.

MAI 2016

 

Pe parcursul lunii mai pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme obişnuită după regimul termic pentru această perioadă şi cu precipitaţii abundente.

Temperatura medie lunară a aerului pe teritoriul ţării a fost aproape de valorile normei şi a constituit +15..+16ºC.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +29,7º (SM Comrat, 30 mai). Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +25C şi mai mult a constituit în teritoriu 3-9 zile (norma fiind de 6-11 zile).

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la +2º (SM Codrii). Pe 19 mai izolat (SM Tiraspol, Comrat) s-au semnalat îngheţuri la înălţimea de 2 cm de la suprafaţa solului cu intensitatea de -1º.

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +15ºC, fenomen ce determină începutul verii meteorologice, pe teritoriul ţării a avut loc pe 20-21 mai, fiind în raioanele din nordul ţării aproape de termenii obişnuiţi, în cele centrale si din sud cu 10-12 zile mai tîrziu faţă de termenii obişnuiţi.

Suma precipitaţiilor în luna mai pe 70% din teritoriu a constituit 45-75 mm (80-130% din norma lunară), în restul teritoriului 85-130 mm (1,5-2,5 norme lunare).

Condiţiile meteorologice în o mare parte a lunii mai în fond au fost favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă, prăşitoare şi pomicole, de asemenea pentru sădirea răsadului şi răsărirea culturilor legumicole semănate. Ploile abundente căzute în decursul lunii, izolat puternice cu grindină au cauzat vătămarea culturilor agricole. 

La culturile de toamnă la începutul lunii mai s-a semnalat formarea paiului şi înspicarea (fiind cu 15-20 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi), în a doua jumătate a lunii înflorirea. La sfîrşitul lunii izolat a început coacerea în lapte a boabelor.

La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă în fond au constituit 75-150 mm (75-145% din normă), izolat 25-65 mm (35-70% din normă).

La mazăre la începutul lunii s-a semnalat frunza a treia formarea inflorescenţelor, în a doua jumătate a lunii mai înflorirea.

La porumb la începutul lunii s-a semnalat apariţia frunzei a treia şi a cincea, la semănăturile mai tîrzii răsărirea, în a doua jumătate a lunii a continuat formarea frunzelor. Către sfîrşitul lunii s-a format frunza a cincea şi a şaptea, izolat frunza a noua, la semănăturile mai tîrzii s-a semnalat apariţia frunzei a treia. Înălţimea plantelor la sfîrşitul lunii în fond   s-a egalat cu 25-50 cm, izolat 10-15 cm.

La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu porumb în fond a constituit 25-50 mm (80-180% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m în fond 100-185 mm (80-165% din normă).

La floarea-soarelui la începutul lunii mai s-a semnalat formarea perechii a doua de frunze adevărate, la semănăturile mai tîrzii răsărirea. În decursul lunii a continuat formarea frunzelor următoare, la sfîrşitul lunii izolat s-a semnalat apariţia inflorescenţelor. Înălţimea plantelor în fond s-a egalat cu 20-45 cm.

La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea-soarelui în fond a constituit 25-45 mm (80-160% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m în fond 105-160 mm (75-150% din normă).

La sfecla de zahăr pe parcursul lunii s-au semnalat fazele: prima, a treia şi a cincea frunză adevărată, la sfîrşitul lunii începutul îngroşării rădăcinii principale.

La culturile pomicole şi nuc în decursul lunii s-a semnalat formarea şi creşterea rodului, la soiurile timpurii de cireş şi vişin coacerea. La viţa de vie s-a semnalat formarea inflorescenţelor şi înflorirea.

La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de  1 m pe plantaţiile multianuale în fond au constituit 90-165 mm (80-175% din normă).

 

05.06.2016                         Şeful  CMA  T.Mironova

 

 

 

Temperatura medie a aerului pe luna mai 2016 (C).

       

 

 

 

Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna mai 2016

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna mai 2016(mm).

 

 

 

 

Cantitatea de precipitaţii pentru luna mai 2016 în % din norma.