

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

în luna februarie  2017

 

Pe parcursul lunii februarie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme neomogenă după regimul termic şi cu precipitaţii. Vreme anomal de caldă s-a semnalat în decada a treia a lunii februarie. Temperatura medie decadică a aerului a constituit în teritoriu +3,9..+5,6º, fiind cu 4,7-6,6º mai ridicată faţă de valorile normei şi se semnalează în medie o dată în 5-8 ani.

Temperatura  medie  lunară  a  aerului  a  fost  mai  ridicată  faţă  de  valorile  normei  cu 0,5-1,5º şi a constituit -2,2.. +0,3º.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +16º (SM Bălţata, Tiraspol, Ceadîr-Lunga,Cahul).

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la -21º (SM Bravicea), ceea ce se semnalează în medie o dată în 3-5 ani.

Precipitaţii în decursul lunii au căzut sub formă de zăpadă, lapoviţă şi ploaie. Suma lor pe parcursul lunii a constituit în fond 25-50 mm (75-150% din normă). Izolat în raioanele din nordul şi centrul ţării s-a înregistrat deficit de precipitaţii, cantitatea lor nu a depăşit 15-20 mm (45-65% din normă).

În majoritatea zilelor din luna februarie pe teritoriul ţării s-a semnalat înveliş de zăpadă, înălţimea maxima a lui pe platformele meteorologice a constituit 22 cm (SM Camenca). La sfîrşitul lunii zăpada pretutindeni s-a topit.

În decursul lunii s-a semnalat ceaţă, depuneri de chiciură şi polei cu diametrul de 1-12 mm, intensificări ale vîntului de pînă la 18 m/s (SM Bălţata, Leova), pe drumuri gheţuş.   

Îngheţul solului pe teritoriul ţării s-a semnalat în majoritatea zilelor din luna februarie, adîncimea maximă de îngheţ a solului a constituit 20-56 cm. La sfîrşitul lunii solul pretutindeni a fost dezgheţat.

Culturile de toamnă şi plantaţiile multianuale în majoritatea zilelor din luna februarie s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

La sfîrşitul lunii februarie, din cauza regimului termic ridicat, s-a început vegetaţia culturilor de toamnă (cu trei săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi). Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) pe parcursul lunii a scăzut pînă la -1..-6ºC, fiind mai ridicată faţă de valorile critice (-15ºC).

În raioanele extreme din sudul ţării la sfîrşitul lunii izolat s-a semnalat umflarea mugurilor la soiurile timpurii de cais şi piersic (cu o lună mai devreme faţă de termenii obişnuiţi).

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada iernatului, de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat au fost colectate probe pentru creşterea şi analiza lor.

Rezultatele  creşterii  culturilor  de toamnă au demonstrat că procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Izolat pieirea lor a constituit 1-4%, fiind mai jos decît norma naturală (10%). 

Pe o mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale nu s-a înregistrat pieirea mugurilor florali, izolat pieirea lor a constituit 1-10%, ceea ce nu a depăşit norma naturală (15%).

Rezultatele creşterii lăstarilor viţei de vie au demonstrat, că pe cea mai mare parte a teritoriului cercetata, pieirea ochiurilor la viţa de vie în fond nu s-a înregistrat, izolat a constituit 3-15%, ceea ce nu a depăşit norma naturală (20%). 

 

 03.03.2017                 Şeful  CMA  T.Mironova

 

 

 

Temperatura medie a aerului pe luna februarie 2017 (C).

       

 

 

 

Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna februarie 2017

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna februarie 2017(mm).

 

 

 

 

Cantitatea de precipitaţii pentru luna februarie 2017 în % din norma.