.

OCTOMBRIE 2016

 

Pe parcursul lunii octombrie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme mai rece ca de obicei şi cu precipitaţii abundente.

Temperatura  medie  lunară  a aerului  a  fost  mai  scăzută  faţă de valorile normei cu 1,5-2,5º şi a constituit +6,5..+9,5º, ceea ce se semnaleaza în medie o dată în 5-10 ani.

În decursul decadei a doua a lunii octombrie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme anomal de rece. Temperatura medie a aerului pe decadă a fost mai joasă faţă de valorile normei cu 3,3-5,0º şi a constituit +4,5..+7,5º, ceea ce se semnaleaza în medie o dată în 15-30 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +28º (1 octombrie, SM Dubăsari).

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la-5º (18 octombrie, SM Bălţata).

Pe  6 octombrie  izolat  s-au  semnalat  primele  îngheţuri în aer (SM Briceni, Codrii) cu intensitatea de -0,3..-0,6C şi la suprafaţa solului în unele raioane din nordul şi centrul ţării cu intensitatea de -1C, ceea ce în această perioadă se semnalează în medie o dată în 2-5 ani.

Trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +10º în direcţia scăderii ei (sfîrşitul perioadei de vegetaţie activă a culturilor agricole), a avut loc în intervalul 5-8 octombrie, fiind în  raioanele  din  nordul ţării  în  termeni  apropiaţi  de  cei obişnuiţi, în cele centrale şi de sud cu 5-10 zile mai devreme decît termenii obişnuiţi.

Suma precipitaţiilor pe teritoriul ţării a constituit 70-185 mm sau 3-6 norme lunare. În luna octombrie pe 60% din teritoriu ţării cantitatea precipitaţiilor căzute (100-185 mm) de 4-6 ori a depăşit norma lunară pentru prima dată din toată perioada de observaţii.

În a doua decadă a lunii octombrie s-au semnalat fenomene hidrometeorologice stihinice sub formă de ploi puternice : pe 12 octombrie  la SM  Cahul  în  timp  de 12 ore au căzut 57 mm de precipitaţii, pe 13 octombrie la PAM Rezina în timp de 12 ore au căzut 56 mm.

Pe 27 octombrie, izolat în raioanele din nordul ţării (SM Soroca, Camenca), s-a semnalat primul înveliş de zăpadă, înălţimea lui pe platformele meteorologice nu a depăşit 1 cm.

La începutul lunii octombrie din cauza lipsei precipitaţiilor esenţiale şi rezervelor de umezeală productivă joase în stratul arabil al solului s-au menţinut condiţii nefavorabile pentru efectuarea semănatului şi răsărirea culturilor de toamnă pe o mare parte a teritoriului ţării. Ploile abundente căzute în a doua şi a treia decadă a lunii au completat rezervele de umezeală productivă în sol şi au îmbunătăţit condiţiile pentru efectuarea semănatului culturilor de toamnă.

Regimul termic scăzut, semnalat în cea mai mare parte a lunii octombrie, a reţinut creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă. Dezvoltarea culturilor de toamnă în acest an, din cauza semănatului în termeni tîrzii, a avut loc în fond cu o lună mai tîrziu faţă de termenii obişnuiţi. La semănăturile cu grîu de toamnă pe parcursul lunii în fond s-a semnalat fazele încolţirea seminţelor şi răsărirea, izolat apariţia frunzei a treia. Unele gospodării ale ţării au continuat efectuarea semănatului culturilor de toamnă.

La situaţia din 28 octombrie a.c., pe semănăturile de toamnă  şi pe terenurile destinate pentru semănatul culturilor de toamnă  rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului   au  constituit  25-50  mm (105-225% din normă),  în  stratul  de  sol  cu  grosimea  de 1 m 115-195 mm (90-200% din normă).

Pe parcursul lunii octombrie gospodăriile ţării au continuat lucrările de finalizare a recoltării culturilor pomicole, legumicole, strugurilor şi a sfeclei de zahăr. Condiţiile meteorologice au fost satisfăcătoare pentru finalizarea lucrărilor de recoltare. În a doua jumătate a lunii octombrie la culturile pomicole şi viţa de vie s-a semnalat căderea frunzelor în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi. Condiţiile meteorologice au fost în fond favorabile pentru maturizarea lemnului la plantaţiile multianuale şi viţa de vie.

La situaţia din 28 octombrie, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit 100-190 mm (115-210% din normă).

 

04.11.2016      Şeful  CMA  T.Mironova

 

 

 

Temperatura medie a aerului pe luna octombrie 2016 (C).

       

 

 

 

Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna octombrie 2016

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna octombrie 2016(mm).

 

 

 

 

Cantitatea de precipitaţii pentru luna septembrie 2016 în % din norma.