.

AUGUST  2016

 

Pe parcursul lunii august pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme mai caldă ca de obicei.

Temperatura medie lunară a  aerului  a  fost  mai  ridicată  față  de  valorile  normei  cu 1,3-2,5º şi a constituit +20,6..+23,3º.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +37º (SM Dubăsari, Tiraspol, Ceadîr-Lunga).

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la +7º (SM Rîbnița, Bălțata).

Numărul de zile cu temperatura maximă aerului de +30ºC și mai mult a constituit în teritoriu 7-18 zile (norma lunară fiind de 3-11 zile), iar cu temperatura aerului de +35ºC și mai mult a constituit în teritoriu 1-4 zile (norma lunară fiind de o zi).

Pe parcursul lunii precipitaţiile au căzut în teritoriu neuniform. Pe 50% din teritoriu suma precipitațiilor a constituit 50-120 mm (90-200% din norma lunară). Cea mai mare cantitate de precipitaţii a căzut în raionul PAM Ocniţa 134 mm (220% din norma lunară). În restul teritoriului, au căzut 15-40 mm (25-70% din norma lunară).

Pe parcursul lunii s-au observat fenomene meteorologice stihinice sub formă de averse puternice: pe 21 august la PAM Sîngerei în timp de 12 ore au căzut 52 mm de precipitaţii, pe 24 august la SM Bravicea în timp de 5 ore au căzut 99 mm.

Din cauza vremii secetoase menținută în o mare parte a lunii august, s-au creat condiții nefavorabile pentru formarea recoltei la porumb, floarea-soarelui, sfeclei de zahăr, de asemenea pentru creșterea și dezvoltarea culturilor legumicole și pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă.

La porumb pe parcursul lunii s-a semnalat coacerea în lapte și în ceară, către sfîrșitul lunii coacerea deplină.

La situaţia din 28 august rezervele de umezeală productive în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu porumb au constituit în fond 25-50 mm (35-70% din normă), izolat 60-115 mm (90-120% din normă).

La floarea-soarelui în decursul lunii a continuat coacerea semințelor, spre sfîrșitul ei s-a semnalat atingerea maturității depline, iar unele gospodării din sudul țării au început recoltarea roadei.

La situaţia din 28 august rezervele de umezeală productive pe terenurile cu floarea-soarelui în stratul de sol cu grosimea de 1 m au constituit în fond 10-75 mm (15-65% din normă).

La sfecla de zahăr în decursul lunii a continuat îngroșarea rădăcinii principale.

La culturile pomicole în decursul lunii august a continuat creşterea rodului, la prun şi soiurile timpurii de măr coacerea fructelor şi colectarea roadei. La viţa de vie în fond a continuat creşterea boabelor, la soiurile de masă coacerea şi recoltarea strugurilor.

La situaţia din 28 august rezervele de umezeală productive în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit în fond 20-50 mm (30-65% din normă), izolat 65-120 mm (75-115% din normă).

  

05.09.2016                                Şeful CMA T.Mironova

 

 

 

Temperatura medie a aerului pe luna august 2016 (C).

       

 

 

 

Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna august 2016

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna august 2016(mm).

 

 

 

 

Cantitatea de precipitaţii pentru luna august 2016 în % din norma.