.

FEBRUARIE 2016

 

Pe parcursul lunii februarie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme anomal de caldă.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată față de valorile normei cu 6-7C și a constituit +3,5..+5,5ºC, ceea ce pe 60% din teritoriul ţării se semnalează pentru prima dată, iar în restul teritoriului pentru a doua oară în toată perioada de observații.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +22º (SM Ștefan-Vodă), ceea ce se semnalează în medie o dată în 20 ani.

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la -7º (SM Ceadîr-Lunga).

Precipitaţiile în decursul lunii pe teritoriul țării au căzut neuniform sub formă de zăpadă, lapoviță și ploaie.

Suma precipitaţiilor pe o mare parte a teritoriului țării a constituit 25-55 mm (85-215% din norma lunară). Cea mai mare cantitate de precipitaţii a căzut în zona SM Camenca, PAM Florești şi Șoldănești 60-73 mm (220-280% din norma lunară). Izolat în raioanele din sudul țării s-a semnalat deficit de precipitaţii 9-20 mm (30-60% din norma lunară).

În unele zile a primei decade izolat pe teritoriul țării s-a semnalat strat de zăpadă, iar grosimea lui pe platformele meteorologice nu a depășit 1-6 cm.

Pe parcursul lunii februarie s-au semnalat ceaţă, depuneri de chiciură şi polei, intensificări ale vîntului de pînă la 25 m/s (SM Leova), pe drumuri ghețuș.

Înghețul solului s-a semnalat în prima decadă numai în raioanele din nord, adîncimea de îngheţ a solului  a  constituit  în  fond 20-35 cm, stratul  superior  al  solului  s-a dezgheţat  pînă  la adâncimea de 5-15 cm. În jumătatea de sud a țării solul a fost dezgheţat.

Culturile de toamnă în decursul primei decade s-au aflat în fond în stare de repaus vegetativ, doar în unele zile ale decadei în orele diurne ele au vegetat slab. Pe parcursul decadei a doua din cauza regimului termic ridicat s-a înregistrat reluarea vegetaţiei culturilor de toamnă (cu o lună mai devreme  faţă  de termenii obişnuiți).pe 85% din  teritoriul republicii culturile de toamnă s-au aflat în faza de înfrăţire, pe 15% din  teritoriu  s-a  semnalat  frunza  a  treia. Înălţimea plantelor în dependență de faza de dezvoltare a variat între 6 și 15 cm. Numărul de plante pe 1m2 a constituit  în  fond  340-765 izolat 212-299, numărul  tulpinilor  formate  509-975, izolat 1035-1495. La plantele înfrăţite s-au format în medie 1-3 tulpini.

Temperatura  minimă  a  solului  la adîncimea  nodului  de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) în decursul lunii a scăzut pînă la 0..-3ºC, fiind mult mai ridicată faţă de valoarea critică (-15ºC).

Plantațiile multianuale și vița de vie în majoritatea zilelor din luna februarie s-au aflat în stare de repaus vegetativ. Spre sfîrșitul lunii izolatt, preponderent în raioanele din sudul țării, la culturile pomicole a început umflarea mugurilor (cu o lună mai devreme faţă de termenii obişnuiți).

Pentru  stabilirea stării culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada iernatului, pe 2 februarie 2016 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.

Rezultatele  creşterii  culturilor de  toamnă au demonstrat că procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Izolat pieirea lor a constituit 1-3%, fiind mai joasă decât norma naturală (10%). 

Pe o mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale nu s-a înregistrat pieirea mugurilor florali, doar local pieirea lor a constituit 1-15%, ceea ce nu a depăşit norma naturală (15%).

Rezultatele creşterii lăstarilor viţei de vie au demonstrat că pieirea ochiurilor nu s-a înregistrat în cea mai mare parte a plantaţiilor, doar local a constituit 3-18%, ceea ce nu a depășit norma naturală (20%). 

 

 

03.03.2016            Şeful  CMA  T. Mironova

 

 

Temperatura medie a aerului pe luna februarie 2016 (C).

       

 

 

 

Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna februarie 2016

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna februarie 2016(mm).

 

 

 

 

Cantitatea de precipitaţii pentru luna februarie 2016 în % din norma.