.

IULIE  2015

 

În decursul lunii iulie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme foarte caldă și cu deficit de precipitații.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată față de valorile normei cu 1,7-3,4C și a constituit +22,1..+24,7C, ceea ce se semnalează în medie o dată în 7-10 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat în teritoriul țării pînă la +38C (SM Bravicea, Dubăsari, Tiraspol, Comrat), ceea ce se semnalează în medie o dată în 10 ani.

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la +8º (SM Bălțata).

Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de ≥30C a constituit în teritoriu 14-20 zile (norma fiind de 3-11 zile), ceea ce se semnalează în medie o dată în 5-10 ani. Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de ≥35C a constituit în teritoriu 3-12 zile (norma fiind o zi).

Precipitațiile pe parcursul lunii iulie au căzut neuniform în teritoriu. Pe 75% din teritoriu suma precipitațiilor a constituit 15-45 mm (25-65% din norma lunară), în restul teritoriului 50-85 mm  (75-145% din norma lunară).

Pe 9 iulie la SM Bravicea s-a înregistrat fenomene meteorologice stihinice sub formă de averse puternice: pe parcursul a 3 ore au căzut 59 mm de precipitații.

Ploile căzute în luna iulie însoțite de oraje, grindină și intensificări ale vîntului au cauzat vătămarea culturilor agricole, daune materiale și deconectarea energiei electrice.      

Din cauza vremii secetoase menținută în o mare parte a lunii iulie, s-au creat condiții nefavorabile pentru formarea recoltei la porumb, floarea-soarelui, sfeclei de zahăr, de asemenea pentru creșterea și dezvoltarea culturilor legumicole și altor culturi agricole.

În prima decadă a lunii iulie, în termeni apropiați față de cei obișnuiți, gospodăriile țării au început recoltarea culturilor de toamnă și celor cerealiere de primăvară, la sfîrșitul lunii majoritatea gospodăriilor au finalizat lucrările.

La porumb în decursul lunii iulie s-a semnalat apariția paniculului, înflorirea lui și a știuletelui. La sfîrșitul lunii la porumb a început coacerea în lapte (cu 1-2 săptămîni mai devreme față de termenii obișnuiți). Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii în fond s-a egalat cu 155-220 cm, izolat 125-140 cm. La o plantă s-a format în medie 1-2 știulete.

La situația din 28 iulie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu porumb în fond au fost joase și au constituit 10-30 mm (20-50% din normă), izolat 35-45 mm (75-90% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m în fond 25-65 mm (25-70% din normă), izolat 85-95 mm (95-100% din normă).

La floarea-soarelui pe parcursul lunii iulie s-a semnalat înflorirea, la sfîrșitul ei izolat a început  coacerea semințelor (cu 10-20 zile mai devreme față de termenii obișnuiți). Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii în fond s-a egalat cu 125-175 cm. Diametrul capitulului a constituit 14-21 cm.

La situația din 28 iulie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu floarea-soarelui au fost joase și a constituit 10-65 mm (15-60% din normă).

La sfecla de zahăr a continuat îngroșarea rădăcinii principale.

La culturile pomicole pe parcursul lunii iulie a continuat creșterea rodului, la piersic, cais, prun și soiurile timpurii de măr coacerea și colectarea roadei. La vița de vie a continuat creșterea boabelor, în a doua jumătate a lunii la soiurile timpurii a început coacerea strugurilor.

La situaţia din 28 iulie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale în fond a constituit 15-55 mm (15-60% din normă), izolat 70-90 mm (65-115% din normă).

Ploile căzute pe 30-31 iulie, izolat puternice, în fond au completat rezervele de umezeală productivă în stratul superior al solului și au îmbunătățit puțin condițiile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole în cea mai mare parte a teritoriului țării.

 

 05.08.2015            Şeful  CMA  T.Mironova

     

 

Temperatura medie a aerului pe luna iulie 2015(C).

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna iulie 2015(mm).