.

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

în luna aprilie 2017

 

Pe parcursul lunii aprilie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme neomogenă după regimul termic și cu precipitații. Temperatura medie zilnică a aerului în unele zile a lunii (20-21 aprilie) a scăzut pînă la 0..+4º.   

Temperatura medie lunară a aerului a fost aproape de valorile normei și a constituit +8,5..+10,5º.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +27º (SM Soroca, Bravicea).

În  decursul  lunii  aprilie  pe  teritoriul  țării s-au semnalat înghețuri. Cele mai intensive înghețuri  s-au semnalat  pe 19  aprilie: izolat  în  aer cu intensitatea de pînă la -3º, pretutindeni la suprafața solului de pînă la -1..-5º și la înălțimea de 2 cm de la suprafața solului de pînă la -1..-7º, ceea ce în această perioadă este posibil în medie o dată în 3-10 ani.

Precipitații au căzut sub formă de ploaie și lapoviță. Suma lor pe parcursul lunii pe 60% din teritoriul țării, preponderent în raioanele din centrul și sudul țării, a constituit 85-128 mm (205-350% din normă), în restul teritoriului 55-70 mm (120-180% din normă).

Pe 20 aprilie aproape pretutindeni (cu exepția raioanelor extreme din nordul țării) s-a format strat de zăpadă, ceea ce în această perioadă se semnalează în medie o dată în 20-30 ani. Înălțimea maximă a lui în raioanele din nordul țării izolat a atins 5-14  cm, în cele centrale și din sud preponderent 20-40 cm. Însă izolat (SM Bălțata, Chișinău, Comrat) grosimea lui a constituit 47-57 cm, ceea ce în aceste localități se înregistrează pentru prima dată în toată perioada de observații. Stratul de zăpadă în raioanele din centrul și sudul țării s-a menținut pînă în 24 aprilie.

Ninsorile  puternice  căzute  pe  20-21 aprilie, însoțite  de  depuneri  de  lapoviță izolat cu diametrul de 51 mm și intensificări ale vîntului de pînă la 12-20 m/s, au creat condiții nefavorabile pentru circulația transportului, au cauzat semnificativ deteriorarea obiectelor economiei naționale și deconectarea energiei electrice, deasemenea vătămarea culturilor agricole.

 Condițiile meteorologice în cea mai mare parte a lunii aprilie au fost în fond satisfăcătoare pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă, pomicole și viței de vie, deasemenea pentru efectuarea semănatului și răsărirea culturilor cerealiere de primăvară. Scăderea temperaturii medii zilnice a aerului pînă la 0..+4º pe 20-21 aprilie, după o perioadă îndelungată caldă și stabilirea stratului de zăpadă pe cîmpuri și depunerea lapoviței pe copaci, au creat condiții nefavorabile pentru creșterea, dezvoltarea culturilor cerealiere de primăvară și celor pomicole înflorite. Înghețurile în aer cu intensitatea de pînă la -3º, semnalate preponderent în raioanele din centrul și sudul țării, au creat izolat vătămarea culturilor pomicole înflorite și a nucului.

La culturile de toamnă s-a semnalat înfrățirea și formarea paiului. Starea semănăturilor culturilor de toamnă preponderent este bună.

La situația din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit 20-45 mm (75-170% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 120-205 mm (80-160% din normă).

La sfîrșitul lunii la semănăturile culturilor cerealiere de primăvară s-a semnalat formarea paiului, la mazăre formarea frunzei a treia adevărată, la sfecla de zahăr răsărirea și formarea frunzei a doua adevărate, la floarea-soarelui s-a semnalat răsărirea. Starea semănăturilor  preponderent este bună.

La culturile pomicole în prima jumătate a  lunii s-a semnalat înflorirea și desfacerea primelor frunzele. La sfîrșitul  lunii la cais, piersic, cireș, prun și vișin în fond a finisat înflorirea și a început formarea rodului, la măr, păr și nuc s-a semnalat înflorirea. La vița de vie în prima jumătate a lunii aprilie s-a semnalat umflarea și desfacerea ochiurilor, în a doua jumătate desfacerea frunzelor.

La situaţia din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale au constituit 140-215 mm (95-155% din normă).

În  decursul  lunii  aprilie  gospodăriile  țării  au  efectuat  semănatul  mazării,  sfeclei  de  zahăr, florii-soarelui și porumbului. Condițiile pentru efectuarea semănatului culturilor agricole în o mare parte a lunii au fost favorabile, la începutul decadei a treia din cauza condițiilor meteorologice complicate (stabilirea stratului de zăpadă pe cîmpuri) efectuarea lucrărilor de cîmp a fost dificilă.

 

 05.05.2017                 Şeful  CMA  T.Mironova

 

 

 

Temperatura medie a aerului pe luna aprilie 2017 (C).

 

 

 

Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna aprilie 2017

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna aprilie 2017 (mm).

 

 

 

Cantitatea de precipitaţii pentru luna aprilie 2017în % din norma.