.

SEPTEMBRIE  2015

 

Pe parcursul lunii septembrie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme foarte caldă și cu deficit de precipitații.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată față de valorile normei cu 3,5-4,3º şi a constituit +17,9..+20,6º, ceea ce se semnalează în medie o dată în 30 ani. Deosebit de cald a fost pe data de 1-2 septembrie. Temperatura medie zilnică a aerului în aceste zile a constituit în teritoriu +27,0..+30,1º, ceea ce în luna septembrie se semnaleaza pentru prima data din toată perioada de observații.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +38,6º (SM Făleşti), ceea ce în luna septembrie se semnalează în teritoriu pentru prima data din toată perioada de observații. Numărul de zile cu temperatura aerului de ≥30ºC a constituit în teritoriu 4-9 zile (norma lunară fiind de 1-2 zile), ceea ce se semnalează în medie o dată în 20-30 ani. Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de ≥35ºC a constituit 1-3 zile, ceea ce în o mare parte a teritoriului țării se observă pentru prima dată din toată perioada de observaţii.

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la +5º (SM  Rîbnița).

Trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +15º în direcția scăderi ei, fenomen ce caracterizează sfîrșitul verii meteorologice, a avut loc pe 27-29 septembrie, fiind cu 5-15 zile mai tîrziu față de termenii obișnuiți.

În luna septembrie s-a semnalat deficit de precipitaţii. Suma precipitațiilor pe parcursul lunii pe 75% din teritoriu a constituit 15-35 mm (30-70% din normă), izolat în raioanele din sudul țării 3-12 mm (7-25% din normă). Cea mai mare cantitate de precipitații au căzut preponderent în raioanele din nordul țării (25% din teritoriu) 45-95 mm (85-170% din normă).

Condițiile meteorologice în luna septembrie au fost în fond satisfăcătoare pentru coacerea culturilor pomicole și acumularea zahărului la struguri. Totodată deficitul de precipitații a creat condiții mai puțin favorabile pentru creșterea rădăcinii principale la sfecla de zahăr. Din cauza rezervelor de umezeală productivă în sol joasă, iar izolat lipsa lor, au creat condiții nefavorabile pentru pregătirea terenurilor și semănatul culturilor de toamnă în termeni optimi în cea mai mare parte a teritoriului țăriii. Ploile căzute la sfîrșitul lunii septembrie au completat puțin rezervele de umezeală productivă în straturile superioare ale solului și au îmbunătățit condițiile pentru începutul semănatului culturilor de toamnă.

La situaţia din 28 septembrie a.c., pe 75% din teritoriul cercetat, (pe miriște) rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu arătură de toamnă au fost foarte joase și au constituit 1-12 mm (5-65% din normă). Izolat rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului au lipsit. Pe 25% din teritoriu, preponderent în jumătatea de nord a țării, ele au constituit 20-30 mm (75-155% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 85% din teritoriu rezervele de umezeală productivă în sol au constituit 5-60 mm (5-65% din normă), în unele raioane din nordul țării 85-95 mm (75-95% din normă).

În decursul lunii septembrie gospodăriile țării au recoltat floarea-soarelui, porumbul, sfecla de zahăr, culturile pomicole, legumicole și strugurilor. Unele gospodării au început semănatul culturilor de toamnă.

La situaţia din 28 septembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au fost joase si au constituit 20-60 mm (25-70% din normă).

 

 05.10.2015           Şeful  CMA  T.Mironova

            

 

Temperatura medie a aerului pe luna septembrie 2015 (C).

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna septembrie 2015(mm).