.

IULIE  2016

 

Pe parcursul lunii iulie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme mai preponderent caniculară şi cu deficit de precipitaţii.

Temperatura medie lunară a aerului pe teritoriul ţării a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 1,2-2,7ºC şi a constituit 21,6..24,0ºC, ceea ce se semnalează în medie o dată în 5-7 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la 37º (SM Dubăsari, Tiraspol), ceea ce în luna iulie se semnaleaza în medie o dată în 7 ani.

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la (SM Tiraspol).

Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de ≥30C a constituit în teritoriu 13-20 zile (norma fiind de 3-11 zile), ceea ce se semnalează în medie o dată în 5-10 ani. Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de ≥35C a constituit în teritoriu 1-6 zile (norma fiind o zi).

Precipitaţiile pe parcursul lunii au căzut neuniform în teritoriu. Pe 55% din teritoriu suma precipitaţiilor a constituit 10-40 mm (15-60% din norma lunară), pe 10% din teritoriu 45-70 mm (75-135% din norma lunară). În restul teritoriului suma precipitaţiilor a constituit 1-8 mm (2-10% din norma lunară).

Pe parcursul lunii iulie s-au observat fenomene meteorologice stihinice sub formă de averse puternice, izolat cu grindină. Pe 3 iulie la PH Dumeni în timp de 50 min au căzut 32 mm de precipitaţii, pe 27 iulie la PAM Vulcăneşti în timp de 12 ore au căzut 55 mm de precipitaţii (100% din norma lunară).

Condiţiile secetoase, înregistrate în cea mai mare parte a lunii iulie au creat condiţii nefavorabile pentru formarea recoltei la porumb, floarea-soarelui, sfeclei de zahăr, de asemenea pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor legumicole şi altor culturi agricole. În orele zilei regimul termic ridicat şi lipsa precipitaţiilor esenţiale au contribuit la împilarea plantelor, uscarea frunzelor prematur si a solului.

În prima decadă a lunii iulie, în termeni apropiaţi faţă de cei obişnuiţi, gospodăriile ţării au început recoltarea culturilor de toamnă şi celor cerealiere de primăvară, la sfîrşitul lunii majoritatea gospodăriilor au finalizat lucrările.

La porumb în decursul lunii s-a semnalat formarea paniculului, înflorirea lui şi a ştiuletelui. La sfîrşitul lunii la porumb a început coacerea în lapte (cu 10-20 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi). Înălţimea plantelor la sfîrşitul lunii în fond s-a egalat cu 190-260 cm, izolat 165-180 cm. La o plantă s-a format în medie 1-2 ştiulete.

La  situaţia din 28 iulie rezervele  de  umezeală  productivă  în  stratul  de  sol  cu  grosimea de 0,5 m pe terenurile  cu  porumb în  fond au  constituit  5-25 mm (5-60% din normă), izolat 45-50 mm (80-115% din normă), în  stratul  de  sol  cu  grosimea  de 1 m pe 60% din teritoriu 55-100 mm (70-110% din normă), izolat 25-45 mm (30-65% din normă).

La floarea-soarelui în decursul lunii s-a semnalat înflorirea, spre sfîrşitul lunii izolat a început coacerea seminţelor (cu 10-20 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi). Înălţimea plantelor la sfîrşitul lunii s-a egalat în fond cu 150-200 cm. Diametrul capitulului a constituit 16-23 cm.

La situaţia  din 28 iulie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu  floarea-soarelui  pe cea mai mare parte a teritoriului ţării a constituit 10-40 mm (15-35% din normă), izolat 80-95 mm (80-100% din normă).

La sfecla de zahăr pe parcursul lunii a continuat creşterea rădăcinii principale.

La culturile pomicole a continuat creşterea rodului, la piersic, cais prun şi soiurile timpurii de măr coacerea şi colectarea roadei. La viţa de vie a continuat creşterea boabelor, în a doua jumătate a lunii la soiurile timpurii a început coacerea.

La situaţia din 28 iulie rezervele  de umezeală  productivă  în  stratul  de  sol  cu  grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale în fond au constituit 25-55 mm (25-70% din normă), izolat 65-110 mm (80-105% din normă).

  

05.08.2016                             Şeful  CMA  T.Mironova

 

 

 

 

Temperatura medie a aerului pe luna iulie 2016 (C).

       

 

 

 

Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna iulie 2016

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna iulie 2016(mm).

 

 

 

 

Cantitatea de precipitaţii pentru luna iunie 2016 în % din norma.