.

NOIEMBRIE 2016

 

Pe parcursul lunii noiembrie pe teritoriul ţării în fond s-a semnalat vreme obişnuită după regimul termic şi cu precipitaţii.

Temperatura medie lunară a aerului a fost aproape de valorile medii multianuale şi a constituit +2..+5º.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +22º (SM Dubăsari, Ceadăr-Lunga).

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la -9º (SM Camenca, Tiraspol).

Precipitaţiile la începutul lunii noiembrie au căzut sub formă de ploaie, în a doua jumătatea a lunii în fond sub formă de lapoviţă. Suma precipitaţiilor căzute pe o mare parte a teritoriului ţării a constituit 30-55 mm (75-140% din norma lunară). În raioanele extreme din nordul ţării cantitatea precipitaţiilor a constituit 65-90 mm (195-205%  din normă).

Condiţiile meteorologice în luna noiembrie au fost satisfăcătoare pentru creşterea, dezvoltarea culturilor de toamnă şi finisarea vegetaţiei plantaţiilor multianuale.

În prima decadă a lunii noiembrie la culturile de toamnă s-a semnalat răsărirea şi apariţia frunzei a treia, izolat în raioanele din sudul ţării la grîul de toamnă a început înfrăţirea. Înălţimea plantelor, în dependenţă de faza de dezvoltare, a variat în fond între 2-17 cm. În mijlocul decadei a doua a lunii noiembrie, din cauza regimului termic scăzut, culturile de toamnă în fond au vegetat slab în orele zilei. Dezvoltarea culturilor de toamnă în acest an  a avut loc cu întîrziere faţă de termenii medii multianuali în fond cu 1-1,5 luni.

Întreruperea vegetaţiei culturilor de toamnă în raioanele din nordul şi centrul ţării s-a semnalat la începutul decadei a treia a lunii noiembrie (în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi), din cauza  scăderii temperaturii medii zilnice pînă la +3º şi mai jos, în raioanele din sudul ţării culturile de toamnă au continuat să vegeteze slab în orele  de zi.

La momentul întreruperii vegetaţiei pe 65% din teritoriul ţării culturile de toamnă s-au aflat în fazele răsărirea, pe 20% formarea frunzei a treia, pe 15% înfrăţirea. Înălţimea plantelor în dependenţă de faza de dezvoltare a variat în fond între 5 şi 18 cm. Numărul de tulpine la plantele înfrăţite a constituit 650-750.

La situaţia din 28 noiembrie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu grîu de toamnă au constituit 25-55 mm (95-200% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 120-215 mm (110-175% din normă).

În ultima zi a lunii noiembrie s-a semnalat îngheţul solului cu adîncimea de 2-6 cm doar în unele raioane. În restul teritoriului solul a fost dezgheţat. Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) a constituit -1..+2ºC, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (-15ºC).

Primul  înveliş  de  zăpadă  izolat  s-a stabilit  pe  14  noiembrie  şi  s-a  menţinut  în  fond pînă în 15 noiembrie, în raioanele din nordul ţării pînă pe 18 noiembrie. Înălţimea maximă a lui pe platformele meteorologice nu a depăşit 2 cm. La sfîrşitul lunii în unele raioane din nordul ţării s-a stabilit înveliş de zăpadă, grosimea lui pe terenurile cu culturi de toamnă nu a depăşit 1 cm.

La plantaţiile pomicole şi viţa de vie în prima decadă a lunii noiembrie a finalizat căderea frunzelor. Condiţiile meteorologice au fost favorabile pentru maturizarea lemnului la culturile pomicole şi viţa de vie. În a doua jumătatea a lunii plantaţiile multianuale s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

La  situaţia  din 28 noiembrie a.c., rezervele  de  umezeală  productivă  în  stratul  de  sol  cu grosimea  de  1 m pe terenurile cu  culturi  multianuale  în  fond au constituit 120-185 mm (110-225% din normă).

 

05.12.2016      Şeful  CMA  T.Mironova

 

 

 

 

Temperatura medie a aerului pe luna noiembrie 2016 (C).

       

 

 

 

Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna noiembrie 2016

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna noiembrie 2016(mm).

 

 

 

 

Cantitatea de precipitaţii pentru luna noiembrie 2016 în % din norma.