.

APRILIE 2016

 

Pe parcursul lunii aprilie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme mai caldă ca de obicei și cu precipitații.

Temperatura  medie  lunară  a  aerului  pe  teritoriul  țării  fost mai ridicată față de valorile normei cu 3-4C și a constituit +12,5..+13,9ºC, ceea ce se semnalează în medie o dată în 20-30 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +30..+31º, ceea ce se semnalează în medie o dată în 10-15 ani.

Numărul  de  zile cu  temperatura  maximă  a  aerului  de +25C  și mai  mult  a  constituit  în teritoriu 2-5 zile (norma fiind de 1-2 zile), cu temperatura maximă de +30C  și mai mult 1 zi (norma fiind de o zi).

În prima și a treia decadă a lunii aprilie pe o mare parte a teritoriului țării s-au semnalat înghețuri în aer cu intensitatea de -1..-3ºC, la suprafața solului cu intensitatea de -1..-6ºC, la înălțimea de 2 cm de la suprafața solului cu intensitatea de -1..-8ºC.

Suma  precipitațiilor  în  luna aprilie pe 75% din teritoriu în fond a constituit 30-70 mm (75-175% din normă), izolat,  preponderent în raioanele din nordul țării 6-25 mm (10-55% din normă).

Condițiile meteorologice în o mare parte a lunii aprilie în fond au fost satisfăcătoare pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă, plantațiilor multianuale și viței de vie, deasemenea pentru semănatul și răsărirea culturilor cerealiere de primăvară. Înghețurile, înregistrate pe 27 și 28 aprilie, izolat în raioanele din nordul țării au cauzat pagube livezilor înflorite, plantațiilor de nuci, răsăririi sfeclei de zahăr, culturilor legumicole si altor culturi.

La culturile de toamnă pe parcursul lunii aprilie s-a semnalat formarea paiului. Starea semănăturilor preponderent este bună.

La situația din 28 aprilie rezervele  de  umezeală  productivă  în  stratul  arabil al solului pe terenurile  cu  culturi de toamnă în fond au constituit 20-30 mm (80-125% din normă), izolat 10-15 mm (40-65% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m în fond 105-150 mm (75-125% din normă), în unele raioane 60-70 mm (40-60% din normă).

Spre sfîrșitul lunii la semănăturile cu orz de primăvară s-a semnalat înfrățirea și formarea paiului, la floarea-soarelui răsărirea și formarea perechii a doua de frunze adevărate, la porumb încolțirea boabelor și răsărirea, la sfecla de zahăr formarea primelor perechi de frunze adevărate, la mazăre formarea frunzei a treia adevărată. Starea semănăturilor preponderent este bună.

La culturile pomicole și nuc în prima jumătate a lunii s-a semnalat înflorirea și desfacerea primelor frunze, în jumătatea a doua formarea și creșterea rodului.

La vița de vie în prima jumătate a lunii aprilie s-a semnalat umflarea și desfacerea ochiurilor, în a doua jumătate desfacerea frunzelor și apariția primelor inflorescențe.

La situaţia din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale au constituit 120-185 mm (90-140% din normă).

În decursul lunii aprilie gospodăriile țării au efectuat semănatul mazării, sfeclei de zahăr, florii-soarelui și porumbului. Temperatura medie a solului la adîncimea de 10 cm pe parcursul lunii a variat de la +10ºC pînă la +17ºC.

 

05.05.2016                         Şeful  CMA  T.Mironova

 

 

 

Temperatura medie a aerului pe luna aprilie 2016 (C).

       

 

 

 

Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna aprilie2016

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna aprilie 2016(mm).

 

 

 

 

Cantitatea de precipitaţii pentru luna aprilie 2016 în % din norma.