.

DECEMBRIE  2015

  

Pe parcursul lunii decembrie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme mai caldă ca de obicei și cu deficit de precipitații.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată față de valorile normei cu 1,5-4,5 și a constituit +1,5..+3,0, ceea ce se semnalează în cea mai mare parte a teritoriului în medie o dată în 5-10 ani, în raioanele extreme din nordul țării o dată în 15-20 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +17,5 (SM  Tiraspol, Ceadîr-Lunga), ceea ce se semnalează în medie o dată în 15-20 ani.

Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la  -12,2 (SM  Codrii).

Precipitații pe parcursul lunii au căzut preponderent sub formă de ploaie. Suma precipitațiilor în decursul lunii pe 85% din teritoriul țării a constituit 1-9 mm (3-24% din normă), în restul teritoriului precipitații nu au căzut. 

Pe parcursul a 1-3 zile aproape pretutindeni pe teritoriul țării s-a semnalat intensificări ale vîntului de pînă la 15-20 m/s, izolat pînă la 21-24 m/s, ceea ce a cauzat daune economiei țării. De asemenea în unele zile ale lunii pe o mare parte a teritoriului țării s-a semnalat ceață, depuneri de chiciură, pe drumuri ghețuș.

Culturile de toamnă pe parcursul lunii în fond s-au aflat în stare de repaus vegetativ. În unele zile culturile de toamnă au vegetat slab în orele diurne.

Temperatura  minimă  a  solului   la  adîncimea  nodului  de  înfrățire  a culturilor de toamnă (3 cm) a scăzut pînă la -1..-7C, fiind mult mai ridicată față de valorile critice (-15C).

În o mare parte a lunii decembrie solul a fost dezghețat. La sfîrșitul lunii solul a înghețat pînă la 3-13 cm.

Plantaţiile multianuale în decursul lunii s-au aflat în stare de repaus vegetativ. Condițiile agrometeorologice pentru iernatul culturilor de toamnă și plantațiilor multianuale au fost satisfăcătoare.

 

 05.01.2016        Şeful  CMA  T.Mironova

            

 

Temperatura medie a aerului pe luna decembrie 2015 (C).

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna decembrie 2015(mm).