.

IANUARIE 2015

 

Pe parcursul lunii ianuarie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme neomogenă după regimul termic și cu deficit de precipitații.

Temperatura medie lunară a aerului  a  fost  mai  ridicată  față  de  valorile  normei  cu 1,5-3,5C și a constituit -1,3..+0,2C.

În decursul decadei a treia a lunii ianuarie pe teritoriul țării s-a semnalat vreme anomal de caldă. Temperatura medie decadică a aerului a constituit +1,2..+3,0C fiind cu 4,9-6,5C mai ridicată față de valorile normei și se înregistrează în medie o dată în 10 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +12ºС (SM Fălești), ceea ce se semnalează în medie o dată în 5 ani.

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la -24,6ºС (8 ianuarie, SM Ceadîr-Lunga), ceia ce în raioanele din sudul țării în timpul iernii se înregistrează în medie o dată în 15 ani.

Precipitaţiile în decursul lunii au căzut sub formă de zăpadă, lapoviță și ploaie. Suma lor în decursul lunii în fond a constituit 14-22 mm (45-75% din normă), izolat, preponderent în jumătatea de sud a țării 24-34 mm (80-115% din normă).

De asemenea pe parcursul lunii s-a semnalat ceată, depuneri de chiciură și polei, intensificări ale vîntului în unele zile de pînă la 16-22 m/s, pe drumuri ghețuș.

Învelișul de zăpadă pe teritoriul țării s-a menținut în prima și cea mai mare parte a decadei a doua, iar în decada a treia s-a semnalat doar în unele zile. Înălțimea maximă a lui pe platformele meteorologice a constituit 29 cm (SM Leova).

În prima jumătate a lunii pe o mare parte a teritoriului țării s-a înregistrat înghețarea solului în fond pînă la 1-18 cm, izolat, îndeosebi în raioanele din nordul țării 20-30 cm. Spre sfîrșitul lunii solul s-a dezghețat.

Culturile de toamnă în decursul lunii s-au aflat în fond în stare de repaus vegetativ, doar la sfîrșitul lunii în unele zile, în orele diurne, ele au vegetat slab. Către sfîrșitul lunii stratul de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă a lipsit.

Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului  de  înfrățire  a  culturilor  de  toamnă (3 cm) a scăzut pînă la -1..-7C, fiind mult mai ridicată față de valorile critice (-15C).

Plantațiile multianuale și vița de vie pe parcursul lunii s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

Condițiile agrometeorologice pentru iernatul culturilor de toamnă și plantațiilor multianuale au fost satisfăcătoare.

 

05.02.2015                 Şeful  CMA  T.Mironova

     

 

Temperatura medie a aerului pe luna ianuarie 2015(C).

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna ianuarie 2015(mm).